Stapels brieven kregen we vorig jaar binnen op onze prijsvraag om een nieuwe
naam te bedenken voor het appartementencomplex aan Plein 1969. Uit alle
inzendingen koos een jury de naam Jonckerplaets die refereert aan Jonker
Speelman, de straat waaraan de hoofdingang gelegen is. Zo’n half jaar ge-
leden kregen de eerste bewoners de sleutel, inmiddels zijn alle apparte-
menten bewoond en is met de komst van een cafetaria ook de begane
grond bezet. En dus kon de naam van het complex enkele weken
terug tijdens een feestelijke bijeenkomst onthuld worden. Gijs
Spruijt, van aannemersbedrijf Nieuwenhuizen-Daandels, sprak
in een korte toespraak over de historie van de plaats. Daarna
was het woord aan wethouder Daandels, die het belang
aangaf van het wonen van ouderen te midden van de
samenleving. Samen met starters goed voor de so-
ciale contacten een ideaal gebouw als deze in het
centrum van Heeswijk-Dinther. Er waren com-
plimenten aan de ontwerpers, zoals architec-
ten De Bie+De Bie en natuurlijk aan de bou-
wers zelf. Daandels onthulde daarna de naam
Jonckerplaets.
Namens de bewoners gaf Ton Lunenburg, con-
tactpersoon van de VvE, een fotoboek aan wet-
houder Daandels, over de bouw van het complex.
Dit boek is tot stand gekomen met medewerking
van de aannemer en onderaannemers.
Foto: Kirsten van der Heijden
9
Feestelijke onthulling Jonckerplaets
Een record:
Vijf uur niet roken en drinken
Zaterdag 10 mei zal Frans Heesakkers niet snel vergeten. Zoals gewoonlijk nam deze bewoner van Cunera de lift naar zijn kamer. Maar
het duurde wat langer dan hij gewend was. De lift weigerde dienst, Frans zat gevangen. Voor het eerst in zijn leven. Vijf uur duurde het
maar liefst voordat hij uit deze benarde situatie bevrijd werd. Commentaar van Frans: “Gin peniek, mar wel gruweluken dòòrst. Dur
moet vort altèt unnen emmer wôtter mè unnu skuplippel in de lift stòn.”
Als genoegdoening wilde men hem een bosje bloemen geven. “Liever unne liter snevel, achterstallig onderhoud”, aldus Frans.
Bernezorg spijt het bij monde van directeur Hans van de Wiel zeer dat Frans niet eerder uit zijn benarde situatie is bevrijd, en heeft
daar zijn lessen uit getrokken.
RvdP
Vervolg van pagina 5.
Annie Zheng (El Moto)
“Ik weet niet precies wat eventuele aanpassingen gaan kosten.
Ik weet ook niet precies hoe om te gaan met het rookverbod;
niemand heeft me iets verteld over een rookverbod. Als ze bin-
nen niet meer mogen roken dan zullen ze buiten moeten roken.
We hebben een terras. Ik wacht af, en kijk wat de anderen doen.
Ik maak me er niet zo druk over. Maar zo heel druk is het hier
meestal niet, als er dan ook nog mensen gaan wegblijven omdat ze
niet meer mogen roken. Ik weet het niet precies maar ergens zal
het me geld kosten. Maar we zullen wel zien.”
Bart van Genugten (De Zwaan)
“Het is ons nog niet helemaal duidelijk waar rokersruimten aan
moeten voldoen. Concreet hebben we daarom nog niets gedaan.
We gaan niet investeren in iets waarvan misschien naderhand
blijkt dat het niet aan de regels voldoet. We hebben wel mogelijk-
heden; het is immers zomer en we hebben een terras. Ook hebben
we een zaal die als rookruimte kan fungeren. Daarmee zijn we
in elk geval tijdelijk onder de pannen. We hopen dat voor 1 juli
er duidelijkheid komt in de regelgeving, zodat we weten wat we
moeten of kunnen doen. Blij zijn we niet met het rookverbod. Als
er zoveel behoefte is aan rookvrije cafés als verondersteld word,
dan zouden die er toch allang zijn?”
TK
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36