d'n Hadeejer mei 2009

De fanfare wants you! Jaargang 6 Nummer 5 mei 2009 En óók: Kersouwe - Abdijstraat - Ingezonden - Hadeejers over de grens - Raften - Brug terug - en nog veel meer

Welkom Bankieren bij de meest persoonlijke bank van Nederland! Als intermediair van SNS Regio Bank verzorgt Van Grunsven & Haerkens een compleet pakket bankproducten op het gebied van: • Sparen • Betalen • Beleggen • Hypotheken • Lenen • Internet Bankieren Kom binnenlopen of kijk op snsregiobank.nl. *) Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Van Grunsven-Haerkens C.V. Hoofdstraat 100a 5473 AT Heeswijk-Dinther T 0413 - 29 19 80 E info@vangrunsvenhaerkens.nl I www.vangrunsvenhaerkens.nl De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie Hadeejer.indd 1 11-04-2006 21:37:38

3 | mei 2009 D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie: Annemieke van der Aa René Kuijs Tonny van Liempt Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer: Robert Deckers Jos Dortmans Henk Habraken Anita Jacobs Marko Konings Toon Konings Hans Manders Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol Rene van der Pas Bart van Schijndel Noortje van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Tom Vos Michel van de Wetering Vormgeving: Antje van Deursen Corina Gloudemans Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Henny Wijgergangs Fotografie: Astrid van den Broek Marlies Dortmans Kirsten van der Heijden Trudy van de Wetering Piet van Zutphen Kopij/informatie: Uiterste inzenddatum: 1e van de maand E-mail: redactie@hadeejer.eu Advertenties: Uiterste inzenddatum: 15e van de maand E-mail: advertentie@hadeejer.eu Bel Jacques van der Meijden: 06-11472441 Vragen over bezorging: Bel Toon Konings 06-53584742 bezorging@hadeejer.eu Jaarabonnement niet-inwoners: € 36,00 incl. verzendkosten Druk: Drukkerij Berne, Heeswijk Oplage: 3250 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden over-genomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Colofon Voorwoord Mei Joost Inhoudsopgave ‘Pessimisme is niet mijn sterkste kant, we gaan er gewoon voor’. Het is een uitspraak van pastoor Joost Jansen die hij verderop in deze HaDeejer (pagina 22/23) doet. Gelukkig ook maar dat er een optimist in hem schuilt, want ‘zijn’ kerk heeft het moeilijk. Door het tekort aan priesters én het feit dat het kerkbezoek almaar afneemt, moest ook HaDee eraan geloven: wijzigingen in de mistijden van de parochies. Of beter gezegd, een inkrimping van de diensten. Al fietsend puzzelde Joost Jansen een oplossing in elkaar. Hij heeft er vrede mee. Iedere week zit zo’n 10 procent van HaDee in de kerk, een cijfer dat mooi afsteekt tegen het landelijk gemiddelde. Om dat op z’n minst in stand te houden, staat de pastoor open voor tal van initiatieven. Zo ook van die paar jongeren die met het idee kwamen een charity event op het kerkplein te houden. Voor de restauratie van het kerkplein, maar ook een manier om jongeren meer bij de kerk te betrekken. Maar denk niet dat het een kwestie van zieltjes winnen is. ‘Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid’, aldus Joost. Hoewel het Joost-gehalte hoog is, is er meer in deze HaDeejer. Wist je bijvoorbeeld dat we een rafster in het dorp hebben? Wilma van Nistelrooij beoefent deze sport op topniveau en aan de vooravond van de Nederlandse kampioenschappen doet zij haar verhaal. De fanfare is naarstig op zoek naar versterking, en Katja Brooijmans en consorten willen duidelijk maken dat dat echt geen jonkies hoeven te zijn. Onder het motto ‘je bent nooit te oud om te leren’ wil de fanfare ook 30-plussers enthousiast maken. En alles over de nieuwste straat in HaDee is te lezen op pagina 5. De ‘Sok van jmj-straat’, je moet er maar op komen. De bewoners hebben er zo hun bedenkingen bij…. Veel leesplezier De redactie 3 Voorwoord Joost 5 Nieuwe naam? De sok van jee em jee 7 Opa Henk Een trotse grootvader 9 Dorpszeskamp ... en playbacken natuurlijk! 11 Fanfare Ook ‘oudjes’ kunnen blazen 13 BovenToon En de gewone Toon onderin 15 Charity Event Swingen op het kerkplein 17 Ingezonden Henk op Heziks grondgebied 18 Interview Leonie Dekker en de kunst 21 Bijzondere hobby’s Raften over de wilde wateren 22 Dorpspraat Een nieuw misrooster 25 HaDeejers over de grens From Russia with love 27 Kersouwe Theo, BZB en Ruby Tuesday 28 Fotoreportage Roefelen bij bedrijven 31 Zakelijk bekeken Hedi breidt uit 33 Een Brug terug 50 jaar geleden in het nieuws 34 Agenda Muzikaal Vertier van Mi Canto En óók: Leonie Dekker en Charity Event

Rabobank Bernheze Maasland is een coöperatieve bank. De belangen van onze leden en klanten staan voorop. Daarom zetten we ons in voor welvaart en welzijn in ons werkgebied, de gemeenten Bernheze, Lith en Maasdonk. We ondersteunen jaarlijks vele verenigingen, organisaties en initiatieven. Dit jaar hebben we € 90.000,- ter beschikking om ú te helpen uw leefomgeving aangenamer te maken. Hiermee willen we ons sterk maken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en nog meer betrokken en dichtbij zijn. Met het Coöperatief Dividend kan een goed idee worden omgezet in zichtbaar resultaat! Aanmelden Heeft u een innovatief idee dat een meerwaarde heeft voor ons werkgebied? Nu is het uw kans om ideeën om te zetten in resultaat. De Rabobank daagt u uit om een innovatief voorstel in te dienen. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 juni 2009 tot 1 september 2009. Voor ondersteuning door het fonds dient het project natuurlijk wel aan enkele criteria te voldoen. Deze criteria en het aanmeldingsformulier vindt u terug op www.rabobank.nl/bernhezemaasland. Inschrijving Coöperatief Dividend 2009 Coöperatief Dividend voor Bernheze Maasland Actief Betrokken! Medewerkers van Rabobank Bernheze Maasland zetten zich actief in voor Stichting Dream Foundation. In het kader van het project Actief Betrokken! organiseert Rabobank Bernheze Maasland diverse vrijwilligersactiviteiten in haar werkgebied. Op zaterdag 18 april leverden de medewerkers van het team Private Banking hun bijdrage aan het Medewerkers Vrijwilligersproject. De medewerkers van het team Private Banking hebben op 18 april diverse klussen uitgevoerd om geld in te zamelen voor de stichting Dream Foundation. Het team Private Banking heeft op deze dag onder meer verschillende auto’s gewassen, ramen gelapt en tuinen geharkt en heeft daar mee een groot bedrag voor de Dream & & Heeswijk Dinther uw bank Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Bernheze Maasland Bankwinkel Heeswijk-Dinther Plein 1969, 1 5473 CA Heeswijk-Dinther www.rabobank.nl/bernhezemaasland Foundation ingezameld. Stichting Dream Foundation stelt zich ten doel om dromen voor volwassenen te realiseren die een levensbedreigende ziekte en een levensverwachting van niet meer dan één jaar hebben. Medewerkers Vrijwilligerswerk Rabobank Bernheze Maasland staat midden in de samenleving en vindt dat belangrijk. In dat kader organiseren de teams van de Rabobank dit jaar een vrijwilligersactiviteit. De coöperatieve kracht, de kracht van samenwerking, staat hierbij centraal. De activiteiten gebeuren onder de noemer Actief Betrokken!, want dat is Rabobank Bernheze Maasland. Advertorial

5 | mei 2009 Voorstel B&W zeggen in hun brief aan de bewoners dat de zusters van de Sociëteit van JMJ veel hebben betekend voor het dorp. Ze hebben het onderwijs voor meisjes opgezet, ze hebben veel gedaan in de gezondheidszorg en de ouderenzorg. Tot dusver hebben de heren groot gelijk. Dan schrijven ze: Vanuit uw gemeenschap is het dringende verzoek gekomen om de naam van de orde te behouden door middel van een straatnaam (cursivering door schrijver dezes). Vragen: wie is uw gemeenschap en wie en wat heeft ervoor gezorgd dat het dringend was? Dit verzoek heeft in ieder geval geleid tot het voorstel om de Abdijstraat tussen de Hoofdstraat en de Meerstraat te veranderen in Soc. van JMJ-straat. En om de burger tegemoet te komen krijgt iedereen 50 euro (particulier) of 200 euro (bedrijf ) als de naamsverandering doorgaat. Opstand De brief was nog geen uur binnen of er was al iemand aan het rondgaan in de straat om de bewoners op te roepen om te protesteren. Gelukkig zat er (in het kader van de inspraak van de burger) een enquêteformulier bij, waarin de bewoners hun mening konden geven. Voor zover ons bekend is 100% absoluut en zonder enige aarzeling TEGEN. Alternatief Waarom nou niet even gewacht? Op de plaats van de voormalige Cuneraschool en de huishoudschool komt straks een woonwijkje. Wat is er nou leuker om de centrum daarvan het JMJ-plein te noemen (laat die belachelijk sok weg!). Daar hebben de zusters decennialang gewerkt. Je hoeft niet een eeuwenoude naam weg te gooien. Je hoeft niet de burgers van een hele straat op stang te jagen. Je hoeft mensen geen nodeloze kosten te laten maken. Iedereen tevreden, de naam van de orde blijft bewaard. En dan gebeurt er niet wat een logisch gevolg zou zijn van zo’n onpraktische naam: iedere bewoner is een uur per week kwijt om aan de telefoon uit te leggen wat zijn adres is. Wilt u dat even spellen? Stel u voor, mijnheer Pietersen uit de huidige Abdijstraat zit aan de telefoon. Het gesprek eindigt als volgt: “Dank u wel mijnheer Pietersen. Kunt u nog even uw adres doorgeven?” “Jazeker, ik woon in Sok van JMJstraat.” “Kunt U dat even spellen?” “Sok met een c op het eind en een punt erachter, van, dan drie hoofdletters JMJ, streepje straat.” “Sok moet toch met een k?” “Ja, maar in Bernheze niet. [ Vervolg op pagina 9 ] De gemeente Bernheze heeft weer eens wat zitten verzinnen in het bestuurspaleis in Heesch en dat verzinsel zonder nadenken bij de burger van Heeswijk gedropt. Op 22 april viel er een brief in de bus bij de bewoners van Abdijstraat 1 tot en met 45. Aangekondigd werd dat men overwoog om de naam Abdijstraat te schrappen en te vervangen door (schrik niet) “Soc. van JMJ-straat”. Als ook maar één ambtenaar de moeite zou hebben genomen om 3 mensen uit die straat te vragen wat ze daarvan vonden, dan was deze brief overbodig geweest. Maar ja, de afstand tussen Heesch en Heeswijk is nu eenmaal behoorlijk groot en de ambtenaren wonen niet meer in Heeswijk. Tekst: Bart van Schijndel Foto’s: Marlies Dortmans Naamsverandering van de Abdijstraat stuit op verzet van inwoners ‘Een late én slechte 1 aprilgrap’ Kees van Lieshout, Abdijstraat 26 “Het is absurd. De Abdijstraat is waarschijnlijk de oudste straatnaam van Heeswijk. Ik dacht aan een 1 aprilgrap, maar gezien de datum van 22 april was het een te late grap, en een slechte. Nee, als ze daar niks beters weten te verzinnen!” Gerry Heesakkers, Abdijstraat 12 “Er is niet over nagedacht. Ik dacht: eerst sluiten ze de straat af. En als er dan genoeg omzetverlies is, volgt de nekslag: een ander adres. Ik weet zeker dat 100% tegen is.” José van Uden, Abdijstraat 19 “Ik ben meteen een actie begonnen om te zorgen dat toch iedereen het enquêteformulier in zou vullen. Soms blijft zoiets liggen en als mensen er dan aan denken is het te laat. Gelukkig was iedereen die we gesproken hebben mordicus tegen dit belachelijke plan.”

Alléén als u voor klasse kiest!!! Neem vrijblijvend voor offerte contact met mij op Mobiel: 06 - 20906006 Tel.: 0413 - 291044 E-mail: dortmans@home.nl Dortmans Taxi 0413 - 291 111 www.taxidortmans.nl Touringcar 073 - 547 75 75 www.touringcardortmans.nl H. Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther T(Fitness) 0413-22 84 21 T(Fysio) 0413-22 85 09 E info@mtc-bernheze.nl I www.mtc-bernheze.nl Blijf in beweging • Fitness • Bedrijfsfitness • Arbeidsreïntegratie • Preventie • Sportrevalidatie • Jongste lid van: Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - Tel. 0413-291446 www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

Ruilhandel Karweitjes die geklaard dienen te worden in en om het huis worden door vrienden met gesloten beurs gedaan. Bas: “We hebben een tuinman, een glazenwasser, een boekhouder en iemand voor de computer. Als tegenprestatie worden ze door Bernadette geknipt.” Wanneer hebben jullie voor het laatst samen gedanst? Bernadette: “Ik ben niet zo’n danser. Bas wel. Dat we samen gedanst hebben is toch wel een tijd terug. Bij een feest van opa en opa, nu ongeveer zes jaar geleden.” Op welk dier lijk je het meest? Bas: “Een bij. Een bezige bij, zoals ze dat zeggen. Ik ben altijd doende” Bernadette: “Een waterrat. Ik lig soms zeven dagen per week in het zwembad.” Het is crisis, wanneer is het bij jullie crisis? Bas: “Als we afzonderlijk van elkaar plannen maken om wat te gaan doen samen. Dan kan het wel eens crisis zijn.” Waar word je blij van? Bernadette: “Als de twee kinderen van mijn broer hier zijn.” Bas: “Ik hou wel van een leuke stunt zo nu en dan. In januari heb ik met een vriend met 8 graden onder nul in een tent gebivakkeerd voor in de tuin. Dan sta ik ‘s morgens op, de zon schijnt, een bakkie koffie en een vuurtje. Dan geniet ik.” Wij gaan nooit meer weg uit Dinther? Bernadette: “Ik heb altijd beweerd dat ik nooit uit Schijndel zou vertrekken. En kijk waar ik nu woon. Dat zeg ik dus nooit meer.” Bas: “Maar voorlopig zitten we hier goed. Een leuke buurt, en als hier op een mooie zomeravond de lantaarn in de tuin brandt, dan is het bal met open deuren.” Import over HaDee Gezelligheid is troef op Heilige Stokstraat 39. Bernadette van Vlaanderen (25 jaar, Schijndel) en Bas van Vessem (29, Vught) houden van mensen om zich heen. Ze wonen er sinds mei 2006. Bas is keurmeester elektrotechnische panelen (stroomkasten) bij Hagemeyer Nederland in Den Bosch. Hij is ook diskjockey en maakt de heerlijkste cocktails. Bernadette is zwemonderwijzer bij ‘De Molenhey’ te Schijndel. Daarnaast heeft ze een kapsalon aan huis, Bernadette’s Haarmode. Ze hebben dezelfde initialen, en toevallig of niet, bij hun thuis vroeger hadden ze allebei een zwarte bouvier met de naam Kai. Grootvader? Hoewel ik er al jarenlang de kop voor heb, ben ik eind april voor de eerste keer opa geworden. Velen hebben mij geadviseerd daar iets over te schrijven in deze column, maar dat ben ik niet van plan. Natuurlijk ben ik heel blij met dit nieuwe leven, vind ik haar de mooiste baby die er bestaat en ben ik zo trots als een hond met zeven…(vul zelf maar in). Maar om dit uitgebreid te vermelden in d’n HaDeejer vind ik niks en doe ik dus ook niet. Desalniettemin is zo’n klein onschuldig mensje hartveroverend. “Als ze nog klein zijn, kun je ze wel opvreten,” zei een vader van tien kinderen ooit, “en als ze groot zijn, heb je spijt dat je het niet gedaan hebt.” Verder wil ik er niks over kwijt, maar waar het woord ‘opa’ vandaan komt weet ik niet. “O, pa!” zou een kreet kunnen zijn die iemand vol bewondering slaakt als pa iets speciaals presteert. Ik ben dan nu wel opa, maar ik kan u verzekeren dat ik daartoe totaal niets heb gepresteerd. Nee, het woord ‘opa’ mag van mij zelfs afgeschaft worden. Hoewel het echt oubollig klinkt prefereer ik toch het woord ‘grootvader’. ‘Grootvader’ is een deftig woord met niveau en het heeft allure. Het straalt autoriteit uit en wat grootvader zegt is waar. ‘Grootvader’ klinkt als het opperhoofd van de familie, terwijl ‘opa’ iemand is, die als joker kan worden ingezet om op kleinkinderen te passen. Maar omdat ook deze geboorte voor mij een wonder is en de ouders mij dierbaar zijn, wil ik toch wel gewoon opa zijn. Henk Habraken column Henk Tekst: Rene van der Pas Foto: Piet van Zutphen 7 | mei 2009 Bernadette en Bas

• Aannemer van grond-, sloop-, maai- en waterwerken • Puinrecycling • Containerverhuur • Zand, grind en puingranulaat Internet www.dijkhoff.nl Heeswijkseweg 7 & Lariestraat 25 - Heeswijk - Tel. 0413-291391 - Fax 0413-291075 www.epsbv.nl • Heeswijk-Dinther • 0413-296073 “Uw voordeel ligt in onze combinatie” E.P.S. Asbestsanering B.V. Het gecertificeerd verwi jderen door middel van: CONTAINMENT (BINNENSITUATIE) • vloerzei l • betimmeringen • leidingen • etc. BUITENSANERINGEN • golfplaten • dakbeschot • gevelbeplating • etc. E.P.S. Demontage B.V. Het vakkundig uitslopen (handsloop) van: • woningen (incl. dakpannen) • kantoren, winkels • sloopobjecten        J. van Schijndel Notendreef 2 5473 SN Heeswijk-Dinther Tel./Fax: 0413-291106 B.g.g.: 06-51599960 Vloerenbedrijf e-mail: jvs.vloeren@hetnet.nl

9 | mei 2009 Dit jaar wordt het een speciale editie, omdat er een samenwerking tot stand is gekomen met de KBO Dinther die in mei haar 50-jarig bestaan viert. Sporthal De Zaert zal daarom de gehele zaterdag gebruikt worden door de ‘oudere’ Dintherse inwoners voor een uiteenlopend programma, met een kerkdienst en diverse muzikale optredens. Op zondagavond tovert de ‘jeugd’ van HDL De Zaert tijdens de laatste proef van de zeskamp, de playbackshow, om tot een sfeervol feestpaleis. De Stichting Dorpszeskamp HDL laat de 24 deelnemende teams ’s ochtends om 10 uur beginnen aan de 7 veldproeven, waaronder het vertrouwde waterbassin en ook de zeephelling moet weer bedwongen worden. Nieuw is het duofietsen en voor het eerst zit er ook een denkproef bij. De inwendige mens hoeft 31 mei niets tekort te komen, want er zijn verschillende versnaperingen aanwezig. Voor de kinderen is er tevens een luchtkussen. ’s Avonds om 20.00 uur begint zoals gezegd proef 8, de playbackshow, in sporthal De Zaert in Dinther. Aansluitend vindt daar ook de prijsuitreiking en de loterij plaats. Op sportpark De Ballendonk is iedereen van harte welkom om de teams gedurende de dag aan te moedigen. De playbackshow ‘s avonds is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs. Er zijn ongeveer 200 toegangsbewijzen beschikbaar voor de vrije verkoop. De toegangsbewijzen, indien nog aanwezig, zijn te koop voor 5 euro bij de kantine van Voetbalvereniging Heeswijk. 250 deelnemers op 24ste Dorpszeskamp HDL Weerwoord Gemeente Bernheze Burgemeester Jos Heijmans liet ons het volgende weten: Het artikel is nogal zwaar aangezet. Het was alleen bedoeld om de mening van de burgers af te tasten. Als iedereen ertegen is gaat het gewoon niet door. Daar is overigens nog geen besluit over genomen. De suggestie om in het wijkje dat op de plaats van de Cuneraschool e.o. komt een straat te vernoemen is prima en doorgegeven naar de verantwoordelijke wethouder. Op 1ste Pinksterdag, zondag 31 mei, vindt op het terrein van Voetbalvereniging Heeswijk het grootste eendaagse evenement van HDL weer plaats, de Dorpszeskamp. Dit jaarlijks terugkerende spektakel met ruim 250 deelnemers wordt voor de 24ste keer georganiseerd. [ Vervolg van pagina 5 ] Er moet wel een punt achter.” “Dus het is een afkorting?” “Ja, het betekent Sociëteit.” “Hoe spel je dat?” “Dat hoef je niet te spellen? Gewoon sok met een c en een punt erachter.” “OK. En JMJ, moeten daar puntjes tussen?” “Nee, dat betekent Jezus Maria Jozef. Gewoon drie hoofdletters en dan een streepje en dan straat.” “Prima. Ik herhaal even Sociëteit van Jezus Maria Jozef-straat.” “Heel goed, maar dan anders geschreven. Sociëteit als sok met een c en een puntje en van Jezus Maria Jozef alleen de drie beginletters.” “Ik heb het genoteerd. Dank u wel.” En dan komt de brief aan: Aan de weledele heer G. Pietersen Sok van jmjstraat 14 5473 BW Heeswijk Maar misschien komt hij ook wel niet aan. Rini en Anette van Esch, Abdijstraat 39 “Zijn ze nou helemaal gek geworden? Gelukkig schijnt iedereen, echt iedereen het er mee oneens te zijn. Ik hoop dat ze er naar willen luisteren, maar ik heb zo mijn twijfels. Ik snap niet dat iemand ook maar op dit idee kan komen.” Colombiaans marktplein in HaDee De heropening (zie pagina 31) van het pand van Hedi Meubelen gaat niet onopgemerkt voorbij. Dit gebeurt op maandag 1 juni tussen 11.00 en 17.00 uur in Zuid-Amerikaanse sferen. De parkeerplaats wordt omgetoverd in een Colombiaans marktplein waar vanaf 12.00 uur zanger/gitarist Miguel Ossorio op zal treden, evenals zangeres/danseres Eva Laurensen. Ook vindt de trekking van de loterij plaats om 16.00 uur met mooie prijzen. De trekking zal verricht worden door de ambassadeurs van de Stichting Bogota zonder Honger, Marco V. en Theo Lucius en door wethouder Donkers van de gemeente Bernheze. Loten hiervoor zijn nog steeds te koop bij Hedi Meubelen De opbrengst van de markt en de loterij is bestemd voor het kindertehuis in Bogota dat door de Stichting financieel ondersteund wordt.

11 | mei 2009 Waarom zou je alleen onder jongeren reclame maken om lid te worden van een fanfare? Ook al behoren je tienerjaren tot het verleden, je bent nooit te oud om noten te leren lezen en een vrolijke noot mee te komen blazen. Met die insteek gaat de koninklijke fanfare Sint-Willibrord uit Heeswijk actief dertigplussers werven. Oude passie Het bestuur beklemtoont dat het korps verschillende mensen in de gelederen heeft die zelfs pas na hun veertigste betrokken zijn geraakt bij de fanfare, zoals Nol van Asseldonk (59). Zijn passie voor muziek dateert evenwel uit zijn jeugdjaren. “Als jongetje speelde ik in Helmond, waar ik vandaan kom, al op de grote trom.” Later, toen hij naar Heeswijk verhuisde, doofde het muzikale vuur en stortte hij zich volledig op de motorcross. Jarenlang was hij secretaris van MC Heeswijk. Maar oude liefde roest niet en hij zette bewust zijn crosspassie op een laag pitje. Als veertiger koos hij opnieuw weloverwogen voor de muziek na het zien van een geestdriftig spelend Sint-Willibrord. “Tijdens een carnavalsconcert van het fanfareorkest, waar mijn dochter toen al bij speelde, sprak ik met een vriend af dat wij ons samen ook zouden opgeven voor het muziekkorps.” Zijn kameraad bedacht zich dezelfde avond nog, maar Nol was vastberaden en besloot les te gaan volgen op de baritonsaxofoon. Hij liep al gauw regelmatig binnen in de repetitieruimte van de fanfare, steevast op de maandagavond, om het begenadigde spel van gevorderde mu z i k a n t e n af te kijken. “ D a a r d o o r leer je het i n s t r u m e n t zelf ook sneller bespelen. Na twee jaar mocht ik al mee op concours.” Nol speelt op een baritonsaxofoon uit 1963, die hij stofvrij houdt en vervoert in een met rood velours ingelegde koffer. “Een geweldig instrument”, vindt hij. Oefening baart kunst De inmiddels 47-jarige Peter van Santvoort uit Heeswijk is ‘pas’ bezig aan zijn vijfde jaar bij de fanfare. Hij had nog nooit een noot gespeeld, toen hij op de verjaardag van een schoonouder onmiddellijk in een geanimeerd gesprek raakte met Jos Boeijen, de vice-voorzitter van Sint-Willibrord. “Ongeveer dezelfde avond nog stond Jos strak in het fanfarepak met bestuurslid Harrie de Bie bij mij voor de deur. Voordat ik het wist, had ik al een koffer met een schuiftrombone in huis. Daar komt het meeste geluid uit van alle instrumenten”, lacht Van Santvoort, die oorspronkelijk uit Vinkel komt. Hij kreeg al rap de smaak te pakken hoewel de schuiftrombone geen gemakkelijk instrument is, omdat het spelen heel nauw luistert. Toch baart oefening, het liefst dagelijks minstens een kwartier, volgens hem kunst. “Het geeft mij voldoening telkens een stapje verder te komen. Sinds januari speel ik mee met het grote orkest.” Groot potentioneel Voorzitter Katja Brooijmans is ervan overtuigd dat er een groot potentieel is onder dertig-plussers die net als Van Asseldonk en Van Santvoort een rol kunnen spelen bij de fanfare. “Dertigplussers hebben over het algemeen een druk leven en denken te weinig tijd over te houden voor een muziekgezelschap, maar ze vergeten wat er voor terugkomt. De investering om je aan te sluiten is het dubbel en dwars waard. Je bent nooit te oud om te leren. Bovendien zal de fanfare, die alle leeftijden verbindt, altijd jouw specifieke kracht opzoeken.” Brooijmans weet dat er aan de fanfare vaak nog een ouderwets imago kleeft, maar vindt dat niemand zich erdoor moet laten afschrikken. Het stukje traditie dat het muziekgezelschap in ere houdt, is volgens de voorzitter belangrijk en mooi. “Mensen waarderen het als de fanfare een serenade brengt. Het hoort bij het dorp.” Daarnaast belemmert het instandhouden van tradities niet de modernisering”, stelt Brooijmans. “In De Kersouwe gaan wij samen optreden met de BZB. Ook dat soort dingen doen wij. Bovendien hebben we een behoorlijk populair repertoire.” Meer informatie over de nieuwe wervingsactie via www.koninklijkefanfare.nl. Tekst: Tom Vos Foto’s: René Kuijs Als dertigplusser bij de fanfare beginnen? Dat kan best! Gek genoeg werven de meeste muziekgezelschappen alleen actief onder jeugd en jongeren. Maar: de koninklijke fanfare Sint-Willibrord uit Heeswijk gaat daar verandering in brengen. Fanfare Sint-Willibrord gaat dertigplussers werven Nooit te oud om een deuntje mee te blazen Katja, Peter en Nol: ‘Je bent nooit te oud om te leren’.

dinsdag Voelt beter Voelt beter www.thuiszorgpantein.nl Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost heet nu Thuiszorg Pantein Thuiszorg nodig? Met één telefoontje is uw zorg geregeld. U kunt op ons rekenen: - Persoonlijke verzorging en verpleging dichtbij. - Betrokken en goed opgeleide medewerkers. - Aanvragen voor indicatie wordt voor u geregeld. - 24 uur per dag, 7 dagen per week specialistische en acute hulp. Kijk ook op www.thuiszorgpantein.nl Zorg nodig? Bel 0900-8803 keuze 1 De Dageraad 15

In deze rubriek een introductie van bands uit HaDee. Deze keer de band Buurman die, naar eigen zeggen, “eigenlijk 30 jaar te laat begonnen is.” Bands uit HaDee in de spotlight De Boventoon Wie zitten er in Buurman? Antoon Arts, 50 jaar, gitaar en zang, ambulant begeleider in het speciaal onderwijs. Jos Bogaerts, 56 jaar, basgitaar, goudsmid. Wim Schreuders, 49 jaar, drums en zang, monteur mechanisatie en hydrauliek. Gertjan Arts, 46 jaar, gitaar en zang, adviseur ruimtelijke ordening. Hoe is Buurman ontstaan? “Het is begonnen met Pop&Co. Dat is een initiatief waarbij kinderen begeleid worden in het maken van muziek, door een muziekleraar. Van hieruit ontstonden er ook bands van de ouders van de kinderen, en zo ook Buurman. De naam werd gekozen omdat oorspronkelijk drie bandleden buurman van elkaar waren.” Welk genre spelen jullie? Muziek uit de jaren ’60 en ’70. Variërend van blues/rock tot pop en rock ’n roll. We spelen nummers van onder andere: Muddy Waters, The Who, Golden Earring, Steppenwolf en Elvis Presley. En we hebben een eigen nummer: Dark life, een bluesnummer. Hoeveel optredens hebben jullie per jaar? Voor ons is muziek maken puur hobby, en we doen het echt voor de lol. Dat we naast het repeteren 5 á 6 keer per jaar optreden is mooi meegenomen. Wat maakt Buurman tot Buurman? “We hebben een hoop lol en we zijn trouw (aan de repetities): we repeteren elke week. Ondanks dat we eigenlijk 30 jaar te laat begonnen zijn, blijven we enthousiast en hebben er plezier in. We zijn muzikaal wat beperkt, maar we kunnen genoeg. We krijgen de mensen wel aan het dansen.” Hoe gaat Buurman verder? “Haha, wij gaan de richting op van bejaardenrock. Straks spelen we alleen nog maar op 75-jarige bruiloften of gesloten inrichtingen (dan kan het publiek niet weglopen). Zonder gekheid: zolang we er plezier in hebben en van tijd tot tijd publiek kunnen vermaken gaan we door.” Favoriete band/voorbeeld Onze ‘helden’ zijn: Johnny Winter (Jos), The Rolling Stones (Wim) en The Beatles (Antoon en Gertjan). Tekst: Toon Konings Foto’s: Marlies Dortmans Ziek of onderwéges Tis wè ès ge nie goewd bent. Ja, ge het zo iets onder de leej tegeworrig. ‘Hoe komder òn’ vroagde oew èige soms af, en autematies deraachteròn: ‘Hoe komder af ’. Pasgeleje waar ik wa verkouwd. Unne flinke juin bè m’n bed gezet, en dan ist mistal mè ’n por daag gedòn. Af en toe wè hoeste en zó, mar da niejze is ’t vervelendst. En al hillemol ès ge ginne zawdoek bè de haand het, en ès gè dan hil oew haand volniejst. Tja, wor veegde dè dan wir òn af? Es niemes kekt, gauw efkes òn oew bokspèèp, of ge veegt unne keer over iemes zunnen hond. Mar ès ge ’t goewd te pakke het, dan blèfde thuis in oew bed. Dikke deken derover, en unnen flinken borrel, want dè’s goewd zegge ze. Dè’s dan wir ’t mooie van ziek zen, dan meugde gewoon òn d’n borrel, zonder dè iemes d’r iets van zi. Kweet nog dek ’t unne keer zò te pakke ha dek nar d’n dokter gink. Ik ha al wè borrels ùt mar ’t hielp niemèr. Zittik doar te waachte in die wachtkamer. Goewd trouwes dè ze dè kèmerke zo noeme, want ge moet aaltet waachte. Aaltet zitter wel één of anderen zieke Fons, en zellefs al zitter gimman, dan nog moete waachte. En doar zitte dan in diej wachtkamer. Dan zitter inne langs oe mè vlekke op z’n gezicht, unnen anderen du niks ès krabbe, en recht tegenover inne die piept essie òjemt.. Ik zegget oe; zelfs ès ge niks menkeert, dan kredde doar venèiges wel iets. Margoewd, telangeleste bennik òn de burt en d’n dokter vroeg wek ha. “Ja”, docht ik, “wie is hier nou dokter?” Toen vroeg ie wor ik laast van ha. Ik zin: “Nou, ze hebbe bè ons de stroat opegebroke, en doar hek veul laast van.” Mar dè bedoeldenie nie. Toen vroeg ie: “Wor dùgut zeer?” Ik zeg: “Overal!” Hij keek men noggis goewd òn. “Overal?” vreugt ie. Ik zeg: “Ja, in de kamer, in de keuke, overal!” Hij tikte wa op zunne kompjoeter en zin: “En wè zen precies de klachte?” Ik zin: “Nou dokter, m’n been zen olling zwabberig, ’t drèjt in munne kop, en af en toe wil m’n één oog nar ’t aander kèke. Hij zi: “Gò mar nar huis jonge, ge menkeert niks.” “Wè?” zinnik, “mar ik ben olling gammel!” Hij zi: “Dè kùmt van oew borrels. Gè bent nie ziek; ge bent hartstikke zat.” ToKo Foto: Astrid van de Broek column Toon 13 | mei 2009 Buurman: Gertjan, Antoon, Wim en Jos (vlnr)

 Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed  Bemiddeling bij huur en verhuur van onroerend goed  Taxaties Hoofdstraat 42 5473 AR Heeswijk-Dinther Tel 0413 - 291523 E-mail: info@ketelaarsvanzutphen.nl www.ketelaarsvanzutphen.nl Raadhuisplaza 2a tel.: 0413-296118 Stukadoorsbedrijf Jos van der Pas Heilarensestraat 62 5473 RB Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291096 E-mail: josstukadoor@home.nl Postbus 105 5473 ZJ Heeswijk-Dinther Tel. 0413-29 60 95 Viking Entertainment B.V.

15 | mei 2009 Churchsquare Dance Event voor restauratie Dintherse kerk op 7 juni Dansen op het kerkplein met Marco V. De organisatie is in handen van Pastoor Joost Jansen, Wouter Goossens (Goossens Events), Jeroen van de Broek (de Toren) en Rob Lunenburg (discotheek Lunenburg). Joost kwam bij Wouter terecht via het artikel over zijn bedrijf Goossens Events enkele maanden geleden in de HaDeejer. Joost kende Jeroen en Rob al langer en heeft ze gevraagd om het evenement samen te organiseren. De samenwerking tussen de heren gaat uitstekend. Wouter: “Het is een heel ander evenement dan wat ik normaal gesproken organiseer. Dit is een publieksevenement voor een brede doelgroep, met een knipoog naar de kerk.” Joost: “Ik heb niks met deze muziek, maar wil alles uit de kast trekken om geld binnen te halen voor de restauratie van de Dintherse kerk. Het geld is nu op, we hebben geen reserves meer, die wil ik met dit evenement weer aanvullen.” Volgens Joost moet het gewoon als een sponsoractiviteit gezien worden, net als de fietstocht voor het hele gezin, de obligatieverkoop en de goederen- en dienstenveiling van 3 oktober a.s. Wouter vult aan: “Het moet een jong en fris evenement worden, zonder te veel kerkelijke invloeden. We willen niet alleen geld inzamelen voor de kerk, maar ook de betrokkenheid van de inwoners van o.a. Dinther vergroten.” Joost: ”Het kerkplein is ook een ontmoetingsplek. Ik ga geen zieltjes winnen, dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Ik wil jongeren meer bij de kerk betrekken, daarvoor moet je wel met de tijd meegaan.” Belangeloos Alle organisatoren doen belangeloos mee. Jeroen zorgt voor het facilitaire gedeelte, Rob voor de artiestenbegeleiding en Wouter doet de communicatie en de publiciteit. Het Gilde zorgt voor de afzetting van de begraafplaats en Reinier van der Heijden en consorten voor de beveiliging. Pastoor Jansen weet nog niet zo goed wat hij die middag doet: “Ik zal er zeker zijn, maar of ik mee ga dansen, weet ik nog niet. Met carnaval heb ik in de kerk een rap gezongen, misschien dat ik wel weer iets ludieks verzin. De mensen zullen wel zeggen: ‘O jee, Joost heeft weer wat!’. Ik heb er echt lol in. Ik vind het super dat Marco V. meedoet. Ik ken zijn moeder goed uit de kerk. Marco is echt een Dintherse bekendheid, maar erg bescheiden gebleven.” Ook alle DJ’s doen belangeloos mee. Jeroen: “We hebben veel steun van lokale ondernemers.” Rob: ”We zijn allemaal hartstikke enthousiast. Het enthousiasme van Joost, steekt ons ook allemaal aan!” Op zondagmiddag 7 juni wordt het kerkplein van de Dintherse kerk even voor iets heel anders dan anders gebruikt. Van 15.00 uur tot 21.00 uur kan iedereen vanaf 16 jaar uit Heeswijk en Dinther en omstreken zich uitleven op de beats van Marco V., Jay Juice, Snitz & Fondue, Pieter Steijer en DJ Gilbert. Tekst: Noortje van Schijndel Foto’s: Rene Kuijs ‘Dit is iets nieuws, dat moet je als kerk gewoon durven’ V.l.n.r. Pastoor Joost Jansen, Jeroen van de Broek (de Toren), Rob Lunenburg (discotheek Lunenburg) en Wouter Goossens (Goossens Events).

Will Janssen Heeswijk-Dinther www.heesakkersbeton.nl In onze moderne betonfabriek staat vakmanschap nog altijd garant voor kwaliteitsproducten. Of u nu zoekt naar een standaard prefabelement of een speciaal element op maat. Heesakkers Beton verzorgt de complete productie van uw betonelement. Wij staan garant voor praktische oplossingen die perfect aansluiten op uw wensen! v o e d e r s t u i n & h o b b y huisje, boompje, beestje! C. van Lieshout & Zn. B.V. - Agrarisch warenhuis Meerstraat 32, 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291403, Fax 0413-293401, www.cvanlieshout.nl Elke vrijdag op de markt in Heeswijk De Dageraad 12 5473 HD Heeswijk-Dinther Telefoon 0413 - 296023 Nieuw in Heeswijk-Dinther Raadhuisplein 7A 5473 GC Heeswijk-Dinther

Ingezonden Overbodig papier door Hannie Droesen Aangestoken door de rubriek in dit blad ‘Over de grens’ en sikkeneurig over het feit dat hij ‘weer geen lintje’ heeft gekregen, gaat onze Harrie een wereldreis maken. Dat wil zeggen, waarschijnlijk naar België, Luxemburg en 100 kilometer Duitsland in. Hij wil daar ‘de cultuur opsnuiven en vergelijken met die in onze dorpen’. Ik ben benieuwd wat we van hem horen. Hij heeft het er wel druk mee: een speciale site aangemaakt voor foto’s voor familie en vrienden, een nieuwe creditcard en een hoop papieren geregeld. Want voor onze Harrie moet alles ‘gedekt’ zijn. Over papieren gesproken, het was begin mei een zootje in ons dorp. Op veel plaatsen zag ik een hele week stapels langs de weg staan, omdat het gilde niet langs kwam op bevrijdingsdag. En dan laten de mensen dat zomaar staan. Geen fraai gezicht. Ik moet zeggen, bij ons lag de garage ook vol. Er komt een berg overbodige rotzooi binnen die bij ons niemand inkijkt, laat staan leest. Wij hebben een krant en een paar maandelijkse tijdschriften. Gelukkig samen met de buren. Maar er komt nogal wat ongevraagd in de bus. De Bernhezer vind ik allee. Want daar staat o.a in wat de gemeente wel en niet doet. Maar de Veghelse courant en De Brug gaan linea erecta bij het afval. Wat moeten die hier? De Brug bv. is voor de helft hetzelfde als De Bernhezer en voor de rest Gestel. Afschaffen die hap. Daar moest onze milieubewuste gemeente nou naar kijken. Van de week kreeg ik ook een magazine met nieuwe zomermode. Voor mij ook overbodig, allemaal slanke dennen in een half bloot jurkje. Mijn taille is daar echt niet geschikt voor. Onze Harrie gaat nu kijken hoe een en ander in het buitenland zit. Daar kunnen wij dan weer van leren. Was het vorig jaar nog in september, dit jaar opent natuurtheater De Kersouwe zijn seizoen weer traditiegetrouw met het Open Podium. En wel voor de elfde keer met een keur van plaatselijke en regionale artiesten. In het programma zitten onder anderen het popkoor Espresso uit Geffen, de TOFgroep met 2 mannen en 2 vrouwen uit Zijtaart en de vocal group Muchos uit Veghel. Dat wordt afgewisseld met zang van Koen Dobbelsteen, poëzie van Ad van Schijndel en een act van Dries van der Heijden. Wat de kersvers afgestudeerde conservatoriumstudent Jeroen Kant precies aan de piano gaat doen, blijft een verrassing. Zeker is dat de Bokkebloazers en djembégroep Rindimo alle kansen krijgen in de open lucht, en hetzelfde geldt voor de zevenkoppige Duketown Saxband, allemaal vrouwen. En dat is nog niet alles. Het Open Podium is op vrijdag 5 juni, aanvang half negen in het kleine theater. Presentatie Heleen van de Veerdonk. Als speciale geste biedt de Kersouwe dit evenement gratis aan aan het publiek. Na afloop kan men nog een tijdje terecht in de spelerskantine. ‘k Had jewillen kussen Ad van Schijndel ‘k Had je willen kussen in de trein maar de trein die was vertrokken ‘k zag alleen nog wat van rokken en een glimp van rode sokken was bevreesd voor railway brokken en dat mag toch echt niet zijn. ‘k Had je willen kussen in de trein. ‘k Had je willen kussen in het park was zo graag jouw jogging maatje maar je liep een ander paadje ‘k zag zo vlug geen ‘hallo’-gaatje steeds bevreesd voor zomaar praatje oh, wat ben ik toch een hark. ‘k Had je willen kussen in het park ‘k Had je willen kussen in het bad heerlijk kon ik naast je hoppen en mijn hart begon te kloppen tot een ander jou ging soppen heel mijn zwemlust naar de knoppen ‘k wist niet meer hoe ik het had. ‘k Had je willen kussen in het bad ‘k Had je willen kussen in de kroeg maar jij was bang dat men zei ‘sletje’ nam toen vlug een sigaretje surrogaat voor ons verzetje toch blijf jij een heel fijn ‘mètje’ sorry, dat ik jou iets vroeg. ‘k Had je willen kussen in de kroeg (2x). Kersouwe opent met Open Podium Spreuk van de maand Ondanks de nieuwe windmolen blijft Aves teijn twee klassen lager draaien dan Heeswijk Heb je iets leuks te melden of wil je je mening kwijt over een van onze artikelen. Schrijf een brief of mail dan naar de HaDeejer... Linda Vogels Lid bij Jong Nederland en basketbalt bij Tenderfeet Foto: Kirsten van der Heijden HaDeekupke Gespot in de C1000 Met koninginnedag waren de beide supers in het dorp open. Maar wie werd er in de C1000 gespot? De welbekende troubadour H.H. uit Dinther. Het publiek was behoorlijk verrast en het duurde daarom ook niet lang of hij kreeg de vraag: “He H…, ge hier, ge komt toch van Dinther?” Waarop hij heel gevat zei: Ja, de C1000 is toch op de grens gebouwd.” Daar heb ik natuurlijk geen passend antwoord op dus droop ik af naar mijn appartement, waar mijn man in Dinther zat te werken en ik in Heeswijk begon met koken. Een lezer 17 | mei 2009

Als ik bij Leonie Dekker binnenkom, is ze in haar atelier bloemen aan het arceren, die ze met acryl op een vaantje heeft getekend. Haar zoon Jeroen verwacht namelijk zijn derde kind (een meisje). “De vorige keer bij de tweeling, allebei meisjes, heb ik ook vaantjes gemaakt”, vertelt Leonie. “Dat vinden ze prachtig. Het is natuurlijk kitsch, maar altijd beter dan die poppen in de tuin.” Creatief bezig zijn zit bij Leonie Dekker in het bloed. “Ik deed het op school al graag, ik tekende en schilderde en was ook veel met naaldvakken bezig, borduren, breien, haken, kleding maken. Jammer dat men dat nog amper doet op de basisschool. Het is goed voor de fijne motoriek en de concentratie, zeker voor druktemakers. Ik heb ook altijd veel gelezen: dat geeft rust en concentratie. Een paar jaar heb ik op TeHaTex gezeten in Tilburg, dat is een opleiding voor leraar in de genoemde vakken. Bij het overlijden van mijn moeder ben ik daarmee gestopt en thuis gekomen. Via Dorus van Oorschot (Schijndel) ben ik weer gestimuleerd om te gaan schilderen en heb ook lang les van hem gehad. Een paar jaar heb ik les gevolgd in Arendonk in België. Zoiets extra’s heb je nodig om jezelf te ontwikkelen.” Fijne hobby Om te schilderen heb je volgens Leonie niet veel nodig. Het is simpel: een paar kwasten, verf en een drager (doek, plank, papier of karton). Verder een paar paletmessen en een spons. Zelf werkt ze op voorgespannen doek. Leonie: “Gelukkig zijn de materialen veel goedkoper geworden. Het is zeer betaalbaar en een fijne hobby voor iedereen. Ook door de ‘uitvinding’ van acrylverf, in feite pas zo’n vijftien jaar geleden. Die is nu écht bruikbaar: je hebt veel kleuren met goede lichtechtheid en het werkt een stuk sneller. Er zijn ook steeds meer hulpmiddelen zodat je acryl kunt gebruiken als olieverf.” Zelf schildert Leonie graag in thema’s. Een half jaar lang is ze dan bezig met hetzelfde onderwerp zoals kinderen en geloof, dieren (vooral paarden), bloemen of mensen in bepaalde houdingen. Een laatste thema zijn handen geweest. “Verder haal ik mijn inspiratie uit boeken en musea of via foto’s en de natuur. In feite alles wat je tegenkomt of emotioneel raakt. Een paar bijzondere kunstenaars? Geef me maar Picasso. Wat heeft die veel te vertellen in zijn abstracte werken. Of Frieda Kahlo, een vrouw die met een handicap geboren is en van haar doorlopende wenkbrauwen haar handelsmerk maakte. Natuurlijk ook Vincent van Gogh. En heel bijzonder vind ik Harry van de Boel. Wat die doet met kleureffecten ten opzichte van elkaar. Prachtig!” Leonie Dekker-Verhagen (56) woont met haar man Peter in de Christinastraat. Ook zoon Daan woont nog thuis. Sinds een paar jaar is ze fulltime kunstenares. Na 23 jaar peuterspeelzaalwerk aan het Hummelhonk (nu Picino) is ze daarmee gestopt. Ze kreeg last van haar stem. “Kunstenares is een vak”, zegt Leonie, “je hebt er een gedegen opleiding en veel technische kennis voor nodig. Tegelijk is het mijn beroep. Ik werk zo’n 35 uur per week, en kan er de kost mee verdienen. Mijn hoofdberoep is lesgeven, cursussen verzorgen.” Tekst: Ad van Schijndel Foto’s: Trudy van de Wetering Leonie Dekker, altijd creatief bezig als fulltime kunstenares ‘Het is heerlijk als je anderen ziet groeien en zich ontwikkelen’ HaDeeinterview 18 | mei 2009 Leonie Dekker: ‘Het is tegenwoordig een echte hype om te gaan schilderen’.

Cursussen Sinds 1994 geeft Leonie Dekker cursussen. Eerst in de Einderick. “Dat heb ik lang gedaan”, vertelt ze, “maar ik vond de groepen van 14 tot 16 mensen te groot. Al tien jaar geef ik thuis cursussen. Het is tegenwoordig een echte hype om te gaan schilderen. Ik heb nu zeven groepen volwassenen, variërend in de leeftijd van 20 tot 82 jaar, voor het merendeel wel vrouwen. En één groep kinderen. De cursussen geef ik overdag en ’s avonds van september t/m april. In mei en juni geef ik workshops en ben zelf meer bezig met schilderen. Tijdens de cursussen heb ik alle niveaus door elkaar. De cursisten krijgen eerst instructie van een uur over techniek en materiaal. Dan gaan we inspiratie opdoen en in boeken kijken. Sommigen willen graag een plaatje, want kopiëren kan een heel goed leerproces zijn. Je kunt niet alles op je harde schijf hebben. Sommigen hebben strakke instructie nodig, anderen kan ik meer vrij laten. Dat heb ik zo gezien. Iedereen heeft zo zijn eigen werkwijze.” Hangezels Leonie heeft langs de wand van haar atelier een soort hangezels gemaakt. Die zijn verstelbaar op hoogte. Op een klein tafeltje zet iedereen zijn materiaal, zelf meegebracht of uit de ‘kast’. Men werkt dus met de ruggen naar elkaar. Leonie: “Het is muisstil tijdens het schilderen. En ik moet zeggen, in het algemeen wordt er ontzettend hard gewerkt.” Pas heeft ze een afscheidsproject gedaan met groep acht van basisschool ’t Palet. De leerlingen moesten een eigen stripfiguur ontwerpen en daarmee een stripverhaal bedenken over hun eigen leven en verwachtingen. In een zestal plaatjes hebben ze dat op één doek uitgebeeld in vijf middagen. “Het was een prima project, dat veel voldoening gaf. Dat moeten we meer doen.” Exposities Werken naar een expositie is voor Leonie Dekker nooit het hoofddoel. Wel heeft ze aan diverse exposities meegedaan, zoals in Schijndel, Eindhoven, Loosbroek en pas nog bij het afscheid van Ter Weer. Van half mei tot eind juni is er een expositie van haar cursisten, allemaal uit HaDee, in Cunera De Bongerd. Het thema is ‘mensenwerk’. Er komen zo’n dertig werken te hangen en men kan er gewoon binnenlopen. Leonie verkoopt regelmatig schilderijen: “Ik kan hier toch niet alles kwijt in huis. Ik heb bijvoorbeeld een serie ‘vreemd volk’ gemaakt met grote portretten van Afrikanen, Chinezen en Aziaten. Die zijn allemaal verkocht. En dan kom je wel eens iemand tegen die zegt: ‘Ik heb nog aan je gedacht, want ik zag je gisteren nog hangen’. Tja, wanneer is een schilderij geslaagd? Er moet harmonie in zitten, de kleuren moeten kloppen en het moet emotie opwekken. Of je iets mooi vindt, is een kwestie van smaak.” De beeldende kunst zit bij de Verhagens in de familie. Zus Gerda Holman, die in Canada woont, is kunstenares van beroep en de zussen Antoinette en Nel beeldhouwen allebei. “En zelf hoop ik nog lang dit plezier en de gedrevenheid in dit heerlijke vak te houden. Je ziet anderen groeien en zich verwonderen over hun eigen talenten. Dat is heerlijk! De cursussen zijn nu gestopt, maar het volgend seizoen zit al vrijwel vol.” ‘Wie geconcentreerd schildert, komt ontspannen tot rust’ 19 | mei 2009

Laat uw website GRATIS testen op de volgende belangrijke punten: Functionaliteit Design Vindbaarheid Actualiteit Techniek www.voldoetmijnwebsitenog.nl is een initiatief van: Voldoet uw website nog?

21 | mei 2009 Het begon 20 jaar geleden met een dagje kanoën met het personeel van Cunera. Nu is Wilma samen met haar man John Eijmberts al vele jaren lid van de Maaslandse Kanovereniging in Oss en ze beoefent dus al heel wat jaren de kanosport. Sinds drie jaar heeft men daar ook het raften geïntroduceerd en zijn ze eerst gestart met een herenteam. Een jaar later waren de dames zo enthousiast geworden door de heren dat ze zeiden: “Dat kunnen wij ook”. Een van die dames was Wilma en ze besloot met zes andere dames uit de regio Oss een team te vormen: “de Raftrookies” en aan de Nederlandse kampioenschappen mee te doen. Een team bestaat uit 6 vrouwen in de boot en één reserve. “Mijn positie is rechtsvoor. Daar kun je snelheid maken en moet je mee bijsturen. Vorig jaar was onze eerste keer en deden we het op sommige onderdelen nog niet zo slecht, maar we vonden wel dat we op techniek nog te kort kwamen. Op zo`n kampioenschap zijn ook verschillende disciplines, je hebt bijvoorbeeld de sprint van 300 meter. Daarvoor zet je een tijd en die tijd bepaalt de volgende dag je plaats waar je moet starten in de afvalrace. Dan heb je ook nog een slalom door poortjes en als laatste “Down River”, een stuk van 9 kilometer over verschillende stroomversnellingen. Dit is ook de reden waarom het in Frankrijk wordt gehouden om al deze verschillende wedstrijden op een baan te houden kan in Nederland niet.” Techniek “Er zijn verschillende wedstrijden in Nederland en tegelijkertijd een soort ontmoetingen om elkaar af te tasten voordat we naar Frankrijk gaan”, aldus Wilma. “Deze worden gehouden in het “vaarwater” van de club waar we ook trainen, in ons geval op een stuk van de Wetering of het havengebied van Oss. Ook trainen we veel op de Dommel, omdat we vinden dat we daar beter op onze techniek kunnen oefenen. Ook gaan we soms naar Zoetermeer op de wildwaterbaan, maar deze is heel heftig en er zit heel veel kracht op het water. Maar daar moet je ook mee om kunnen gaan en je leert hier ook om op snelheid door wild water te varen.” Autistische kinderen Wilma heeft inmiddels ook van haar hobby haar werk kunnen maken. Werkte zij een paar jaar terug nog in de zorg (Cunera), nu werkt ze als begeleidster van autistische kinderen voor Buro Hajo Koning in Uden. Dit bureau biedt sportactiviteiten aan. “Ik doe dit dan als kano-instructrice. Ik doe dit twee middagen en een avond in de week en verder heb ik elke maand een weekend op locatie en heb dan de kinderen op een soort kamp. Kanoën is voor autisten heel leuk. Ze besturen zelf de kano en moeten toch proberen in een groep te varen. Sinds kort zijn we ook gestart met een raftcursus en de uitdaging is dat dit nog meer in groepsverband moet gebeuren.” Frankrijk De Nederlandse kampioenschappen worden ook dit jaar weer gehouden op de Rivier de Durance zo`n 50 kilometer van Italië. Het is de hotspot van Frankrijk op raftgebied en vindt plaats van 28 t/m 31 mei. Zelf vertrekken wij een paar dagen eerder om nog wat te kunnen trainen. We proberen onze site in die dagen up to date te houden. Dus voor iedereen die onze prestaties wil volgen, kijk op www.raftrookies.com. Raften is in Nederland nog niet erg populair, omdat men hier geen wilde en kolkende rivieren heeft, maar iemand die wel eens naar Frankrijk op vakantie is geweest, heeft vast wel eens gezien hoe mensen in een rubberboot proberen een wilde rivier te bedwingen. Toch wint deze sport hier ook aan populariteit en heeft men in Zoetermeer een echte wildwaterbaan die gebruikt wordt voor het kanoën en het raften. Daardoor zijn er in Nederland ook steeds meer teams die deze sport beoefenen. De Nederlandse kampioenschappen raften worden wel in Zuid-Frankrijk gehouden. Aan deze fysiek zware sport doen natuurlijk ook vrouwen mee en een van hen is Wilma van Nistelrooij uit Dinther (42). hobby’s Bijzondere Dintherse deelname bij Nederlands Kampioenschap raften Wilma raft mee op de Durance in Zuid-Frankrijk Tekst: Michel van de Wetering Foto’s: zijn uit prive-collectie Wilma van Nistelrooij voelt zich in de rubberboot als een vis in het water.

Sinds 1 mei zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de mistijden van de parochies Dinther, Heeswijk en Loosbroek. Enerzijds noopte het vertrek van Pater Van Meijgaarden tot aanpassingen. Maar ook de Abdij van Berne kan minder ondersteuning bieden. “Vitale priesters op de abdij zijn spaarzaam geworden. Ouderen gaan anders voor in de Mis, niet meer zo sprankelend. Daarom moest er wat gebeuren met het aantal vieringen en sommige tijdstippen.” In het nieuwe rooster is er vaker een viering van Woord en gebed (lezingen uit de bijbel en samen bidden staan centraal, voorgegaan door pastoraal werker of geschoolde vrijwilliger), in plaats van een eucharistie (viering van brood en wijn door de pastoor). Ook vervallen er enkele vieringen. In Dinther is er elke tweede en vierde weekend van de maand op zaterdagavond een Woord en gebed viering. Wanneer er een vijfde weekend in de maand is (één keer per kwartaal), dan vervalt de viering op zaterdag. In Heeswijk is er in het eerste en derde weekend op zaterdag een Woord en gebed viering, en in het tweede en vierde weekend op zondag. In het vijfde weekend vervalt de viering op zondag. Verder wijzigen de aanvangstijden van de vieringen op zondag. In Heeswijk en Loosbroek beginnen die om 9.30 uur, in Dinther om 10.30 uur. In Loosbroek is er in het eerste en derde weekend op zondag een viering van Woord en gebed, en vervallen de vieringen op zaterdag in het tweede, vierde en vijfde weekend. “Ik heb geluisterd Ans Loeffen (63) Ik vind het geen goed plan, er zijn toch genoeg priesters? Ik vind dat de kernen op deze manier niet allemaal tot hun recht komen. Ik kom zelf tegenwoordig nog weinig in de kerk, eerst ging ik iedere zondag naar de Abdij. Soms voel ik dat ik er naar toe moet om tot rust moet komen en dan ga ik er wel naar toe. Koos van Roessel (63) Dat vind ik goed. Er gaat toch niet zo veel volk meer naar de kerk, dus niet iedere kern hoeft een eigen priester te hebben. Als het Pasen is of een communie of zo dan zal het niet gaan, maar andere keren lijkt het me geen probleem. Ik hoop niet dat dit het begin van het einde is, want we zijn toch niet anders gewend. Henriëtte van Schijndel (60) Dat is prima want er zijn zo weinig priesters en dan hebben ze in ieder geval iets, het is ook zo moeilijk in deze tijd. Ik vind het prima dat mensen geloven, maar ik heb zelf maar heel weinig met de kerk en ga er niet veel naar toe; dus ik zal het niet missen. Door een tekort aan priesters worden er in de parochies van HaDee en Loosbroek bij toerbeurt eucharistievieringen gehouden: Een afspraak maken met pastoor Joost Jansen voor een interview valt nog niet mee. Zijn agenda staat vol afspraken. Interviews, vergaderingen en huwelijks- en doopvoorbereidingen vullen zijn avonden. Maar ook de weekenden zitten vol. Door de herverdeling van de dekenaten lijkt er tijd vrij te komen voor Joost. Maar volgens hem valt dat mee: “Het vult zich onmiddellijk op met andere dingen.” Zoals met diverse interviews met D’n HaDeejer, “vorige week nog geïnterviewd over Marco V, zo blijf je maar bezig.” Tekst: Anita Jacobs Foto’s: Piet van Zutphen Tekst: Marko Konings Foto’s: René Kuijs ‘Mensen zowel als parochies moeten elkaar over en weer helpen’, aldus Joost Jansen. Pastoor Joost Jansen over de wijzigingen in de mistijden van de parochies ‘Pessimisme is niet mijn sterkste kant’ 22 | mei 2009

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=