Drie keer de beroemde berg
uit de Tour de France de
Alpe d’Huez beklimmen. Op
één dag. Voor het goede doel.
Dat was op 5 juni de uitdaging
voor Jac van Zeeland (31),
senior Beleggingsspecialist van
Rabobank Bernheze Maasland
en Jeroen van Zwieten (34),
accountmanager Private
Banking.
De organisatie van de grote klim lag in handen van de stichting
Alpe d’HuZes. Opgericht in 2006, ter nagedachtenis aan
mensen die aan kanker zijn overleden en ter inspiratie voor
mensen die er tegen vechten. “Je grenzen verleggen. Sterk zijn.
Oerkrachten losmaken. Mensen die aan kanker lijden doen
niet anders. En kunnen ook niet anders. Zij moeten door, of ze
willen of niet. Ze moeten vechten, elke dag opnieuw. Opgeven
is voor hen gewoon geen optie.” Gezamenlijk doel: drie miljoen
euro ophalen voor het Koningin Wilhemina Fonds voor
Kankerbestrijding.
Rabobank Actief Betrokken!
Jac en Jeroen maken deel uit van een Rabobank team,
bestaande uit achttien medewerkers van verschillende
Rabobanken, die zich-
zelf tot doel hadden ge-
steld om samen 100.000
euro aan sponsorgeld op
te halen. “In april hadden
we die doelstelling al
gehaald. Super.” In hun
activiteiten om sponsor-
gelden binnen te halen
zijn ze volop gesteund
door hun collega’s van
het team Private
Banking. “Binnen Rabobank bestaat het initiatief Medewerkers
Vrijwilligerswerk. Dat betekent dat ieder team een uitdaging
aangaat voor een goed doel. Daarom hebben collega’s gekozen
zich mee in te zetten voor het project Alpe d’HuZes. Zo hebben
ze er voor gezorgd dat de opbrengsten van een sponsorloop
van een basisschool, geheel ten goede kwamen aan dit project.”
Vorige week reisden Jac en Jeroen af naar Frankrijk, om hun
doelstelling te verwezenlijken. Jeroen is uiteindelijk 6 keer
boven gekomen en Jac 4 keer. Zij vertellen: “Een uitzonderlijke
prestatie die ons beiden tot de grenzen van ons kunnen heeft
gedreven. Onbeschrijflijk is het gevoel om deze berg te over-
winnen, met honderden toeschouwers langs de kant van de
weg om ons vooruit te schreeuwen!”
& &
Heeswijk Dinther uw bank
Rabobank Bernheze Maasland
Bankwinkel Heeswijk-Dinther
Plein 1969, 1
5473 CA Heeswijk-Dinther
Het is tijd voor de Rabobank.
Rabobank Actief Betrokken:
Alpe D’HuZes:
“Opgeven is geen optie”
“Onbeschrijflijk is het gevoel”
Rabobank Bernheze Maasland
staat midden in de samenleving.
Dichtbij en betrokken. Actief zijn
op het maatschappelijke vlak
past bij de oorsprong van de
Rabobank. Maar wij willen als
Rabobank niet alleen nog meer
betrokken en dichtbij raken, maar
ook een partner zijn. Wij proberen
mensen samen te brengen, voor-
delen te behalen op het gebied
van (leef )milieu, natuur en land-
schap, om ú te helpen uw leef-
omgeving aangenamer te maken.
Om dit mogelijk te maken wil
de Rabobank lokale projecten
en initiatieven ondersteunen
door diverse fondsen.
Eén daarvan is het Coöperatief
Dividend. Jaarlijks stelt
Rabobank Bernheze Maasland
een deel van de winst
beschikbaar voor dit fonds
om te helpen uw woon- en
leefomgeving aangenamer te
maken. Voor 2008 gaat het om
een bedrag €80.000,-.
Criteria
Heeft u een innovatief idee dat
een meerwaarde heeft voor
ons werkgebied? Nu is het uw
kans om ideeën om te zetten in
resultaat. De Rabobank daagt u
uit om een innovatief voorstel
in te dienen. De aanvraag moet
worden ingestuurd vóór
1 augustus 2008. Voor onder-
steuning door het fonds dient
het project natuurlijk wel aan
enkele criteria te voldoen. Deze
criteria en het aanmeldings-
formulier vindt u terug op
-
Maasland of kunt u opvragen
bij de bank.
Inschrijving Coöperatief Dividend 2008 is gestart
Advertorial
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...36