Oranje
Voorwoord
Heeft de daverende start van het Nederlands elftal op het EK een mooi vervolg
gekregen? Of zijn alle oranje vlaggetjes, slingers, pruiken en hoeden inmiddels
weer opgeborgen en regeert de waan van de dag weer? Ten tijden van het
schrijven van dit voorwoord moet Oranje de kwartfinale nog spelen en is heel
HaDee, net als de rest van Nederland, in een euforische stemming. Gek, gekker,
gekst lijkt het motto. Eigenlijk is het best een beetje zielig voor al die geslaagden
die na lang zwoegen hun diploma hebben gehaald. De vlaggen die ze buiten
hebben gehangen steken maar magertjes af tegen al dat oranjegeweld. Terwijl
zij ook een prestatie van formaat hebben geleverd. Daarom in deze HaDeejer
uitgebreid aandacht voor enkele schoolverlaters die het felbegeerde papiertje
gehaald hebben. Zij vertellen over hun middelbare schooltijd, het examen en
over hun verwachtingen voor de toekomst.
Dat doen ook enkele leerlingen van Bernrode in de laatste aflevering van
onze serie over dit gymnasium. Doemt meteen de vraag op of ‘de jeugd van
tegenwoordig’ eigenlijk nog rookt? Zij maken het niet meer mee, in rokerige
kroegen aan de bar zitten, want vanaf 1 juli is het verleden tijd en moeten de
rokers buiten gaan staan. Wij vroegen de kroegeigenaren in HaDee hoe zij nu
eigenlijk over het rookverbod denken, en vooral ook, wat ze ermee gaan doen.
Het enige dat duidelijk is, is de onduidelijkheid over het rookverbod in de horeca.
Enne, mocht Nederland de finale halen: diegenen onder ons die hun nervositeit
enkel met nicotine in bedwang kunnen houden: er mag gerookt worden in de
kroegen de 29ste. Nog wel..
Veel leesplezier
De redactie
Colofon
D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners
van Heeswijk en Dinther
Redactie:
Annemieke van der Aa
René Kuijs
Tonny van Liempt
Jacques van der Meijden
Harry Mikkers
Ad van Schijndel
Noortje van Schijndel
Medewerkers aan dit nummer:
Hanneke van Dartel
Robert Deckers
Kelly Dortmans
Henk Habraken
Anita Jacobs
Marko Konings
Toon Konings
Peter Kriele
Miranda Kroos
Hans Manders
Riet Mariën
Cathelijn van der Meijden
Jeroen de Mol
René van der Pas
Bart van Schijndel
Jan Schuurmans
Wim Smits
Tom Vos
Michel van de Wetering
Vormgeving:
Antje van Deursen
Corina Gloudemans
Carlijn van der Steijn
Monique van de Ven
Fotografie:
Astrid van den Broek
Marlies Dortmans
Kirsten van der Heijden
Trudy van de Wetering
Piet van Zutphen
Kopij/informatie:
Uiterste inzenddatum:
10e van de maand
E-mail:
Advertenties:
Uiterste inzenddatum:
17e van de maand
E-mail:
Bel Harry Mikkers: 06-53222239
Vragen over bezorging:
Bel Toon Konings 06-53584742
Jaarabonnement niet-inwoners:
€ 36,00 incl. verzendkosten
Druk:
Drukkerij Berne, Heeswijk
Oplage
:
3250 stuks
D’n HaDeejer is een uitgave van
Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze
uitgave mag worden over-genomen zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
6
3
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...36