Import over HaDee
In deze rubriek laten we ‘immigranten’ aan het woord over hun wel en wee te
Hadee. Deze keer gingen we op bezoek bij Bart (33, geboren te Eindhoven)
en Nynke (33, geboren te Harderwijk) Terlunen. Ze hebben twee dochters,
Avine is twee jaar en Yfke zes weken.
Ze wonen sinds maart 2007 in de Donkeren Dijk op nummer 5. Bart is
directeur human resource (personeelszaken) bij NXP, gevestigd te Nijmegen
en Hamburg. Nynke werkt bij Habilis in Eindhoven. Ze adviseert bedrijven
met ontwikkeling van, en beleid over hun medewerkers. Allebei hebben ze een
Friese moeder.
Hoe zijn jullie in HaDee terecht geko-
men?
Bart: “In verband met ons werk hadden we
een cirkel rondom Nijmegen-Eindhoven
op de kaart gezet.We zijn uiteindelijk voor
dit huis gevallen.”
Waar worden jullie blij van?
Nynke: “We zijn erg blij met HaDee. Dat
we in zo’n gemoedelijk dorp terecht zijn
gekomen.
We komen van de Randstad, een verade-
ming. Heerlijk fietsen in de omgeving.”
Bart: “En als de baby een nacht door-
slaapt”
Grootste ergernis?
Bart: “Intolerantie, en geen rekening hou-
den met de gevoelens van anderen.”
Nynke: “Het is ook een trend op tv. Alles
moet, mag en kan zomaar gezegd worden.
Aan de vrijheid van meningsuiting zit ook
een grens.”
Wat is het beste wat je van je ouders hebt
meegekregen?
Bart: “Je medemens met respect behande-
len en trots zijn op de dingen die je doet.”
Nynke: “Geloof in jezelf. En doorzettings-
vermogen”
Hadeejer, Brabander, Nederlander,
Europeaan,Wereldburger?
Nynke: “Ik voel me thuis waar Bart en de
kinderen zijn. En dat kan overal op deze
aardbol zijn. Wereldburger dus.”
Bart: “Het beste van twee werelden, een
Friese Brabander.”
Het gezin is de hoeksteen van de
samenleving.
Nynke: “Ja, maar de politiek moet zich niet
te veel gaan mengen in gezinszaken. Die
trend is er wel. Er wordt vaak gewezen
naar allerlei instanties en het is goed dat
die er zijn. Maar uiteindelijk ben je als ou-
ders verantwoordelijk. Daar wordr vaak al
te gemakkelijk aan voorbij gegaan.”
Genetische manipulatie is een gevaar
voor de mensheid.
Bart: “Het wordt pas gevaarlijk als de ver-
keerde mensen ermee aan de haal gaan.
Maar dat is met zoveel dingen.”
Nynke: “Je kunt de medische wetenschap
ook niet stilzetten.”
Levensmotto?
Bart: “Humor is belangrijk. Relativeer, ver-
andering van perspectief daar wordt nie-
mand slechter van.”
RvdP
Duidelijkheid
Bestaat Bernheze uit vijf of uit zes ker-
nen? Ofwel; is Heeswijk-Dinther één
kern of zijn Heeswijk en Dinther twee
kernen?
Niemandweet het en iedereenverteltwat
anders. Op het gemeentehuis krijg je te
horen dat Heeswijk-Dinther één kern is.
Was de gemeente in deze consequent zou
op alle toegangsborden vermeld staan:
‘Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze’.
Maar nee, als je van een kant Heeswijk-
Dinther nadert, zie je op de borden staan:
‘Heeswijk, gemeente Bernheze’. Kom je
van de andere kant staat er: ‘Dinther,
gemeente Bernheze’, hetgeen dus wijst op
twee kernen. Wat wil de gemeente eigen-
lijk?
Ik weet het niet, maar als je nu zo in
Dinther komt wil je ook wel weten
waar het ophoudt en Heeswijk begint
en andersom uiteraard ook. Voor velen
en zeker voor bezoekers is dit uitermate
verwarrend. Waar gaat Heeswijk over
in Dinther en waar gaat Dinther over
in Heeswijk? De gemeente doet er niets
aan en daarom is de ondergrondse actie-
groep ‘Zet er een streep door’ ontstaan.
Iedereen moet weten waar Heeswijk of
Dinther ophoudt. Daartoe zijn, door die
actiegroep, op de grens borden geplaatst
met ‘Heeswijk’ en aan de andere kant
‘Dinther’ met een grote streep erdoor. Nu
is helder waar Dinther Heeswijk wordt
en andersom. Natuurlijk ken ik diverse
duistere figuren van deze actiegroep,
maar in al hun duisterheid schiepen zij
duidelijkheid over HaDee. Daarom hoop
ik dat de gemeente deze borden niet vlug
weer verwijdert.
Want in zijn wijsheid schreef Shake-
speare in Hamlet reeds: “We moeten ons
zeer duidelijk uitdrukken of dubbelzin-
nigheid zal ons de das omdoen.”
Henk Habraken
7
Foto: Astrid van den Broek
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36