5
José van Til (Elsie)
“We hebben ons aangesloten bij 500 andere horecaondernemers
voor een kort geding tegen het verbod, dat op 1 juli zal dienen.We
zijn benieuwd naar de uitspraak. We vinden het verbod voor een
café als het onze waardeloos. Op dit moment hebben we nog geen
speciale aanpassingen gedaan. We weten ook niet exact waar we
aan moeten voldoen; we hebben geen regels ontvangen en moeten
het zelf maar uit de krant en dergelijke halen. Per 1 juli mag er in
ons café nog wel gerookt worden. In de zaal zal het dan rookvrij
zijn, en de mensen in het café mogen dan niet bediend worden.
We hebben veel klanten van 60 plus. Als we tegen hen moeten
zeggen dat ze buiten moeten roken, dan komen ze niet meer.”
Jeroen van de Broek (De Toren)
“We hebben overlegd met verschillende ondernemers uit HD en
die weten ook niet precies wat te doen. Daarom doen we voorlopig
nog even niets.We hebben in elk geval alvast een terras. Ook Ho-
reca Nederland verschaft ons op dit moment geen duidelijkheid.
Het is wel duidelijk dat er binnen niet gerookt mag worden. Maar
waar dan wel, en waar die ruimtes dan precies aan moeten voldoen,
is allemaal onduidelijk. Het schijnt dat je op bepaalde terrassen
ook niet mag roken, wij weten het niet precies. We wachten af.
Wel las ik in de krant van de extra controles en de hoge boetes; dat
is te gek voor woorden. Het is niet leuk meer dat je als ondernemer
opeens met een hoop regeltjes te maken krijgt. Dat je in bepaalde
openbare gelegenheden niet meer mag roken, oké. Maar gewoon
in een donkerbruin café ‘auverwetst’ een potje bier drinken en een
sigaretje mag niet meer, en dat is jammer.’
Vervolg op pagina 9.
Om in de pas te lopen met de Europese
regelgeving zal op 1 juli een rookverbod in
cafés ingesteld worden door de minister van
volksgezondheid Ab Klink. Het rookver-
bod zorgt voor veel discussie. Met name de
uitzondering op de regel: de rookruimten,
en waar deze aan moeten voldoen. Op het
terras mag gerookt worden maar er wordt
op dit moment gewerkt aan aanvullende
maatregelen om het roken op overdekte ter-
rassen en onder zonweringen ook te verbie-
den. De VWA (Voedsel en Waren Autoriteit)
zet in ieder geval vanaf 1 juli tweehonderd
mensen in die gaan controleren op naleving
van het rookverbod. Een eventuele boete
kan oplopen tot 2400 euro en komt voor
rekening van de eigenaar.
We vroegen enkele caféhouders in
HaDee naar een reactie.
‘Als er behoefte was, zouden er toch al lang rookvrije cafés zijn’?
Uitbaters van cafés in HaDee niet blij met rookverbod per 1 juli
Foto’s: René Kuijs
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36