d'n Hadeejer mei 2007

Passie v to o n o e r el Nummer 05 Jaargang 04 Mei 2007 maandblad voor Heeswijk en Dinther

Heilige Stokstraat 8a 5473 GL Heeswijk-Dinther T. 0413 - 293 400 / 06 - 51514799 F. 0413 - 294 085 info@hinzenautos.nl Prijs inclusief APK, beurt en 3 maanden garantie. Geen inruil, aantrekkelijke korting. Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 19.00 uur Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur www.hinzenautos.nl Technische Groothandel Rien van Beekveld De Morgenstond 29 Industrieterrein “Het Retsel” 5473 HE Heeswijk-Dinther Tel. 0413-291711 Fax. 0413-291920 Leverancier van: professioneel gereedschap voor bouw, garage en industrie. Uw adres voor: reparatie en machinekeuring machine- en apparatenbouw

Verslagje Voorwoord Zo af en toe zijn er van die evenementen die een schot in de roos blijken te zijn. Veel HaDeejers hebben ongetwijfeld genoten van de boerenhappening Duurzaam Platteland die vorige week voor het eerst werd gehouden. Vooraf werd al aangekondigd dat het evenement de bezoeker honderd jaar terug in de tijd zou voeren, maar eigenlijk weet je pas wat dat betekent, als je het zelf als bezoeker ondervindt. Kortom, je moet even de tijd nemen om er heen te gaan om te weten wat het is. D’n HaDeejer was er bij. Konden we mooi constateren dat Duurzaam Platteland een succes was en dat we er met een beetje geluk weer een leuk evenement bij hebben in HaDee. In deze HaDeejer een klein verslagje van de eerste editie. Met de nadruk op verslagJE, want mei en juni zijn nu eenmaal van die maanden dat er een groot aanbod van activiteiten is. Bij d’n HaDeejer worden we ook overstelpt met verzoeken om langs te komen, hopelijk begrijpt u dat we niet overal bij kunnen zijn. In deze HaDeejer doen we in elk geval weer ons best een gevarieerd menu voor te schotelen. Een groot interview met Dick Rakhorst, een naam die iedereen wel kent van ‘horen zeggen’, maar waarvan slechts weinigen weten wat hij allemaal doet en gedaan heeft. Ook aandacht voor het grote succes van bridgeclub de Klotbeek, de stand van zaken met betrekking tot de woningen voor ouderen, en veel meer. Veel leesplezier! De redactie Colofon D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie: Annemieke van der Aa Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer: Camiel Bissels Robert Deckers Kelly Dortmans Maartje van Eerd Henk Habraken Anita Jacobs Marko Konings Toon Konings Tonny van Liempt Riet Mariën Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol René van der Pas Bart van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Michel van de Wetering Vormgeving: Antje van Deursen Corina van Drunen Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Fotografie: Astrid van den Broek René Kuijs Teun van Langen Trudy van de Wetering Piet van Zutphen Kopij/informatie: E-mail: redactie@hadeejer.eu Advertenties: E-mail: advertentie@hadeejer.eu Bel Harry Mikkers: 06-53222239 Vragen over bezorging: Bel Toon Konings 06-53584742 Jaarabonnement niet-inwoners: € 36,00 incl. verzendkosten Druk: Drukkerij Berne, Heeswijk Oplage: 3200 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 5 3

& & Heeswijk Dinther uw bank Rabobank Bernheze Maasland Bankwinkel Heeswijk-Dinther Torenstraat 1 5473 EK Heeswijk-Dinther Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Bernheze Maasland is een coöperatieve bank. De belangen van onze leden en klanten staan voorop. Daarom zetten we ons in voor welvaart en welzijn in ons werkgebied, de gemeenten Bernheze, Lith en Maasdonk. We ondersteunen jaarlijks vele verenigingen, organisaties en initiatieven. Dit jaar hebben we e80.000,- ter beschikking om ú te helpen uw leefomgeving aangenamer te maken. Hiermee willen we ons sterk maken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en nog meer betrokken en dichtbij zijn. Met Coöperatief Dividend kan een goed idee worden omgezet in zichtbaar resultaat! Iedereen die een idee heeft dat maatschappelijke meerwaarde heeft voor ons werkgebied kan een beroep doen op dit fonds. De belangrijkste criteria zijn dat het project innovatief moet zijn, duurzaam en realiseerbaar. Alle voorwaarden voor deelname kunt u vinden op: www.rabobank.nl/bernhezemaasland. Indien uw idee voldoet aan de criteria, zal het voorgelegd worden aan de directie van Rabobank Bernheze Maasland. Zij beslist of uw project voldoet aan de criteria en adviseert over de hoogte van de bijdrage. Komt uw voorstel door de selectie dan zal het gepresenteerd worden aan alle leden van de Rabobank Bernheze Maasland. Tijdens het Leden Event in december 2007 beslissen alle aanwezige leden welke projecten een financiële bijdrage ontvangen. Categorieën Omdat we zoveel mogelijk verschillende projecten willen ondersteunen én een zo goed mogelijke verdeling naar kernen, doelgroepen en categorieën willen, onderscheiden we de volgende categorieën: 1. Wijk & Gemeente (Dorp & Wijk) 2. Cultuur & Natuur 3. Jongeren & Educatie 4. Zorg & Senioren We gaan dit jaar extra letten op een evenwichtige spreiding over Bernheze, Lith en Maasdonk. Ook zijn we op zoek naar projecten die aansluiten op ons speerpunt om leden in de leeftijd van 18 tot 35 jaar actiever te betrekken bij onze coöperatie. Daarom hebben projecten die worden ingediend voor of door deze doelgroep een streepje voor. Wilt u aanmelden? Kijk dan op www.rabobank.nl/bernhezemaasland of bel met (0412) 45 77 77 om een aanvraagformulier aan te vragen. Aankomende periode staat bij uw bank het thema‘Verzekeringen’ nog eens extra in de aandacht. Omdat iedereen dagelijks te maken heeft met risico’s. En omdat wij graag met u meedenken over welke risico’s u wel of niet wilt nemen en voor welke situaties u zich beter kan of moet verzekeren. Daarom houden we bij al onze klanten een risico-inventarisatie. Afgestemd op uw eigen situatie en de laatste veranderingen daarin meegenomen. Zodat ook uw verzekeringen altijd ‘up-to-date’ zijn. Wilt u ook een risico-inventarisatie? Of is er onlangs iets in uw persoonlijke situatie, inboedel of onderneming verandert? Laat het ons weten! Rabobank Bernheze Maasland, telefoonnummer (0412) 45 77 77. Welk risico durft u te nemen? Coöperatief Dividend voor Bernheze Maasland Dien nú uw project in! Advertorial

Het overheidsbeleid met betrekking tot de zorg voor ouderen veranderde in de jaren 80-90 principieel in de richting van ouderen zolang mogelijk te laten wonen en verzorgen in hun zelfstandige woonsituatie.Ten gevolge van dit beleid moest Ter Weer 17 “bedden” inleveren. Tevens werd door diezelfde overheid vastgesteld dat een verzorgingstehuis minimaal 100 ouderen moest kunnen verzorgen om zelfstandigheid te kunnen behouden. Daar kwam nog bij dat in de jaren 90, onder het beleid van minister Terpstra besloten werd dat verouderde verzorgingstehuizen op de schop moesten. Ter Weer werd gedwongen tot samenwerking met andere tehuizen, met als resultaat de uiteindelijke fusie in 1998 met De Bongerd en Cunera tot ‘Stichting Berne Zorg’. Met de sloop van Ter Weer in zicht, aanleiding voor een gesprek met betrokkenen. Met Hans van de Wiel, lid raad van bestuur Berne Zorg, en Ad Donkers, wethouder met seniorenbeleid in zijn portefeuille. Ter Weer wordt gesloopt, waar en hoe gaan deze mensen wonen? Hans van de Wiel: “Laat ik voorop stellen dat de huidige bewoners van Ter Weer het uiteraard niet leuk vinden dat ze moeten verkassen. En als ik in mijn hart kijk, hebben ze nog gelijk ook. Het is natuurlijk een mooie plek. Het aantal zusters in De Bongerd is dalend. Ter Weer heeft nu 42 bewoners, die kunnen hier met gemak geplaatst worden. Op de plek van Ter Weer worden 100 tot 120 levensbestendige woningen gebouwd. Wat zoveel wil zeggen dat er allerlei voorzieningen en aanpassingen zijn voor senioren. De zorg kunnen de mensen krijgen van Berne Zorg. Er komt daar een steunpunt. Het eetpunt, waar ook ouderen van buiten Ter Weer komen eten, blijft. In het steunpunt willen we ook een huisarts plaatsen, en Stichting Welzijn Ouderen komt er in.En we willen een dependance van Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost in het steunpunt.” Wat voor woningen komen er zoal? Hans van de Wiel: “Er zal een grote verscheidenheid aan woningen gebouwd worden. Koop en huur.Wat grotere en kleinere. Ook gestapelde woningen.We hebben de woningcoöperaties de Kleine Meierij en Maasland opdracht gegeven om een plan te maken. Omwille van het beleid van de gemeente, dat er een verdeelsleutel dient te zijn van de te bouwen woningen voor verschillende doelgroepen, zullen er ook een aantal woningen gereserveerd moeten worden voor startende jongeren.” Wat gaat er gebeuren met de bestaande bejaardenhuisjes, en met de “aanleunwoningen”? Hans van de Wiel: “De bejaardenhuisjes zullen vervangen worden door nieuwe woningen. De aanleunwoningen zijn zo gebouwd dat ze gewoon kunnen blijven staan.” Heeft de gemeente nog plannen? Ad Donkers: “We zitten wat seniorenhuisvesting betreft goed op schema.Vorig jaar is het plan “Bovenmeester”(waar voorheen de St. Servatiusschool stond, rvdp) opgeleverd, waar ook een aantal grondgebonden (aangepaste cq makkelijk aan te passen) woningen gerealiseerd zijn. Deze hebben het zogenaamde ‘seniorenlabel’. Er zullen in het plan Heilaren-noord, fase twee ook en aantal woningen gereserveerd worden voor dit seniorenlabel. Verder zijn er mogelijkheden tot ontwikkeling bij het gymnasium, de voormalige Rabobank Heeswijk, Rabobank Dinther, bij de voormalige Cuneraschool, en bij d’n Tol. Maar die plannen staan nog maar in de kinderschoenen.” In de volgende HaDeejer laten we mensen aan het woord van de cliëntenraad Berne Zorg, het ouderenplatform, en uiteraard ook bewoners van Ter Weer. (Met dank aan: ‘35 jaar Ter Weer’ Antoon Arts †) RvdP Betrokkenen aan het woord over de huisvesting voor ouderen Levensbestendig wonen voor ‘oudjes’ in HaDee Wonen is belangrijk. Het is medebepalend voor ieders levensvreugde. Er is veel verschil in wonen; op het platteland, in de stad, in een woonwagen, noem maar op. Je kunt groot en luxe wonen, maar ook klein en eenvoudig. Ook ouderen moeten wonen. Hoe is het eigenlijk gesteld met de ouderenhuisvesting in HaDee? En dan vooral toegespitst op de ontwikkelingen rond Ter Weer, De Bongerd en Cunera, kortom Berne Zorg. En heeft naast Berne Zorg de gemeente Bernheze ook nog plannen met onze ‘oudjes’? Op de plek van Ter Weer komen 100 tot 120 levensbestendige woningen. 5

Zaterdag 2 juni Las Putas & Natural Born Rockers Aanvang: 21.00 uur Vrij entree Zondag 3 juni Wishclone Ash & Phil T Lizzy (Wishbone Ash tribute & Thin Lizzy tribute) Aanvang 18.00 uur Entree 7 euro Zaterdag 9 juni Bigns, live cd-opname Aanvang 21.00 uur. Vrij entree www.bloofoon.nl Tevens uw badkamerspecialist. Vraag naar onze showroomkaarten voor Wychen, Eindhoven of Zaltbommel Schoolstr 6 - 5473GE Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291695 - Fax: 0413-293642 HDM Draaikasten Op maat gemaakt

Import over HaDee In deze rubriek geven ‘immigranten’ hun visie over hun wel en wee te HaDee. Deze keer brachten we een bezoek aan de familie Hermans-Bartelink, Geert (45 jaar, Eindhoven, opgegroeid te Bladel), Myriam (45, Geleen), Niels (16) en Anke (14). Zij wonen sinds 1989 in HaDee, aan de Wilgendreef op nummer 12. Geert en Myriam hebben elkaar leren kennen op de H.A.S. (Hogere Agrarische School) in Den Bosch en zijn daar allebei in 1985 afgestudeerd. Myriam is docent ’Wellness and lifestyle’ (communiceren, binnen de natuur bewegen, gezond leven), bij Helicon Opleidingen te Helmond. Ze volgt een opleiding tot herborist (kruidendeskundige) en ze schildert ‘voor de fun’ bij De Eijnderic. Geert werkt bij de Z.L.T.O (Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie), gevestigd in Tilburg, sector speciale fruitteelt. Hij geeft daarnaast binnen de Z.L.T.O. aansturing in nieuwe projecten in de land-en tuinbouw. Geert heeft een eigen bedrijf; ‘Winery & Herbs’, dat zijn zelf gemaakte mousserende wijn (ReBeL) in de markt gaat zetten. Hij is lid van de Lions Club in Den Dungen. Niels is drummer en computerfreak. Anke voetbalt bij Avesteyn. Hoe zijn jullie in HaDee terecht gekomen? Myriam: “We werkten allebei bij het Consulentschap voor de Tuinbouw en woonden in Den Bosch in een appartement. We wilden toch wat ruimer gaan wonen en er moest in ieder geval een flinke tuin bij zitten. We zijn wat rond gaan kijken en onze makelaar had een brochure over de bouwplannen hier in de wijk.Toen hebben we voor HaDee gekozen.” HaDeejer, Brabander, Nederlander, Europeaan of Wereldburger? Myriam: “Dan voel ik me toch op de eerste plaats Brabander, al zullen mijn Limburgse familie en vrienden me dat niet in dank afnemen. We hebben het hier erg naar onze zin, en hebben destijds ook de buurtvereniging mede opgericht. Die is nu ter ziele, maar ja, zo gaan die dingen.” Geert: “Ik kan eigenlijk overal wel aarden, ik zou toch zeggen Nederlander.” Wat is er goed en wat kan er beter in HaDee? Myriam: “HaDee is ruimtelijk, de voornaamste faciliteiten zijn er en de middelbare scholen zijn op fietsafstand. Dat is goed. Wat minder zijn de drempels, die mogen ze voor mij allemaal weghalen. Slecht voor het milieu en ook slecht voor je rug.” Geert: “En de Hoofdstraat is een ramp. Zolang we hier nu wonen, is er discussie over de herinrichting, maar een echt besluit hierover wordt er niet genomen door de dames en heren bestuurders.” Gezinsmotto? Myriam: “Eigenlijk hebben we twee motto’s. En die zijn op de kinderen gericht. Het eerste is: “Zorgen dat de boel heel blijft.” Waar we mee willen zeggen, dat je best gekkigheid uit mag halen, maar geen schade aan andermans spullen moet veroorzaken.” Geert: “En het tweede motto: “Eerst werken, dan plezier maken.” RvdP Carillon!! De kerk van Dinther heeft een carillon! Reeds in april stond er een stuk in de krant met als kop: ‘Carillon voor gemoedelijke mensen.’ Natuurlijk hoort zo’n carillon dus in Dinther thuis. Overigens is Dinther ook nog steeds een kern waar muziek in zit! Sinds Pinksteren spreidt het carillon zijn klanken uit over HaDee. ‘Maar nooit vroeger dan tien uur ’s morgens en nooit later dan zes uur ’s avonds,’ las ik in de krant. ‘Gelul ’, dacht ik, ‘zo’n ding zou dag en nacht te horen moeten zijn, want muziek is een heerlijk slaapmiddel als je haar niet te ernstig neemt.’ ‘Er is keus’, las ik, ‘uit zo’n 60 liedjes’. Het repertoire is heel divers en sommige liedjes zijn er bewust in geprogrammeerd, heb ik horen zeggen. Zo is er voor het gouden echtpaar, dat het carillon aan de Dintherse kerk geschonken heeft en zijn naam stil wil houden, het liedje: ‘Op de grote stille Heijden.’ Maar er zijn nog meer speciale nummers zoals voor een opgeluchte emeritus abt Al het liedje: ‘En nou die hendjes de lucht in’, voor dokter van Osta: ‘Heb je even voor mij’, voor ex-PSVer en Feyenoorder Theo Lucius: ‘Huilen is voor jou te laat’, voor Avesteyn secretaris Albert v/d Boom: ‘Ouwe taaie yippie yippie yee’ en voor Toon Verbakel: ‘Pappie loop toch niet zo snel ’. Heel speciaal is ook het lied: ‘Boer, wat zeg je van mijn kippen’, wat, volgens mij, een vraag is die burgemeester Heijmans regelmatig stelt aan wethouder Daandels. Tja, en voor Heeswijk speelt het carillon steeds heel uitbundig:’ ’t Is Stil aan de overkant!’ Henk Habraken 7 V.l.n.r.: Geert, Anke, Myriam en Niels Hermans.

• Aannemer van grond-, sloop-, maai- en waterwerken • Puinrecycling • Containerverhuur • Zand, grind en puingranulaat Internet www.dijkhoff.nl Heeswijkseweg 7 & Lariestraat 25 - Heeswijk - Tel. 0413-291391 - Fax 0413-291075 Reizen met Regina HOTEL ALPINA REGINA De ideale bestemming voor een FAMILIE-UITJE of PERSONEELSFEESTJE Regina Vissers Orgler Reisonderneming V.O.F. Schoolstraat 10a-12 5473 GE Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291828 b.g.g. 06-53389345 www.hotelalpinaregina.nl St. Servatiusstraat 33 - 5473 GA Heeswijk-Dinther Tel. 0413 - 291102 - Fax 0413 - 293591 decohome@lieshout.nu DÉ SPECIALIST VOOR UW HELE HUIS VERF BEHANG RAAMDECORATIE GORDIJNSTOFFEN LIJSTENMAKERIJ SPIEGELS EXCLUSIEF: FOTOBEHANG GRATIS KLEURADVIES

Sophie van Uden is 17 jaar en studeert Toegepaste psychologie in Eindhoven. Volgend jaar wil ze naar de universiteit psychologie gaan studeren. Monique van den Boogaard is ook 17 jaar en zit in de vijfde klas van het VWO. Misschien wil ze straks wel iets met toneel gaan doen. Beiden zijn gek op toneel. Toneelervaring? Waarom bij toneel? Sophie: “Ik heb eigenlijk via mijn zus belangstelling gekregen voor toneel. Ook heb ik aan workshops meegedaan via school. Dat had met sport en toneel te maken. Ik vind het leuk om in verschillende rollen te kruipen, liefst vrouwelijke. Zo heb ik vorig jaar in de Sneeuwkoningin de prinses gespeeld. Eerder al een elfje, een geest en een oude heks. Dit jaar is het een beetje anders verdeeld. Ik speel in Roderik de opa.” Monique: “Ik deed elk jaar op de basisschool al mee aan de musical en heb één jaar Pieter Breughel gedaan. Nu zit ik voor het vijfde jaar bij de Kersouwe. Bij toneel kun je lekker gek doen en helemaal vergeten hoe je zelf bent. Je moet op een andere manier na gaan denken. Je houding en gebaren en gezicht aanpassen aan de persoon die je speelt. Elk jaar durf je meer! Nu speel ik de oma, dus samen met opa Sophie….” Welk stuk dit jaar? Het stuk is Roderik, de Friemelkoning. Sophie: “Dat zit als volgt: de koning en de koningin van Bimmelen zijn verdronken. Zoontje Roderik is pas negen, maar moet dus koning worden. Maar tante Gisela wil koningin worden, want Roderik is nog maar een friemeltje. En dat geeft een hele strijd met allerlei intriges, waarbij de ministers moeten beslissen. En dat zijn niet de eerste de besten. Zo heb je de slaperige minister en de minister van het ruime denken enz. Ook komt er een hofnar in voor en een ridder te paard.” Voor welke leeftijd? Monique: “Ik denk voor de leeftijd van 5 tot 12 jaar.Want Roderik leert van alles; hij leert ook leuke dingen, ontmoet telkens nieuwe mensen.Het stuk heeft ook een modern tintje met regelmatig muziek, een quiz en een rap. Het is ook leuk voor de ouders, want er zitten stukjes in die speciaal voor hen zijn. Zo kan iedereen wat oppikken.” Verschil in regisseurs? Wat is er bijzonder bij de Kersouwe? Sophie: “Je krijgt veel vrijheid van de regisseur, vorig jaar van Kim van Kooy en nu van Hanneke Jansen uit Veghel. Fijne jonge regisseurs: modern en met creatieve ideeën. Lekker hip. Je kunt heerlijk overdrijven en al je creativiteit kwijt.” Monique: “De Kersouwe is één grote familie, je wordt opgenomen en je kunt jezelf zijn. Er zijn geen vooroordelen. Het geeft telkens een kick. En: de Kersouwe is het mooiste theater dat ik ken.” Toekomst in het toneel? Al gaan beide meiden niet elke week naar ander toneel kijken, ze weten zeker dat ze in ieder geval blijven spelen. Nu is het al vanaf januari elke dinsdag repeteren. De première is op 20 juni. Daarna spelen ze nog drie keer thuis en de eerste week van juli vier keer uit: in Handel, Mariahout, Best en Berghem. Monique: “Ik ga kijken als er mensen spelen die ik ken. ’t Moet niet te groots zijn, maar lekker intiem. In de open lucht heb je meer interactie met het publiek.” En ze hopen weer regelmatig op een volle bak. AvS Monique en Sophie Er zijn geen vooroordelen. Het geeft telkens een kick. En: de Kersouwe is het mooiste theater dat ik ken. Jeugdgroep De Kersouwe speelt Roderik de Friemelkoning ‘Lekker helemaal vergeten hoe je zelf bent’ Al meer dan 25 jaar heeft de Kersouwe naast de grote productie met dit jaar The witches of Eastwick ook een jeugdproductie. Dit jaar speelt men Roderik, de Friemelkoning. Première op woensdag 20 juni. We hadden een gesprek met twee speelsters, Sophie van Uden en Monique van den Boogaard allebei uit Heeswijk-Dinther. 9

van den berg & zn. v.o.f. tegelhandel tegelzetten 5473 AK Heeswijk-Dinther Dr. Boutkanstraat 9 telefoon (0413) 29 12 49 fax (0413) 29 39 52

Een paar jaar terug besloot de regering Balkenende in haar wijsheid het gebruikersdeel van de OZB af te schaffen. Bedoeling: lastenverlichting. En iedereen vond dat prima. Maar de gemeente blijkbaar niet. Want het ‘verlies’ voor de gemeente wordt niet helemaal gecompenseerd door het rijk. Dat zegt B & W. De gemeente heeft al een heleboel belastingen: OZB voor eigenaren, baatbelasting,woonforensenbelasting, toeristenbelasting, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolrecht, lijkbezorgingsrecht, marktgeld, en diverse leges voor paspoorten t/m vergunningen. Maar nu wil de gemeente nieuwe belastingen invoeren. Ze hebben er een heel stel onderzocht. Allereerst een belasting voor woonboten en stacaravans. Conclusie: veel kosten, weinig inkomsten. Dan nieuwe baatbelastingen. Bijvoorbeeld, de Schoolstraat wordt opgeknapt, Henk Habraken heeft daar baat bij en moet mee dokken. Conclusie: juridisch ingewikkeld en weinig opbrengst. Ten derde de slaapforensenbelasting, als je meer dan 90 dagen hier verblijft, maar niet woont. Conclusie: tijdrovend, discutabel en duur. Ten vierde een parkeerbelasting, maar daar mag je geen extra inkomsten uit halen. Ten vijfde de hondenbelasting: 3500 honden à 35 euro per hond. Maar als je niet regelmatig controleert, blijkt het aantal honden spectaculair te dalen. Bovendien is het een ‘politiek gevoelige’ belasting. Ten zesde een reclamebelasting, bv. Heesakkers beton hangt een bordje boven de openbare weg dat er dat weekend gratis beton afgehaald mag worden. Maar erg bewerkelijk en waarschijnlijk te weinig animo. Ten zevende precariobelasting, bv. als het uithangbord van De Zwaan boven de gemeentestoep hangt. Conclusie: nauwelijks kostendekkend. Al met al waren het zinloze voorstellen van het college van B & W. Alle fracties waren dan ook tegen, want de gemeente zit helemaal niet zo slecht in de slappe was. Men kan zijn tijd duidelijk beter besteden. De redactie Eerste Duurzaam Platteland groot succes Voor even honderd jaar terug in de tijd. Dat was waar het allemaal om draaide tijdens de culturele happening Duurzaam Platteland die vorig weekeinde in HaDee plaats vond. Het boerenevenement werd voor het eerst gehouden. Er was van alles te zien en te doen, zoals schapenscheren, dansende boeren en boerinnen op klompen, kraampjes waarin oude ambachten werden uitgevoerd, oude tractoren en Belgische knollen die een kar met bezoekers over de Dier en Tuin weide trekken. Een van de hoogtepunten was de optocht van hoogkarren en vee door de straten van HaDee. Met mensen in traditionele kleding en huisraad van weleer. Nostalgie alom. Duurzaam Platteland werd een succes. Volgens Nico van Doorn, een van de organisatoren, bezochten zo’n vierhonderd mensen het evenement op zaterdag; op zondag wisten zo’n 1800 bezoekers de weg naar het boerenevenement te vinden. Daarnaast bezochten nog honderden mensen de Brabantse avond, de hoogmis in de openlucht en de koffietafel. Op de foto’s is een deelnemende kar aan de trektocht te zien en de klompenkraam, waar te zien is hoe klompen vroeger werden gemaakt. Politiek commentaar 11

Reparatie en Verkoop van Witgoed Maarten van den Akker Elektro 0412-453681 / 06-42512958 0413-292690 / 06-36159887 E-mail: akkerelektro@hetnet.nl Elektrotechnische installaties Reparaties en Verkoop Witgoed Hier had uw advertentie kunnen staan.

13 Hoar Hoar dè is eigeluk ’n arig iets. Verskillende sorte hoar ston op menselijve. Hoar worvan de feiteluke funksie d’r eigeluk niemèr toe dù. Hoar die bedoelt zen um oew lijf wèrum te hauwe, zitte d’r nou nog vurslès vur de sier. Nim nou de hoar op oewe kop. Op lottere leeftijd dan valle ze ùt. Mar dè makt niks ùt, alléén vur de mojjigheid miskien. Vrouwe hebbe trouwes nie zo veul laast van hoarùtval. Mar vrouwehoar zen dan ok anders ès mannehoar. Zelde ziede unne maanskerel mè ’n permenentje of ’n wottergulfke. En al zon ze ’t hebbe, dan nog ziede verskil. Op oew oge zit ok hoar: oew wimpers. Bè maanskerels zitte die doar gewoon te zitte, mar bè vrouwe kan ’t funksjoneel zen; ’n verleijeluke blik. Maanskerels hebbe hoar op d’r kin en onder d’r neus. Be sommigte komme de flosse hoar zellefs ùt d’r neus. Mar baard en snorhoar worre de misten tèt weggeskóre. Van sommigte vrouwe wurt gezeet dè ze hoar op d’r taand hebbe, doar hebbe de maanskerels dan wir gin laast van. Onder oew èrem zit hoar. Die ‘zweetkussentjes’ worre bè de vrouwe durgoans verwijdert. De maanskerels loate die onskuldige hurkes gewoon mè rust. ’t Maansvollek hi wel hoar op d’r borstkas. De vrouwe zen doar koal, mar die hebbe doar dan wir iets anders zitte. Wè wijer nar ondere hebbe beij de sôrte hoar. Prakties dezellefde, mar toch ist anders. Vùrnameluk de vrouwe skère dees hoar weg. Soms gelijk; soms loate ze ’n striepke zitte. Dan de been, ôk doar vur beij de sekse hoar. Bè de vrouwe wè minder, mar zellefs dè bietje moet eraf geharst, geskôre of geëpieleert. Mar ’t eigenarigste stukske hoar dè zen wel de wenkbrouwe. Wè die doar zitte te doen dè mag Joost wete. En die hoar zen vur alleman precies ’t zellefde. Ze worre ôk nie langer of korter, nee opins zitte die wenkbroawhoar doar, en doar moette ’t mè doen.’t Is nie alleen eigenarig dè doar hoar zit, mar dan ôk nog hoe dè ze d’r zitte. Wenkbrouwhoar zèn noggal eigewijze hoar want die groeie anders dan alle aander hoar. Die groeie nameluk overdwèrs. Gin hoar op oewe kop die d’r on denkt ùm overdwèrs te groeie, behalve die typische wenkbrauwe. Waarskijnluk wete die hoar dè ze overbodig zen, en ùm te vurkomme dè ze afgeskóre worre, zen ze overdwèrs gôn groeie. Zô ziede mar hoe dè ge mè dwèrsligge toch iets kunt bereike. TK Er zijn nogal wat vreemde straatnamen in Heeswijk en Dinther. Denk aan de Droevendaal, de Fokkershoek, Rukven of de Dodenhoeksestraat. Samen met heemkundekring De Wojstap ging de HaDeejer op zoek naar enkele betekenissen en dook in de archieven. Op zoek naar de toponiemen, de veld- en straatnamen. Deze keer de Edmundus van Dintherstraat. Voorheen heette deze straat Den Derfpad. Hij loopt van de Raadhuisstraat tot de Brouwersstraat. Vandaar dat je daar nog de galerie aantreft met die naam. Edmundus van Dinther, ook wel van Dynter geheten is geboren te Grave en werd daarom ook wel Edmond van Grave genoemd.Hij trouwde rond 1403 met Hildegonde van Olmen; een jaar later werd zijn enige zoon geboren Ambrosius genaamd. Edmundus overleed op 17 februari 1449. Edmundus legde zich - na eerst kanunnik te zijn geweest - toe op het ambt van notaris en wordt in 1411 voor het eerst als zodanig aangeduid. In 1412 werd hij in Brussel secretaris van hertog Antoon van Brabant en hij bleef dit onder de hertogen Jan IV en Filips van St.Pol en de Bourgondische hertog Filips de Goede. De laatste jaren van zijn leven vanaf 1442 was hij kanunnik van het St. Pieterskapittel in Leuven. Zijn grootste bekendheid geniet Edmundus echter als geschiedschrijver. Hij werd in de kerk van St. Jacobus van Coudenberg te Brussel begraven. In deze kerk bevond zich eertijds een schilderij, dat hem afbeeldde. Hiernaar maakte de bekende plaatsnijder Ph. Galle een kopergravure. Bron: Opening gemeentehuis Dint- her in 1939 Brabantse biografieën 4, uitg. Boom, Amsterdam, 1996 door R. Stein. Edmundus van Dintherstraat

Eetcafé “De Speelman” Abdijstraat 39 tel: 291682 www.despeelman.nl DE SPEELMAN HERBERG Asperges op de kaart o.a.: salade van asperges en kipreepjes vispannetje met asperges Dinsdags gesloten. De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie Hadeejer.indd 1 11-04-2006 21:37:38 J. van Schijndel Notendreef 2 5473 SN Heeswijk-Dinther Tel./Fax: 0413-291106 B.g.g.: 06-51599960 Vloerenbedrijf e-mail: jvs.vloeren@hetnet.nl van den Akker vof voor al uw stukadoorswerk Meerstraat 12 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-292678 De Dageraad 15

15 Open podium? Onder het genot van een lekker sterk ‘bèkske’ koffie probeer ik Heleen te laten omschrijven wat het Open Podium betekent. “Open Podium,” legt Heleen uit, “is een avond in de Kersouwe waarbij personen tien minuten lang de gelegenheid krijgen om het publiek iets te laten zien.” Klopt prachtig, maar als je het Open Podium nog nooit bezocht hebt, zegt dit je wellicht niet zoveel. Gelukkig heb ik een hele pagina tot mijn beschikking. Open podium! Het open podium bestaat in feite uit twee delen: de wintereditie (in Café De Zwaan), en een zomereditie in De Kersouwe. Het Open Podium in De Zwaan bestond al langer. Tien jaar geleden besloten de organisatoren Rien Somers, Ad van Schijndel en Heleen tot de zomereditie. Terugblikkend in Heleens mapje valt het moeilijk uit te leggen wat men doorgaans op het Open Podium kan verwachten. Ik zal me daarom even beperken tot wat termen om toch een indruk te geven wat er zoal tijdens zo’n avond voorbij kan komen: Koren, dansgroepen, performers, poëzie, vertelsels, cabaret, zangers. Kortom écht van alles, dat maakt het Open Podium zo bijzonder: het is elke keer een aangename verrassing. De eerste keer Tal van gasten hebben hun ‘kunsten’ al vertoond op het podium. Sommigen zelfs hebben daarvoor nog nooit eerder een podium betreden. De eerste keer dat ik het Open Podium bezocht, was al een even wonderlijke ervaring als toen ik voor het eerst een podium betrad. Niet voor niets dat het Open Podium zijn tiende editie ingaat en elke keer de bankjes van het kleine theater weet vol te krijgen. Heleen kijkt in haar mapje waarin informatie en aantekeningen in zitten van alle edities. Voor de mensen die er de eerste keer bij waren zullen de namen van de gastenlijst ongetwijfeld herinneringen oproepen. Heleen leest hardop: “Astrid en Patrick van de Broek (Poeliebadje), Gerdie van den Heuvel, Marcel van Herpen en Priscilla, Queen of the desert, een hilarische travestietenact. Maar ook het Tuinders Brulkoor, en Bea Gil Toresano, die met haar gedichten het hele theater de adem benam.” Jubileum De tiende keer is toch iets om even stil bij te staan.Toch zegt Heleen dat niet extra groots uitgepakt zal worden. “Tenslotte is elke editie op zich al bijzonder.”Heleen benadrukt dat er voor elk optreden nagenoeg geen regels zijn. Het podium wordt opengesteld voor iedereen die zijn creatieve ‘ei’ kwijt wil. Zo belooft het deze keer ook weer een bijzondere editie te worden met daarin weer een heel divers programma. In het sfeervolle decor van de sprookjesachtige Kersouwe zal er bijvoorbeeld een dramatische voordracht in klederdracht zijn. Verder een jongleuract, poëzie, muziek, cabaret. Wel is het Open Podium de grenzen van HaDee te buiten gegaan. Ook deelnemers van buiten HaDee en zelfs buiten Bernheze verschijnen ten tonele. In deze jubileumeditie bijvoorbeeld ook een koor uit Erp. Ook is er altijd een pauze ingelast om even een drankje te nuttigen, en na afloop is er gelegenheid om even ‘af te pilsen’. Zoals altijd zal de presentatie in handen zijn van Heleen en is de entree gratis. Grote kans dat ondergetekende ook nog de revue zal passeren. Schrijf in je agenda: Open Podium. Vrijdag 15 juni, natuurtheater de Kersouwe, aanvang 20.30 uur stipt. Ik zou zeggen: “Kom kijken en laat je verrassen.” TK In het sfeervolle decor van de sprookjesachtige Kersouwe zal er bijvoorbeeld een dramatische voordracht in klederdracht zijn. Open Podium: elke keer een aangename verrassing Deelnemer Toon Konings interviewt organisator Heleen van de Veerdonk over tiende editie Niet alleen heb ik diverse keren het Open Podium bezocht, ook heb ik een aantal malen op het podium gestaan. Beide ervaringen waren bijzonder. Bij elk bezoek was ik steeds aangenaam verrast; enerzijds door de zeer diverse optredens, anderzijds door de typische sfeer van de Kersouwe en het dankbare publiek. Maar om uit te leggen wat tien jaar Open Podium betekent, ben ik te rade gegaan bij Heleen van de Veerdonk; mede organisator en presentatrice.

CRAFTSMAN FURNITURE VISION NIEUWE COLLECTIE UIT EIGEN MEUBELMAKERIJ Laag Beugt 1 Heeswijk-Dinther dressoir Vision massief kersenhout 200 x 45 x 85 cm Tel. 0413 29 15 90 www.heerkensinterieurs.nl CHINA Chinees Dressoir

17 Ingezonden Drempelsanatorium Bijna 2,5 jaar geleden, in een van de eerste Hadeejers, heb ik geschreven dat ons gemeentebestuur waarschijnlijk een abonnement heeft lopen bij het drempelaanlegbedrijf. Meerdere malen zijn de drempels verketterd en vergruisd in mijn brieven. Een jaar geleden heb ik gemeld welke maatregelen genomen moeten worden om te bepalen welke drempels voor veel verkeersoverlast zorgen. Deze publicaties lijken nu een gevolg te krijgen: de gemeente heeft – en ik verzin dit niet – een drempelsaneringsplan opgesteld. Zij hebben daarvoor ongeveer 60 drempels geselecteerd. Een aantal daarvan wordt gesaneerd en een aantal verdwijnt. Ik ben benieuwd welke drempels gaan verdwijnen.Want, drempels weghalen is alleen goed voor onze samenleving als er veel mensen last van hebben. Mensen hebben last van drempels als er veel auto’s overheen rijden. Echter, als er over een weg veel auto’s rijden, dan is het wellicht beter dat er drempels liggen. Men gaat dus drempels weghalen om dezelfde reden dat ze aangelegd zijn. Dit is pure nonsens. Mijn conclusie is dan ook dat het gaat om het abonnement met het drempelaanlegbedrijf. Omdat drempels aanleggen een aflopende business was, is dat nu een drempelverbouwbedrijf geworden.Wat mij betreft kan de hele santemekraam inclusief saneringsplan door het sanitair gespoeld worden. Santé. Harrie Droesen Beste redactie, Graag wil ik reageren op het artikel over het aanpassen/verwijderen van de drempels.Afgezien dat de werkzaamheden veel geld van de burger kosten (wat al was voorspeld enkele jaren geleden), is er tegen beter weten in het besluit vele jaren geleden politiek doorgedrukt. Wie herinnert zich niet de actie tegen de drempels, geïnitieerd door Dhr. Lips. De gemeente trok zich geen moer aan van de richtlijnen, gesteld door diverse instanties, voor de uitvoering van drempels. Aannemers lachten zich een bult. Elke kern had andere drempels. De ene verzakte nog meer dan de andere. Kijk nu in de Heilarensestraat in Dinther. Zelfs 30 km. is te hard. Milieu-aspecten telden toen ineens niet meer mee. Nu is het een hot item. Je wordt eraan herinnerd als je weer je eigen gemeente binnen komt rijden: drempels. Liever naar Veghel winkelen dan naar Heesch/Nistelrode. Reden: minder drempels. Het ergste vind ik dat toen, ondanks de felle protesten, het drempelbeleid is doorgedrukt. Resultaat... 0,0. Graag zou ik nog wel eens willen weten wie daar toen verantwoordelijk voor was en waarom dat het nu € 150.000,- moet kosten. Laat eerst de kwaliteit van de drempels maar eens beter gemaakt worden en laat de kwaliteit van het werk van de aannemers goed controleren. Die worden nu dus 2x betaald. Lachuuuuh, van jouw en mijn centen. A.J.M van Veghel HaDee Kupke Stefan Kamp zoon van Hieke Stek, vakkenvuller bij de Jumbo Spreuk van de maand Er komen veel Dintherse broeders naar de Heeswijkse bridgeclub In de vorige HaDeejer is in het artikel over de drie jubilerende priesters de foto van Harrie van Doorn komen te vervallen. Bij deze alsnog de foto van dhr. Van Doorn.

18 Dick Rakhorst is een bekende figuur in de Heeswijkse “scene”. In de beginjaren van zijn Heeswijkse bestaan kende iedereen hem als een geslaagd zakenman. Daarnaast ontwikkelde hij zich ook steeds meer als actief lid van vele verenigingen en clubs. En nog later (na de verkoop van zijn bedrijf ) werd dat “vrijwilligerswerk” het belangrijkste deel van zijn werkzaam leven. Het zijn bijna allemaal activiteiten in het kader van de verbetering en het behoud van waardevolle zaken op het gebied van natuur en cultuur. Met de nadruk op het organiseren van overheden en vrijwilligers omHeeswijk mooi te houden of zelfs mooier te maken. Ook is hij druk werkzaam in de beeldentuin van zijn vrouwAstrid en met de verfraaiing van hun huis en de omgeving daarvan. Maar wie is Dick Rakhorst en hoe kijkt hij aan tegen Heeswijk en zijn plaats in die gemeenschap? D’n HaDeejer sprak met hem. HaDee interview : Dick Rakhorst, een Heeswijkse bruggenbouwer ‘Leuk als ik Heeswijk mooier achter kan laten dan toen ik er kwam wonen’ Dick werd in oktober 1941 geboren in Heerde op de Veluwe en is eind vorig jaar dus 65 geworden. Zijn ouders dreven op de Veluwe een hotel-café-restaurant. Zijn vroegste herinneringen uit de oorlog zijn niet de beste. Hij herinnert zich nog vaag dat er Duitse soldaten in huis waren, want inkwartieren was in die tijd heel gewoon. Maar verder heeft hij aan zijn jeugd alleen maar plezierige herinneringen. Al op jonge leeftijd ging hij in Zwolle op school, want een groot deel van zijn lagere school genoot hij al onderwijs in de “stad”. Daarna volgde hij de HBS en de HTS, beide eveneens in Zwolle. Op de HTS studeerde hij af in elektronica, waarna hij in dienst moest. Na zijn diensttijd had hij twee banen, een in Nederland en de tweede in België.Weliswaar werkte hij bij elektronicabedrijven, maar niet met de elektronica zelf, maar in de verkoop ervan. Dat gaf al een indicatie naar waar zijn belangstelling lag. Vanuit het Belgische bedrijf waar hij werkte, begon hij in 1970 voor zichzelf met Manudax in Nederland. Manudax was een handelsbedrijf dat werkte met technische onderdelen. Het bedrijf begon in Veldhoven, waar Dick was neergestreken in verband met zijn werkzaamheden bij het Belgische bedrijf. Al snel was er gebrek aan ruimte in Veldhoven. Via zijn accountant, toendertijd een schoonzoon van Bertje van den Berg uit de Meerstraat in Heeswijk, kwam hij in de voormalige maalderij van deze Bertje van den Berg terecht. Nu is daar (en daar tegenover) het milieubedrijf

19 Search gevestigd, het bedrijf van dochter Anne-Marie Rakhorst. En zo werden Dick en Astrid en hun kinderen in 1971 Heeswijkenaren en ze zijn dat 36 jaar later nog vol overtuiging. Manudax Het bedrijf dat ze in Heeswijk voortzetten groeide voorspoedig. Het was de begintijd van de massale ontwikkeling van de computers, vooral PC’s. Manudax maakte het mogelijk, door de verkoop van allerlei handige en nuttige onderdelen en samengestelde apparaten voor een vriendelijke prijs, dat niet alleen de grote bedrijven konden automatiseren, maar dat ook het midden- en kleinbedrijf en particulieren zich op die markt konden begeven. Na vijf jaar verhuisde de familie naar hun huidige woonboerderij aan de Fokkershoek en werd het woonhuis aan de Meerstraat kantoor. Weer later werd, ondanks verbouwingen en aanbouw, het complex aan de Meerstraat ook te klein en verhuisde Manudax naar het vrijgekomen oude gebouw van het gymnasium, het Norbertusgebouw, dat nu weer verbouwd wordt tot gymnasium. Op het hoogtepunt van de ontwikkeling werd Manudax verkocht. Een onderdeel van de verkoop was dat Dick nog 5 jaar als bestuurder aan zou blijven. Deze periode heeft hij uitgediend. Daarnaast deed hij met de opbrengst een aantal investeringen, waarvan vorig jaar de laatste is verkocht. Op dit moment heeft Dick geen zakelijke beslommeringen meer en kan hij zich volledig wijden aan de andere activiteiten die hij zich tot doel heeft gesteld. Ondernemer Dick Rakhorst was dus elektronicus qua opleiding, maar het ondernemen en verkopen zat hem meer in het bloed dan “prutsen” met draadjes en processors. Hoe kon Manudax dan de elektronische kwaliteit en innovatie garanderen die zo’n bedrijf nodig heeft om succesvol te zijn? Dick zegt daarvan dat eigenlijk de belangrijkste kwaliteit van een ondernemer als hij altijd was, dat hij er altijd in geslaagd is om goede mensen om zich heen te verzamelen. Deze mensen zorgden voor de bewaking van de kwaliteit en de innovatie. Hijzelf kon dan als creatief ondernemer nieuwe ideeën ontwikkelen, toetsen aan de gedachten van zijn medewerkers en de uitvoering ervan organiseren. Het leidende motto daarbij was: “Zorg dat je altijd iets doet of verkoopt dat een ander niet kan of heeft”. Dan ben je uniek en onmisbaar en kun je concurreren op inhoud en innovatie en hoef je niet alleen te concurreren op prijs. Zo werd Manudax een succes en werd Dick een geslaagd ondernemer. Cultuur en natuur Maar de meeste activiteiten zijn van andere aard. Ze hebben echter één gezamenlijk kenmerk: op een of andere manier hebben ze te maken met cultuur of natuur of (nog beter) met een synthese daarvan. Werkzaamheden in het IVN, als bestuurslid van Stichting Kasteel Heeswijk, bij het Innovatieplatform Beekdal de Aa, bemoeienissen met het meanderen van de Aa tussen Veghel en Den Bosch (en dan met name rondom het kasteel) zijn of waren belangrijke activiteiten. Dat samengaan van cultuur en natuur is natuurlijk ook heel sterk vertegenwoordigd in de beeldentuin Interart. De cultuur spreekt daar vanzelf, maar het is daarnaast ook een biotoop (met zeer veel verschillende vogels die er vroeger niet zaten waaronder de ijsvogel en broedende patrijzen en scholeksters), die tegelijkertijd voor biodiversiteit en recreatie zorgt. En dat is een duidelijke aanwinst voor het groen in Bernheze. Een belangrijk stokpaardje van hem is Innovatie op het platteland. Nederland verandert en met Nederland natuurlijk ook Heeswijk. Het traditionele boeren uit de vijftiger jaren kan niet meer. Dat kun je overal in de omgeving van Heeswijk zien, waar de bio-industrie een hoge vlucht heeft genomen. Wat Dick propageert is niet de trend om te innoveren door van alles méér te doen (meer kippen, meer varkens, kortom bio-industrie) maar vooral innovatie door het ánders aan te pakken. Boerenbedrijven zijn al overgestapt op Zorg en Welzijn, campingboerderijen, vakantiehuis voor gehandicapten, manege met rondritten, etc. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden, die vooral te maken hebben met de ontwikkeling van cultuur en natuur voor toeristen. De samenwerking tussen het Kasteel, de Kersouwe en beeldentuin Interart is maar een simpel voorbeeld. Creatief nadenken over nieuwe mogelijkheden en de omstandigheden scheppen om ze mogelijk te maken, is een belangrijke doelstelling. Bambanani De familie Rakhorst (zoon Eddy en schoonzoon Eugène) is ook actief op het terrein van ontwikkelingssamenwerking in de Stichting Vrienden van Bambanani. Dick en Astrid dragen deze stichting een warm hart toe en hebben momenteel onder meer een actie opgezet om gelden in te zamelen onder de klanten van Interart. De activiteiten van Bambanani spelen zich af in Zuid-Afrika, in de provincie Limpopo. Dat is één van de armste provincies in Zuid-Afrika, met 47% werkeloosheid en 14% aids-patiënten. De activiteiten van Stichting Vrienden van Bambanani concentreren zich in de regio rondom Phalaborwa, Noord Transvaal. De Stichting Vrienden van Bambanani heeft een aantal doelen waaraan structureel aandacht besteed wordt. Allereerst stellen zij het onderwijs, de zorg en het welzijn van de kinderen (0-8 jaar) voorop. Verder leidt de stichting vrouwen op tot kleuterleidster door middel van trainingen en workshops. Verder besteedt de stichting aandacht aan de aanleg, verbetering en onderhoud van een infrastructuur. Het gaat hierbij om schoolgebouwen, watertanks, sanitair en kook-en eetgelegenheden. Inmiddels zijn 60 scholen opgezet die samen goed zijn de opvang van zo’n 6000 tot 7000 kinderen. Voor meer informatie zie: www.bambanani.nl De bruggenbouwer Alles wat Dick probeert te doen heeft te maken met bruggen bouwen tussen mensen, organisaties en overheden. Niet vragen: “Wie heeft hier de schuld van?” als er iets is misgelopen rondom een project of tussen mensen, maar de vraag stellen: “Hoe lossen we dit op?” BvS “Zorg dat je altijd iets doet of verkoopt dat een ander niet kan of heeft.”

� verwarming � loodgieterswerk � dakbedekking � sanitair Veldstraat 27 Heeswijk Tel.: 0413-29 27 65 Fax: 0413-29 30 00 F EE S TCAF É J UN I 2 0 0 7 Heibloemsedijk 7 | Heeswijk-Dinther | hutjeopdehei.com VR 01 ZA 02 X-AMEN Feest Vier dat dan! €15,- entree: Bier, Wijn en Fris gratis VR 08 ZA 09 KERMIS AFTRAP Bij ons draaien de deuren naar buiten, maar jij mag binnen. VR 15 VR 22 ZA 23 De Nacht van de Fricandello Oud hollands fricandello schuiven Red Bull powernight Let the bull give you power! We make you beautifull Bij elk drankje een lot met kans op een make-over met fotoshoot ZA 16 Desperado`s Housewives Ben je drinkend op zoek, kijk dan ff in de desperadohoek… ZO 24 VR 29 Stanserhorn Beachvoetbal Vanaf 10:00 knallen met die ballen! JUMPSTYLE Night Xanadu zoekt de beste jumpstyledanser(es)!!! S I M R E K < Hou je vast…..we gaan achteruit. Go go go!!! Friday the first 4 free Not the first Friday, but still the first 4 free ! ZA 30 Bont & Blauw Kom deze avond in Blauw of Bont, dan vullen wij je van mond tot kont! Eindelijk klaar met je X-amen??? Speciaal voor de dames! Ben jij die enthousiaste vrijwiliiger die ons wil komen helpen met de vormgeving en opmaak van d’n HaDeejer? Neem dan contact op met Jan Schuurmans Tel: 0413-291060 Werkgroep DTP d’n HaDeejer. annemersbedrijf (0413) 291696 Heeswijk-Dinther erhoeven BV Hommelsedijk 21 5473 RE Heeswijk-Dinther

21 Vliegen waarbij je niet door de wolken mag Zes maanden onderweg Ik ben hier nu sinds eind november. Op dit moment heb ik zo’n 80 uur in de lucht doorgebracht, waarvan ongeveer de helft solo en de andere helft met een instructeur. Na de vlucht tijdens het ‘debriefen’ vertelt hij wat goed en minder goed ging. Dit komt in je ‘file’ te staan, dat later bekeken wordt als je bij een luchtvaartmaatschappij gaat solliciteren.Wel handig dus als die beoordelingen goed zijn. VFR vliegen De eerste 70 uur die je vliegt kijk je naar buiten om te zien waar je bent: ook wel VFR-vliegen genoemd, wat staat voor ‘Visual Flight Rules’. Je moet je dus aan de regels houden voor het ‘op zicht’ vliegen, waarbij je bijvoorbeeld niet door de wolken heen mag. Tijdens die periode zijn er ook vluchten naar andere vliegvelden. Zo doe je na ongeveer 50 uur vliegen je ‘300 Nautical Mile’(540km), een solovlucht waarbij je op 2 andere vliegvelden landt en daarna terug vliegt. In het VFR-gedeelte zitten 3 punten waarop je een ‘check’ hebt. Dat is een soort examen wat door een instructeur wordt afgenomen. Je moet deze checks halen om verder te kunnen met de rest van je uren. Er is een 20, 40 en 70 uurs check, waarbij die laatste dus de afsluiting is van het vliegen op zicht. Door de wolken Nu ben ik ondertussen begonnen aan het IFR-gedeelte, wat staat voor ‘Instrument Flight Rules’. Hierbij kijk je op de instrumenten in je vliegtuig. Ik leer nu met deze instrumenten te zien waar ik zit en hoe ik daarmee precies een route op de kaart vlieg. Hierbij maakt het dus niet uit of je door de wolken vliegt. Na 85 uur begin je op de TB20, die iets sneller gaat dan een TB200 en ook het landingsgestel naar binnen kan halen. Hier vlieg je 60 uur op en krijg je 2 examens: je CPL en IR, wat staat voor Commercial Pilot License en Instrument Rating. Als je deze haalt mag je dus commercieel vliegen. Als laatste moet je nog 20 uur op de Seneca, een 2-motorige kist die nóg een stukje groter is. De check die je in de laatste fase in dit vliegtuig krijgt, is je Multi Engine.Hiermee mag je op vliegtuigen met meerdere motoren vliegen. Je ME is ook meteen de afsluiting van het vliegen in Portugal. Samen de cockpit in De afronding van mijn opleiding bestaat dan nog uit de MCC (Multi Crew Coöperation). Hierbij leer je met een klasgenoot samen te werken in een Full Flight Simulator. Dat is een simulator die dus ook echt beweegt en de realiteit heel nauwkeurig nabootst. Deze MCC zal ongeveer 2 weken duren. Waarschijnlijk ga ik daarna in Brussel een cursus volgen op een Boeing 737 simulator. Hierna hoeven alleen nog maar de puntjes op de i gezet te worden, wat bijvoorbeeld een sollicitatiecursus inhoudt. Beek Het begin van mijn opleiding bestond uit twee blokken theorie, die elk vier maanden duurden. Deze lessen kreeg ik in Beek (Limburg). Aan het einde van die vier maanden had ik dus 7 examens. In totaal in die acht maanden had ik 14 examens, welke ik trouwens allemaal in één keer gehaald heb! Daarna was het dus tijd voor Portugal. Als ik klaar ben met mijn opleiding zal ik aan het echte werk kunnen gaan beginnen. Maatschappijen waar veel gesolliciteerd wordt door anderen van mijn school zijn bijvoorbeeld Transavia, Easy Jet, Ryan Air en ook KLM. Maar in principe kun je het overal proberen. Dit was het voor nu en de groeten van Niels van Emmerik. Kijk ook een keertje op mijn weblog: www.nielsvanemmerik.web-log.nl HaDeejers over de grens: Portugal Eind november is de 20-jarige Niels van Emmerik vertrokken naar Portugal. Hij verblijft in Évora, dat zo’n 150 kilometer ten oosten van Lissabon ligt, in de streek Alentejo. Hier volgt hij het praktijkgedeelte voor zijn opleiding tot verkeersvlieger. De komende maanden vertelt hij over zijn vluchten en over het land Portugal. Niels tijdens de opleiding voor een lesvliegtuig Niels van Emmerik

22 De abdij van Berne: nog steeds fier overeind In verband met flinke groei van novieten werd er vaart gezet met bouwen. In 1928 kwam er een uitbouw van de kerk als geschenk van de boeren aan hun voorman Gerlacus van den Elsen. Tevens werd in 1928 begonnen met een aanbouw aan de achterkant van de westvleugel. De aanwas bleef zich voortzetten, reden om boven de vleugels rond het binnenkerkhof nog meer onderkomens te bouwen. Maar ook dat bleek onvoldoende waardoor enkele confraters op één kamer geplaatst moesten worden. Om deze ongewenste situatie het hoofd te bieden, kocht abt Milo Ondersteijn in 1950 in Hierden bij Harderwijk het landgoed ‘De Essenburgh’ aan. Twintig confraters onder leiding van prior Albertus Haselager zouden daar hun intrek nemen. In 1964 werd een tweede priorij opgezet: ‘De Schans’ in Tilburg. Dit op verzoek van de Bossche bisschop Bekkers. De intentie hiervan was dat de norbertijnen in de nieuw op te richten stadswijk ‘De Heikant’ de zielzorg op zich zouden nemen. Pastoor Gerard Bots en kapelaan Stef Kuypers werden hier gedetacheerd. Twijfels Het aantal priesters was in 1945 gestegen tot over de honderd.Tot de jaren zestig groeide dit aantal met anderzijds vele uittredingen. Het dieptepunt lag op de jaren 1966-1970 toen er drie norbertijnen intraden tegen 36 uittredingen. Dit patroon gold min of meer ook bij broeders. De leeftijd van uittreding was rond de veertig Derde en laatste deel over de geschiedenis van de Heeswijkse abdij Martinus v.d. Rijdt (67) HaDee is nog wel een groene gemeente maar zolang ik met m’n groene afval naar de Lariestraat moet is het nogal treurig. Ik erger me ook aan die bulten, iedere keer afremmen en optrekken is niet goed voor het milieu. Ik vind HaDee wel groen maar daar denkt iedereen anders over. Het is wel terecht dat er gebouwd wordt, het weegt wel op tegen het groen wat verdwijnt. Alina van Marsbergen (40) Op dit moment vind ik HaDee absoluut nog wel een groene gemeente maar er blijft wel steeds minder groen over.Blijkbaar is er wel behoefte aan woningen maar het is het niet waard dat we alles vol gaan bouwen. Het groen verdwijnt, je levert steeds meer in. Groen is leerzaam, is veilig, is gezond. Ik zie zelf zo gauw ook geen andere oplossing. Ad van Aspert (61) Volgens wat ik gelezen heb, wordt er in nieuwe bouwprojecten wel weer veel natuur bijgemaakt. Er komen waterpartijen en eilandjes. En het kan toch ook niet anders, er moeten toch ook huizen gebouwd worden anders moet iedereen verhuizen. Ze bouwen nu ook al weer ruimer dan voorheen. Op de Kastanjedreef is alles nog vrij smal gebouwd maar in de Heilaren is het allemaal al wat ruimer en groener. Dorpspraat vanaf de milieustraat: is HaDee door De Abdijkerk met het vernieuwde interieur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=