d'n Hadeejer juli 2007

Heksen in Heeswijk? Nummer 07 Jaargang 04 Juli 2007 maandblad voor Heeswijk en Dinther

Brouwersstraat 13 5473 HB Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-228555 Fax. 0413-294260 jandewaaltransport@hetnet.nl Website www.jandewaaltransport.nl Jan de Waal JAN DE WAAL groente- en fruittransport bv H. Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther T(Fitness) 0413-22 84 21 T(Fysio) 0413-22 85 09 E info@mtc-bernheze.nl I www.mtc-bernheze.nl Blijf in beweging • Fitness • Bedrijfsfitness • Arbeidsreïntegratie • Preventie • Sportrevalidatie • HEERLIJK GENIETEN BIJ EEN SPORTIEF WEEKJE ������������������� voor uw barbecue, gourmet en steengrill of warm/koud buffet ���������������������������������������� ������������������������ Elke vrijdag op de markt in Heeswijk Raadhuisplaza 4 5473 CX Heeswijk-Dinther Tel.Fax 0413-292117 T r e n d y s i e r a d e n & H i p p e h o r l o g e s

Canon Voorwoord Eigenlijk hebben we er nog niet zo heel hard over nagedacht (vakantieperiode he..), maar toch is het idee van medewerker Bart van Schijndel zeker de moeite waard. Een canon voor Heeswijk-Dinther. Enige tijd terug werd er een canon (het geheel van belangrijke personen, teksten, kunstwerken, voorwerpen, verschijnselen en processen die samen laten zien hoe Nederland zich heeft ontwikkeld) samengesteld over Nederland. De discussie die losbarstte nadat de lijst bekend werd gemaakt, was er eentje in de categorie ‘redelijk zinloos maar wel erg leuk’. Van de hunebedden, Willibrord, de VOC, Hugo de Groot, Rembrandt, Spinoza; tot Willem Drees, de doorbraak van de televisie, de watersnood en de rol van Nederland in Europa. Vijftig belangrijke gebeurtenissen of personen die een geschiedenis van duizenden jaren markeren: dan ben je natuurlijk nooit volledig. Gelukkig is HaDee nog jong en durven we de uitdaging wel aan.Wat mag er nu zeker niet ontbreken in zo’n lijst? Het kasteel, de abdij en de samenvoeging natuurlijk, maar welke personen en/of gebeurtenissen zijn nog meer interessant? In deze HaDeejer een oproep om mee te denken over het samenstellen van zo’n canon voor HaDee, en over Heeswijk en Dinther. We durven nu al voorzichtig te stellen dat de discussie die hierover zal ontstaan ook een hoog ‘Hezik versus Dinther’ gehalte gaat krijgen… Maar er is natuurlijk meer: we waren bij het Braziliaanse carnaval, dat toch wel een succesvolle eerste editie kende, een interview met Adriaan Smans, de bokkebloazende dokter die zoveel meer doet, en een schets van de situatie in de Zijlstraat. Mooie bomen die daar gaan verdwijnen maar de bewoners zijn er blij mee. Waarom is te lezen op pagina 5. Deze editie verschijnt midden in de vakantieperiode. Mooie dagen werden tot nu toe afgewisseld met veel regen. Alle thuisblijvers wensen we een mooie augustusmaand toe. En natuurlijk veel leesplezier! De redactie Colofon D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie: Annemieke van der Aa René Kuijs Tonny van Liempt Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer: Robert Deckers Kelly Dortmans Maartje van Eerd Henk Habraken Anita Jacobs Marko Konings Toon Konings Riet Mariën Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol René van der Pas Bart van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Michel van de Wetering Vormgeving: Antje van Deursen Corina van Drunen Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Fotografie: Astrid van den Broek Marlies Dortmans Teun van Langen Trudy van de Wetering Piet van Zutphen Kopij/informatie: Uiterste inzenddatum: 10e van de maand E-mail: redactie@hadeejer.eu Advertenties: Uiterste inzenddatum: 17e van de maand E-mail: advertentie@hadeejer.eu Bel Harry Mikkers: 06-53222239 Vragen over bezorging: Bel Toon Konings 06-53584742 Jaarabonnement niet-inwoners: € 36,00 incl. verzendkosten Druk: Drukkerij Berne, Heeswijk Oplage: 3200 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 7 3

& & Heeswijk Dinther uw bank Rabobank Bernheze Maasland Bankwinkel Heeswijk-Dinther Torenstraat 1 5473 EK Heeswijk-Dinther Het is tijd voor de Rabobank. Vaker dan mensen denken, nemen zij waardevolle spullen mee naar buiten. Naar de sportclub, het werk of gewoon onderweg naar een afspraak. Dit was tot dusver nauwelijks verzekerbaar. Met de nieuwe Interpolis BuitenDeDeur® verzekering zijn al deze spullen nu ook buiten de eigen woning verzekerd tegen beschadiging en diefstal. Even wennen Het is even wennen aan de term“BuitenDeDeur® verzekering.”Maar als je er over nadenkt, is het eigenlijk heel logisch en een goede aanvulling op het bestaande verzekeringspakket. De Inboedelverzekering verzekert onze spullen in de eigen woning en de Doorlopende Reisverzekering verzekert deze in het buitenland. De Interpolis BuitenDeDeur® verzekering vult de Inboedel- en Doorlopende Reisverzekering perfect aan. Wat en wie is verzekerd Hoe zit het met de spullen die u gebruikt om te sporten, uw hobby te beoefenen of voor onderweg? Denk bijvoorbeeld aan uw gsm, laptop of muziekinstrument. Op de Interpolis BuitenDeDeur® verzekering is dit allemaal verzekerd tegen beschadiging en diefstal. Bent u dus een dagje winkelen en uw GSM wordt gestolen, dan bent u met dit product verzekerd. En tijdens een dagje pretpark geldt de dekking voor zowel de buggy als de I-pod van uw kinderen. Want de BuitenDeDeur® verzekering is een echte gezinsverzekering. Naast u als verzekeringsnemer is ook uw echtgenoot(o)t(e), uw partner, zijn uw kinderen of andere met u in gezinsverband samenwonende personen verzekerd. De dekking geldt dus in Nederland voor al uw inwonende gezinsleden. De Interpolis BuitenDeDeur® verzekering vult ook de Doorlopende ReisVerzekering aan, want deze geeft alleen dekking in het buitenland of tijdens een geboekte reis in Nederland. Eén verzekeringsbewijs “Handig, maar dan krijg ik weer een aparte polis”, horen wij u denken. Omdat de “BuitenDeDeur® verzekering” deel uit maakt van de Interpolis Alles in één Polis® is dit niet het geval. De Interpolis Alles in één Polis® kent één verzekeringsbewijs voor alle doorlopende schadeverzekeringen voor particulieren. Voor de prijs hoeft u het niet te laten uw eigendommen te verzekeren; voor € 7,- per maand kunt u de BuitenDeDeur® verzekering al afsluiten. Bovendien zit er geen eigen risico aan. Om te vergelijken, een ‘losse’ verzekering voor uw mobiele telefoon kost u al snel €3,- of € 4,- per maand! Dus handig en niet duur zo’n BuitenDeDeur® verzekering van Interpolis. Wilt u meer weten over de BuitenDeDeur® verzekering? Kijk dan op www.Rabobank.nl/ BernhezeMaasland of bel met ons Telefonisch Advies Team: (0412) 45 77 77. “Buiten de Deur verzekerd” Omdat we zoveel mogelijk verschillende projecten willen ondersteunen onderscheiden we de volgende categorieën: 1. Wijk & Gemeente (Dorp &Wijk) 2. Cultuur & Natuur 3. Jongeren & Educatie 4. Zorg & Senioren Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/bernhezemaasland of bel (0412) 45 77 77. Stuur uw voorstel in vóór 1 augustus 2007. Nu is het úw kans om uw idee werkelijkheid te laten worden. Heeft u een innovatief idee dat een maatschappelijke meerwaarde heeft voor ons werkgebied? Met de steun van het Coöperatief Dividend voor Bernheze Maasland kunt u uw idee omzetten in resultaat. Inschrijving geopend Dien nú uw project in Het is tijd voor de Rabobank. Coöperatief Dividend voor Bernheze Maasland Advertorial

5 Theo en Henriëtte Vermeulen op nummer 34 “We hebben wel een paar punten van kritiek, maar over het algemeen is het uiteindelijke plan op democratische wijze tot stand gekomen. De gemeente is zorgvuldig geweest in de informatie naar, en inspraak van de bewoners. Er zijn verschillende informatieavonden geweest. Er waren drie plannen ontwikkeld, waar we ons zegje over konden doen. Uiteindelijk is voor een combinatie van deze plannen gekozen. Ook naar onze bezwaren is, binnen het kader van de mogelijkheden, goed geluisterd. Wij wilden bijvoorbeeld meer parkeergelegenheid, wat resulteerde in 15 extra parkeerplaatsen bij het gymnasium. Een punt van kritiek is wel dat er aparte inspraakavonden waren over de herinrichting van de straat, en over de plannen met Gymnasium Bernrode. Dat had beter gecombineerd kunnen worden. Was veel praktischer geweest, en nu werden de mensen ook vergadermoe. Een punt waar we ons zorgen over maken is de verkeersoverlast, die de sporthal en het cultureel centrum in het gymnasium met zich mee zal brengen. De ingang hiervan komt in de Zijlstraat, en wij hadden liever een verdeling van het verkeer gezien over de Zijlstraat, en de Abdijstraat. Maar dat bleek geen haalbare kaart.” Peter van deWal van nummer 38, en ’de Pleun’ Bevaart van nummer 40 Pleun: “Wij hebben geen klachten. Op de laatste vergadering keerden de meeste mensen met een tevreden gevoel huiswaarts.” Peter: “Wel is het even rommelig geweest rondom de zgn. bodempassage, de brede sloot die naast het gymnasium gegraven is voor de afvoer van het regenwater. In het plan worden rioolwater en regenwater gescheiden. Er zou een hekwerk omheen geplaatst worden ter bescherming van spelende kinderen. Nu bleek dat hek maar 1.20m hoog te zijn. Daar heb ik toch wel even snel over gebeld, en nu staat er een hek van 1.80m. Dat brengt dan wel weer extra kosten met zich mee. Goed dat de trottoirs, die aan beide zijden van de weg komen, 12 cm hoger liggen dan de weg. Is toch veiliger voor voetgangers.” Pleun: “Ik heb laatst al eenden in de sloot gezien, en kikkers zitten er ook. We hopen wel dat de gemeente de sloot goed schoon gaat houden, het moet geen dumpplaats worden.” Beiden eensgezind: “En naast dat het al een ouderwets gezellige straat is, wordt hij nu nog mooi ook!” Henk van Driel op nummer 2 “Ons Ans (Weijts, rvdp) en ik zijn goed te spreken over de gang van zaken. Vooral over het trottoir, dat aan beide kanten van de weg geplaatst wordt is vooral voor de schoolgaande kinderen van het Palet een enorme verbetering. Nu staan er midden op het loopgedeelte aan onze zijde bomen, en soms ook nog auto’s geparkeerd. Dat alle bomen in de straat gerooid gaan worden, is niet erg, er worden een aantal nieuwe teruggeplaatst. En de bomen die er nu staan, wortelen zijwaarts. Daardoor ontstaan oneffenheden, met alle gevolgen van dien. En er staat er niet een recht. Er is geprobeerd door de gemeente om zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen. En dat is ze gelukt. En dat niet alleen, we krijgen de mooiste straat van Heeswijk!” RvdP Vernieuwing. Soms is er niet aan te ontkomen. Sommige vernieuwingen zijn eenvoudig. Voor een paar nieuwe sokken is niet al te veel overleg noodzakelijk. Een nieuwe bh is al wat lastiger. Wanneer je voor een nieuw huis gaat, komen er al heel wat meer communicatievaardigheden om de hoek kijken. Maar nu wordt er in Heeswijk een hele straat vernieuwd! Alles gaat er uit in de Zijlstraat. Alle bomen, de straatverlichting, iedere steen, zelfs de riolering wordt vervangen. Hoe hebben de aanwonenden de communicatie van de gemeente naar hen toe ervaren? Heeft de gemeente Bernheze in deze “de juiste weg bewandeld?” D’n HaDeejer ging op onderzoek. ‘We krijgen de mooiste straat van Heeswijk’ Binnenkort grondige herinrichting van de Zijlstraat Van links naar rechts: Pleun Bevaart Henk van Driel Peter van de Wal

www.bloofoon.nl Tevens uw badkamerspecialist. Vraag naar onze showroomkaarten voor Wychen, Eindhoven of Zaltbommel Schoolstr 6 - 5473GE Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291695 - Fax: 0413-293642 HDM Draaikasten Op maat gemaakt

7 Import over HaDee In deze rubriek geven ‘immigranten’ hun visie over hun wel en wee in HaDee. Dit keer gingen we op visite bij Dennis Sonder, 27 jaar, geboren te Eindhoven (ziekenhuis) en opgegroeid in Middelbeers, en Sanne Poorts, 23 jaar, geboren te Veghel (ziekenhuis) en opgegroeid in Zeeland. Ze hebben elkaar in 2002 leren kennen op de Hogeschool Zuyd te Heerlen, waar ze beide studeerden. Sanne is ergotherapeut bij het Universitair Medisch Centrum Radbout te Nijmegen. Dennis werkt op de administratie bij Holding Jos van Boxtel, te Berlicum. Ze wonen vanaf december 2006 in HaDee. In de Abt Neefstraat op nummer 9. Beide tennissen bij tennisvereniging De Balledonk. Ze wandelen en fietsen graag en klussen graag wat in het huis. Sanne houdt van lezen en van echte vrouwendingetjes, zoals winkelen. Ze hebben een zeer fotogenieke cavia, Kuifje. Hoe zijn jullie in HaDee terecht gekomen? Sanne: “Dat is eigenlijk heel toevallig, het had ook een dorp in de buurt kunnen zijn. Ik was nog niet klaar met mijn studie in Heerlen en Dennis werkte al bij Jos van Boxtel. We zijn toen in en rond Berlicum gaan zoeken. Toen is het Heeswijk-Dinther geworden.” HaDeejer, Brabander, Nederlander, Europeaan,Wereldburger? Dennis: “Ik voel mezelf ‘gènnen Beerse’ (inwoner Middelbeers rvdp), maar ook ‘gènnen HaDeejer. Wel Brabander. Ik zou ook nergens anders willen wonen.” Sanne: “We hebben allebei in Heerlen gestudeerd, geef ons dan Brabant maar. Ook Brabander dus.” Wat is er goed en wat kan er beter in HaDee? Sanne: “Je maakt hier gemakkelijk contact. Je wordt niet gezien als een buitenstaander. We hebben ook leuke contacten in de buurt.” Dennis: “Het is een gemoedelijk, gezellig en ook een actief dorp. We hebben laatst ook met de zeskamp meegedaan met de club van Olaf Otjens, ‘Ho us Marie’. Dat was erg gezellig, vooral het playbacken ’s avonds. Daar hebben we nog goed gescoord bij de pastoor. Beter kan de situatie rond de C1000, vooral in het weekend, mensen parkeren hun auto’s daar naar eigen goeddunken, wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt. En er zouden wat meer parkeerplekken mogen komen hier in de Abt Neefstraat.” Gezamenlijk motto? Beiden: “Genieten van het leven en samen iets moois opbouwen.” Eten? Beiden: “We gaan graag uit eten en dan het liefst Mexicaans.” Sanne: “En Dennis is de kok thuis.” Vakantie? Beiden: “In ieder geval actief.” Toekomst? Sanne: “Ik hoop nog eens ten huwelijk gevraagd te worden door Dennis.” Dennis: “Samen wat opbouwen en kinderen.” Beiden: “En als we 85 zijn nog lekker samen op de bank.” RvdP Nutteloos Eigenlijk ben ik hartstikke gek als ik deze column schrijf, dacht ik bij mijzelf, want als dit blad verschijnt is het eind juli en is Hadee massaal op vakantie. Dus niemand leest dit stukje en is mijn schrijven derhalve totaal zinloos en nutteloos. “Net zo nutteloos als een geschilderd schip op een geschilderde oceaan,” zoals Coleridge ooit schreef. Of ik nu een betoog houd over verloedering van de samenleving of een verhandeling schrijf over het liefdesleven van gorilla Bokito, dat maakt geen bal, want niemand leest het. Maar ja, dit blad moet vol, dus ga ik toch maar aan de slag. Nu ik dit schrijf is het zaterdag 7-7-7, de dag van Live Earth. Van de opwarming van de aarde hebben we in HaDee totaal geen last en velen zouden zelfs wat meer opwarming willen. Vandaag, op 7-7-7, trouwden ook vele stelletjes, simpele zielen, denk ik, die zo hopen hun trouwdatum te kunnen onthouden. Vandaag begint in Londen ook de Tour de France. Renners proberen, deze keer zonder snoeptrommeltje, in deze tocht der tochten te presteren, of hem minstens te voltooien. De Stichting Carnaval HDL houdt vandaag, op 7-7-7 een Caribisch Zomercarnaval. Zomer? Nou ja, ze hielden het droog en het dooide, maar zomer zwoelheid ontbrak totaal. Ik ben naar het optochtje gaan kijken en vond een groep als Braziliaanse uitgedoste dames leuk. Alleen aan hun witte blote benen was duidelijk te zien dat ze uit HaDee kwamen. Of ik het geslaagd vond, vermeld ik maar niet, want dat leest toch niemand. Nee, gelukkig komt er zelfs aan deze zinloze en nutteloze column een einde. Henk Habraken Dennis Sonder en Sanne Poorts

St. Servatiusstraat 33 - 5473 GA Heeswijk-Dinther Tel. 0413 - 291102 - Fax 0413 - 293591 decohome@lieshout.nu DÉ SPECIALIST VOOR UW HELE HUIS VERF BEHANG RAAMDECORATIE GORDIJNSTOFFEN LIJSTENMAKERIJ SPIEGELS EXCLUSIEF: FOTOBEHANG GRATIS KLEURADVIES

9 Niets is wat het lijkt bij Witches of Eastwick Maar daar blijkt dat het allemaal reuze meevalt. Drie charmante vrouwen blijken een tweede leven te leiden als heks Alexandra (Netty Dielissen), heks Suki (Nathalie Bosters) en heks Jane (Lia Zwaans) in het stuk dat De Kersouwe deze zomer opvoert: The witches of Eastwick. En de onvriendelijke benamingen van de Van Dale zijn zeker niet van toepassing op deze enthousiaste actrices. Waar gaat het stuk over? Het is juli 1969 en Eastwick bereidt zich voor op de naderende maanlanding van Neil Armstrong én op het 666-jarig jubileum van Eastwick. Christelijke waarden en schijnheiligheid bepalen het reilen en zeilen in dit dorp en de dubbele moraal viert er hoogtij. Drie alleenstaande vrouwen vervelen zich te pletter en ze wensen zich een ideale man. Zich niet bewust van hun krachten en gezamenlijke wens verschijnt deze man werkelijk in de duivelse gedaante van Darryl van Horne. De vrouwen vinden Darryl geweldig en vallen alledrie als een blok voor hem. Na enige tijd komen ze erachter dat niet alles zo mooi is als het lijkt. Be careful what you wish for oftewel kijk uit wat je wenst! De duivel heeft zich in echter in Eastwick genesteld en laat zich niet zomaar verjagen. Ondertussen neemt de chaos in het dorp toe. Niets is meer wat het lijkt. De familieverhoudingen daveren op hun grondvesten. Het onheil groeit. Wat spreekt ze het meest aan in hun rol? Natalie: “Suki zit nergens mee. Ze zegt en doet gewoon wat er in haar opkomt. Daardoor stijgt ze tot grote hoogten, maar gaat ook door diepe dalen. In je eigen leven kan dat niet altijd, maar het zou wel lekker zijn. In deze rol kan ik dat waarmaken.” Netty: “Ik heb in de 60er en 70er jaren veel dingen gezien, leuk gevonden bij anderen, maar zelf niet gedaan. Deze rol voel ik als een soort leuke inhaalslag. En wat ook heel leuk is om te spelen is het oplossen van ruzies, de gevolgen van de kift, de jalousie. Steeds maar komen aandragen met relativerende en afleidende zaken om ruzie en irritaties weg te halen. Dat heb ik zelf ook en dat is prachtig om te doen.” Lia: “Mijn rol heeft veel gevoel, maar uit dat niet, houdt afstand. Ze uit zich rationeel en nogal cynisch. Dat spreekt me erg aan. Vanaf het begin dacht ik: daar kan ik wat mee.” Teamwerk De drie heksen spelen weliswaar ieder hun eigen rol,maar vormen toch een zodanig hecht trio dat ze als team optreden. Jane valt aan, Suki springt er meteen bovenop en Alexandra probeert te verzoenen. Dat is hun eigen”aard”igheid in het stuk, maar daarnaast zijn ze ook een eenheid: alle drie ongehuwd, alle drie oordeel (en vooral vooroordeel) opwekkend in het dorp, alle drie zelfstandig, wat leidt tot jalousie en roddel en achterklap. Maar alle drie kunnen ze er ook weer tegen. Zo zijn de drie “heksen” een eenheid in verscheidenheid. De moraal Door saamhorigheid kun je iets tot stand brengen. Of het iets goeds of iets slechts wordt, ligt aan de keuzes die je maakt. Op deze boodschap, met prachtige scènes (de hele voorstelling door staat iedereen op het toneel), waarbij de uitstekende rol van de vele kinderen niet onvermeld mag blijven, trakteert De Kersouwe ons deze zomer met The witches of Eastwick. En als het aan de heksen ligt zal er nog lang over nagepraat worden! BvS Een ontmoeting met drie heksen in de Heeswijkse bossen, daar ben je bij voorbaat niet blij mee. Voor de voorzichtigheid toch maar eens “heks” opgezocht in de Dikke van Dale. Maar daar word je ook niet vrolijker van: kol, toverheks, toverkol, feeks, draak, duivelin, furie, harpij, helleveeg, karonje, viswijf, xantippe, hollewaai. Wat zou uw verslaggever te wachten staan? Met lood in de schoenen en de nodige voorzichtigheid in acht nemend toog hij op een stille maandagavond naar De Kersouwe. Drie heksen staan centraal in de grote productie van de Kersouwe

van den berg & zn. v.o.f. tegelhandel tegelzetten 5473 AK Heeswijk-Dinther Dr. Boutkanstraat 9 telefoon (0413) 29 12 49 fax (0413) 29 39 52

11 Zeventien-jarige Freek Heerkens tekent profcontract bij landskampioen ‘Ik weet niet of ik als spits ook zover was gekomen’ Freek Heerkens is 17 jaar geleden geboren te Veghel en woont nu in de Heilarenstraat in Dinther en omschrijft zichzelf als een sociale jongen die lekker nuchter blijft en geniet van het leven. “Ik begon mijn voetbalcarrière op 5 jarige leeftijd bij V.V.Heeswijk, allereerst bij de F3 daarna F1 en ben toen vervroegd doorgeschoven naar de E1 waar ik drie jaar onder mijn oom Jos van de Pas getraind heb. Later werd ik op een zaalvoetbaltoernooi in Berlicum gescout door FC Den Bosch. Men zag in eerste instantie een spits in mij, maar daarna heeft men toch een verdediger van mij gemaakt. Ik heb daar in de D2 en in de D1 gevoetbald en met de D1 zijn we kampioen van Nederland geworden.” Hoe is PSV eigenlijk aan jou gekomen? “PSV vist regelmatig in de vijver van andere clubs en ze zagen mij bij Den Bosch voetballen. Ze zagen denk ik wel wat in mij en ik ben toen naar PSV gegaan. Na 4 seizoenen speelde ik in de A1, waar ik nu dus nog steeds speel en gezien mijn leeftijd mag ik daar nog een jaar in spelen.Dan ga ik naar jong PSV waar ik vanaf volgende week mee mag trainen. Zij beginnen een weekje eerder dan de rest en omdat ik toch klaar ben met mijn studie, kan ik nu alles op het voetballen gaan gooien.” Gaan leren en voetballen eigenlijk wel samen? “Nou, mijn ouders vonden het heel belangrijk dat ik in elk geval eerst een diploma moest hebben; dan kun je later in elk geval ergens verder mee, mocht het in de voetballerij niet lukken. Die belofte heb ik in elk geval ingelost door in 6 jaar gymnasium mijn diploma te hebben gehaald.” Ga je nu naast het voetballen nog verder met je studie? “Nee, ik gooi nu alles op het voetballen, ik train zeven keer in de week vaak twee keer per dag en zaterdags wedstrijd en ga daarnaast wel een taalstudie volgen. Anders zit ik in mijn vrije tijd alleen maar achter de tv of de computer. Die taal wordt overigens Spaans (is altijd makkelijk mocht ik ooit bij Barcelona terecht komen).” Waarom komen er toch zoveel goede voetballers van V.V. Heeswijk zoals Theo Lucius en Ron Heesakkers? “Ik heb eigenlijk geen idee. Misschien ligt het aan de jeugdtrainers of zo. Verder is het wel een gemoedelijke club en ik denk als je het ergens naar je zin hebt, dat dan de resultaten ‘van eigens’ komen.” Ben je eigenlijk blij met je positie als verdediger? “Ach, het is algemeen bekend dat je als verdediger ondergewaardeerd wordt en ik zou ook graag wel eens willen scoren, maar ik ben in het begin bij Den Bosch als spits gescout en zij zagen in mij al snel een verdediger. Misschien hebben ze dat goed gezien want ik weet niet of ik als spits al zover gekomen was dan waar ik nu ben.” Waar zou je in de toekomst als alles goed gaat willen voetballen? “Zoals het er nu voorstaat toch het liefste in het eerste van PSV. Ik heb trouwens in juni een contract voor twee jaar getekend bij PSV en wordt nu voor het eerst echt betaald. Dat is wel een leuke stap in je carrière en je hoeft geen kranten rond te brengen...” MvdW Freek Heerkens is het zoveelste talent dat uit de stal komt van V.V. Heeswijk. Ruim 5 seizoenen speelt deze Heeswijkenaar (woont eigenlijk net in Dinther maar voelt zich Heeswijkenaar) bij PSV als verdediger en hoopt ooit eens bij een topclub te mogen voetballen. Voor het zover is of überhaupt ooit komt, is er nog een lange weg te gaan en moet je ook een beetje geluk hebben in de voetbalwereld.

CHINA Chinees Dressoir CRAFTSMAN FURNITURE VISION NIEUWE COLLECTIE UIT EIGEN MEUBELMAKERIJ Laag Beugt 1 Heeswijk-Dinther dressoir Vision massief kersenhout 200 x 45 x 85 cm Tel. 0413 29 15 90 www.heerkensinterieurs.nl

13 Kwet Op zich is ’t nie erg ès ge iets kwet bent. Iets kwet zèn is pas lastig ès ge iets kwet bent, wè ge op dè mement wilt hebbe. En dè gebeurt me wel is; dè’k iets kwet ben. ’t Ierietantse is toch wel ès ik iets kwet ben wè’k net nog in m’n haand gehad heb. Dès echt verskrikkeluk. ’t Eén mement hèddet nog, en ’t aander mement is ’t spoorloos verdwene. Gewoon foetsie, opgelost. Ik kan dan zuuke wè’k wil mar vèine kan ik ’t niemer. Dè kan ik dan nie hebbe en ik blèf dan mar zuuke. Ik denk dan bè munèige: “’k heb ’t net nog gehad, dus t kan nie wijt weg zen.” Dus ik blèf mar zuuke en zuuke. Telangeleste heb ik ’t hil huis op zunne kop stôn, en heb dan venalles gevonde; mar nie wè’k zocht. Tijdens dè zuuke vèin ik dan soms iets en dan denk ik: O, lig dè hier, ‘k waar ’t allang kwet”. Ja zô gi dè. Ure van m’n leve koost dè zuuke. Es aander dan tege me zegge: “bende wir iets kwet”, dan kan ik dè nie zô goewd hebbe en ik zeg dan: “nee, ben niks kwet. Ik weet alleen niemer wor dèkket gelôte heb”. Ik heb ’n termijn gesteld; ès ik ’t binne driej dage nie truggevonde heb dan skei ik erùt mè zuuke. Dan stook ik ’n karske ôn bè ’t bildje van Antonius. D’n heiligen Antonius is nie alleen mennen petroon, mar ôk diegene die ge moet ônklampe ès ge iets kwet bent. Mar ’t bildje waar opins foetsie. Ik snapte d’r gin bal van hoe dè weg kon zen. Mar ’n tètje geleje hebbik m’n hille huis veraanderd. Ik hou van veranderinge, en zô veraander ik ùm de zoveul tèt de binnekant van m’n huis. De stoele kômme op de plôts van de bank, en de bank op de plôts van de stoele. Alle kèsjes verzet ik, m’n bed drèj ik ùm. Alle tierelantijne krège ’n aander plôtske en zelfs de skilderejkes verhang ik. Soms mar tien centimeter, mar ’t gitter mar over dè ’t anders is. Toen hebbik warskijnluk ’t bildje van Antonius ôk verzet. Mar wor, dè weeknie. Nerges mer te zien, gewoon van d’n aardbol verdwene. Mar ik heb nou al drie dage gezocht; de termijn is verstreke. Mar wè nou? Wor moek nou m’n karske ônstoke? Dès toch ôk wè. Nou moek waachte totdè’k iets anders kwèt ben. Dan zal ‘k ’t bildje wel wir vèine. TK Er zijn nogal wat vreemde straatnamen in Heeswijk en Dinther. Denk aan de Droevendaal, de Fokkershoek, Rukven of de Dodenhoeksestraat enz. Samen met heemkundekring De Wojstap ging de Hadeejer op zoek naar enkele betekenissen en dook in de archieven. Op zoek naar de toponiemen, de veld- en straatnamen. Deze keer de Donkeren Dijk en de Zijlstraat. Wat nu in Heeswijk Veldstraat en Zijlstraat heet, was voorheen allemaal Donkeren Dijk. Deze naam is bij de samenvoeging verbannen naar Dinther en ligt nu in het verlengde van de Zijlstraat. De naam Donkeren Dijk is al heel oud. Diep en donker hangen natuurlijk samen, maar het woord donker staat ook in verband met donk. Een donk is een hoge plek zand in een broekachtig gebied. Denk aan Beek en Donk. En in Hadee Balledonk en Liekendonk. In een annotitieboek van de inkomsten der armen van de heerlijkheid Heesewijck anno 1761 is al sprake van Veldstraat of Donkeren Dijk. Het was een belangrijke weg bij hoge waterstand van de Aa. De naam Zijlstraat heeft te maken met de waterhuishouding. Een zijl is een waterlozing of een uitwateringssluis, vooral in Friesland en Groningen (denk aan Delfzijl, Blokzijl en Pieterzijl). Heeswijk kende eertijds meerdere zijlen. Als herinnering aan het feit dat het vroeger een waterrijk gebied was, heeft men een gedeelte van de Donkeren Dijk zo genoemd. N.B.: Een ‘zijltje’ is een loshangend bruggetje van een stuk of drie planken. AvS Donkeren Dijk / Zijlstraat Wie bijzondere, verantwoorde informatie heeft over de naam van de straat waarin hij woont, kan die insturen naar de redactie.

De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie Hadeejer.indd 1 11-04-2006 21:37:38 J. van Schijndel Notendreef 2 5473 SN Heeswijk-Dinther Tel./Fax: 0413-291106 B.g.g.: 06-51599960 Vloerenbedrijf e-mail: jvs.vloeren@hetnet.nl De Dageraad 15

15 Ingezonden VakantieLdVd Ik ben dus op vakantie geweest buiten HaDee (en mocht je het jezelf afvragen: niet naar Thailand). Ik heb daar een hoop mensen ontmoet en gelukkig ook van het andere geslacht. Mijn conclusie is dan ook dat er veel meer vrijgezelle vrouwen buiten HaDee wonen dan erbinnen. Deze conclusie is niet nieuw.Want om inteelt tegen te gaan is de gemiddelde HaDeejer niet met een HaDeejster (of HaDeejerin?) getrouwd. Dat is een gezonde zaak voor ons dorp. Lof daarvoor. Ik denk wel dat dit vaker aan de kermis, disco, feest, of vereniging te danken is, dan aan de vakantie. Want vakantieliefdes eindigen meestal tegelijk met de vakantie zelf. Het feest is afgelopen en “misschien tot ooit”. Je kent dat wel. Gelukkig kun je dat compenseren met de gedachte dat het thuis toch niets was geworden.Wat dat betreft is het met vakantieliefde net zoiets als met vakantiedrank. Op vakantie kun je er geen genoeg van krijgen. Maar, als je een fles mee naar huis neemt, dan blijkt het niet meer te smaken. Heel soms heb je zin om terug te gaan en nog meer te drinken. Maar meestal kan dat wel een jaartje wachten. Tot die tijd ga ik maar weer een Pastoraaltje proberen. Dat smaakt de rest van het jaar goed. Harrie Droesen 24 uur lang op een solex rijden? Wie de uitdaging wil aangaan moet op zaterdag 25 en zondag 26 augustus bij Stanserhorn en Xanadu zijn. Beide horecagelegenheden houden dan voor het eerst een 24-uurs solexrit. De 24-uurs solexrit houdt in dat 24 teams gaan (st)rijden om te kijken wie er de meeste kilometers kan rijden in 24 uur op een solex. Een team bestaat uit vier mensen, drie rijders en een monteur/coach en een originele solex die goed gekeurd en verzekerd is. Er wordt zaterdag om 15.00 uur gestart en de finish is uiteraard op zondag om 15.00 uur. Het unieke van de route is dat er door twee cafés wordt gereden, dan via de Heibloemsedijk naar de Koffiestraat, dan via ‘’t melkpaadje’ terug naar de Zandkant en om dan zo terug te scheuren naar het startpunt. Beide dagen is er volop muziek van diverse bands en dj’s. Het publiek heeft zicht op de pitstraat waar de monteurs proberen de solex 24 uur aan de gang te houden. De tijdwaarneming wordt verzorgd door promotiegroep Dutch enduro zodat iedereen kan bijhouden wie er op kop rijdt en hoeveel kilometers er zijn gereden. De entree is 5 euro per dag en 7,50 euro voor twee dagen, kinderen onder de 16 jaar mogen gratis naar binnen. Inschrijven kan bij Stanserhorn of Xanadu. Honden los (nr. 2) Toen de Hadeejer net bestond heb ik eens een brief ingestuurd. En ik kan verheugd zeggen dat ik tegenwoordig tijdens mijn dagelijkse wandelingen met mijn hond niet meer zo heel vaak loslopende honden zonder baas tegen kom. Maar soms gebeurt het wel. Net zoals vandaag. Een hele blije jonge hond kwam ons tegemoet gesprongen en wilde graag spelen. Hij leek de weg kwijt te zijn maar ik kreeg hem niet te pakken. Misschien moet ik maar eens een tweede riem meenemen de volgende keer, want ik vond hem best leuk en mijn hond ook. Een hond is net een klein kind en heeft geen besef van het drukke of soms hard rijdend verkeer hier in het dorp of in het buitengebied. Onze kleine kinderen laten we toch ook niet zonder toezicht op straat? Trouwens wat mij betreft mogen de drempels blijven want er lopen overal ook veel andere dieren rond. Het kan een keer per ongeluk gebeuren dat uw kinderen de poort open laten staan zodat de hond eruit glipt. Maar ik zou iedereen toch heel graag willen vragen om hier toezicht op te houden. Een chip bij uw dier laten plaatsen is heel verstandig, of een penning aan zijn halsband met het telefoonnummer erop. Zodat de vinder, de dierenambulance of dierenarts contact kan opnemen met de eigenaar. Laten we goed zijn voor onze dieren zoals we dat voor onze kinderen zijn. K.Kleyngeld HaDee Kupke Piet van de Berg Fanatieke boogschieter en Jong Nederlander in hart en nieren Spreuk van de maand Een paar weken met zijn allen ‘all in’ thuis is ook noo it weg 24-uurs solexrit inHaDee

16 Uroloog uit HaDee reist jaarlijks naar Ghana om te werken in missieziekenhuis Adriaan Smans: bevlogen arts met een missie Bevlogen. Gedreven, maar op een prettige manier. Het zijn zomaar enkele karakterschetsen die in je opkomen als je aan het praten bent met Adriaan Smans. Sinds 1978 woont hij in HaDee in een schitterend optrekje in het buitengebied. Befaamd uroloog in het Bernhoven Ziekenhuis in Oss. Bokkebloazer en fietser in zijn vrije tijd. Maar vooral ook iemand die begaan is met de minder bedeelde medemens. ”Zo’n tien jaar geleden ging ik via een collega die als ontwikkelingsarts werkt, voor het eerst naar Afrika. Gewoon, tijdens mijn vakantie heb ik twee missieposten bezocht. Toen ik kwam dacht ik ‘Moet ik hier gaan werken?’ Er was niets aan materiaal. Maar ja, ik werd geïnfecteerd met het Afrika-virus. Het is moeilijk uit te leggen.Maar je gaat back to basic, als arts is dat interessant. De bevolking snapt er niets van dat die gekke witte dokters voor niks komen. Je moet met niets iets doen. Er is geen airco, dus het is peentjes zweten, de halve tijd valt de stroom uit.” Tovenaars “Het klinkt raar, maar dat geeft geestelijk veel voldoening. In Nederland is chirurgie iets vanzelfsprekends, je moet maar klaar staan. Daar is men dankbaar. Er wordt niet gehuild van de pijn bijvoorbeeld, dan geeft een familielid een klap.We helpen mensen bijvoorbeeld aan aangeboren afwijkingen, prostaatziekten, blaaskanker of incontinentie. Veel mensen gaan naar tovenaars, ze geloven daar in, maar die richten ook veel schade aan. Je kunt de omstandigheden waaronder we moeten werken het best vergelijken met vijftig jaar geleden hier. Een jonge uroloog kan er weinig doen. Ik heb daarentegen de ouderwetse opleiding nog gehad en die komt daar goed van pas.” Lange dagen Adriaan Smans gaat sindsdien ieder jaar weer terug naar Ghana. Onbezoldigd en op eigen kosten. Hij opereert er in diverse missieziekenhuizen en probeert lokale artsen op te leiden om urologische ingrepen uit te voeren. “Er wonen 20 miljoen mensen in Ghana, er waren zes urologen. Tijdens een auto-ongeluk kwamen er drie om, dus er zijn nog drie over. Even ter vergelijking: in Nederland heb je 350 urologen. Als wij komen, staan de mensen buiten in de rij. We opereren van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds. Lange dagen, ja. Van het land zelf zien we weinig. In het dorp Battor, waar we meestal zijn, is weinig te doen. Om 21.00 uur lig ik op bed.We overnachten in de gastenverblijven van de zusters van de missieziekenhuizen.” Vertellend over zijn werk in Ghana, zie je dat de geestdrift oprecht ‘Er is geen airco, dus het is peentjes zweten. Bovendien valt de halve tijd de stroom uit’ Adriaan Smans. 62 jaar. In Limburgse Stein geboren, maar al heel wat jaartjes woonachtig in HaDee. Uroloog, en volgens een onlangs gehouden onderzoek eenvan de beste vanNederland.Behalve zijn werk voor ziekenhuis Bernhoven, reist Smans ieder jaar af naar Afrika. Al vele jaren lang. Gegrepen door het idee dat je mensen kunt helpen. Een interview met een arts met een missie. Adriaan Smans in zijn achtertuin

17 is. Op de website (www.fietsenvoorghana.nl) die in het leven is geroepen toen Smans met vrienden een fietstocht naar Rome ondernam, staat bij de introductie van Smans onder het kopje ‘hobby’s’: fietsen, bariton spelen en opereren in Ghana. Eigen tijd, eigen geld en eigen inzet is het motto van Adriaan Smans. Iedere keer gaan er koffers met medicijnen en apparatuur mee. Apparatuur die hier niet meer gebruikt wordt, maar nog goed is. Particulieren doneren, als er eens een receptie is wordt een bijdrage gevraagd en Smans steekt er zelf ook geld in. “Ach, wat is nou geld?”, klinkt het. Kauwgom Liever praat hij over Ghana. “Het is een andere wereld waarin je komt. Ghana is best ‘booming’. De hoofdstad Accra heeft de laatste tien jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het gaat best goed, er gaan geen mensen dood van de honger zoals in veel andere Afrikaanse landen. Maar de corruptie is niet voor te stellen. Als ik door de douane moet, ben je veel tijd kwijt met formaliteiten. Daarom leg ik altijd een pen, 10 dollar en kauwgom waar ik het woord ‘viagra’ opzet in de koffer. Als de koffer dan open gaat, wordt dat eruit gehaald en mag ik zo doorlopen. Behalve die ene keer dat ik een vrouwelijke douanebeambte trof. Die trapte er niet in, van die kauwgom, haha.” “Maar mede daarom proberen wij ook zelf de opleiding ter hand te nemen. Door daar artsen op te leiden bijvoorbeeld. Het is een heel andere wereld.” Tanzania In maart is Smans voor de laatste keer in Ghana geweest. Begin 2008 staat in principe de volgende reis gepland. Zich definitief vestigen in Ghana als hij over enkele jaren met pensioen gaat, ziet Smans niet zitten. “Andere artsen doen dat wel, ik heb daar veel respect voor. Maar me zelf permanent daar vestigen doe ik niet. Je houdt het niet vol, het integreren is bijvoorbeeld al een probleem. En ook de gevolgen van malaria moet je niet onderschatten. Als ik straks niet meer werk, wil ik wél vaker gaan, samen met mijn vrouw. Misschien ook eens naar Tanzania, waar ook projecten lopen. Je ziet dat het dorp Battor mede dankzij de missie enorm floreert. Het ziekenhuis raakt ook steeds beter ingericht. Dat doet me goed. Maar er is nog veel te doen.” AvdA ‘De bevolking snapt er niets van dat die gekke witte dokters voor niets hun werk komen doen’ Een typisch Afrikaans sfeerplaatje Straatbeeld in het dorp Battor Adriaan Smans in actie Het personeel van het missieziekenhuis

F EE S TCAF É AUG 2 0 0 7 Heibloemsedijk 7 | Heeswijk-Dinther | hutjeopdehei.com VR 03 ZA 04 Friday the first 4 free Na zo’n zuipvakantie altijd lekker toch!? Of nie!? Lest dence of d’n bouwvak Feest voor de thuisblijvers (en thuisKOMers) VR 10 ZA 11 Alles kan! De 10e vd maand Niet blij vd staatsloterij, kom met je lot naar de hei! Plastic fantastic! Doe eens gek met een plastic bag! ZO 12 BBQ-Party Vr. leden vd Spaarkas - Niet leden: Inschr. aan d bar! VR 17 ZA 18 Klompstyle Night Nieuwste rage uit de Peel! Jumpen op klompen! Erotic Night Ow wat zijn ze mooi! Dat heb ik in jaren niet gezien.. VR 24 ZA ZO 25 26 S O[ r e ] L E X De nacht van de 24 uur van l’Heeziek 2 4 U U R S S O L E X R I T Beide dagen Spectaculair vermaak en Muziek van Diverse Bands en DJ’s 15:00 Start - 15:00 Finish Inschrijven aan de bar bij Xanadu of Stanserhorn > > > 2 4 U U R B R O M M E R S K I E K E N < < <

19 Vroeger moest men op school allerlei jaartallen en namen van buiten leren. Maar toen men ontdekte dat je deze informatie in het dagelijkse leven eigenlijk nooit nodig hebt, heeft men dat maar afgeschaft. Als je wilt weten wanneer Willem van Oranje van de trap geschoten werd, dan zoek je dat op in de bieb of op het internet. Maar toch vindt men dat de grote lijnen van de geschiedenis door iedereen gekend zouden moeten worden. Al is het alleen maar om van de geschiedenis te leren. Daarom heeft men toch maar weer een minimumlijstje opgesteld en op een tijdbalk geplaatst. In Nederland is veel ophef geweest over die Canon van de Nederlandse geschiedenis. Er werden vijftig feiten voorgesteld, die iedereen zou moeten kennen. Die lijst heeft tot veel discussie geleid. Ook voor Heeswijk-Dinther? De heemkunde is de studie van de geschiedenis van de eigen omgeving. Die studie heeft onder meer tot doel informatie te verzamelen over het plaatselijke of regionale wel en wee in de loop der geschiedenis. Zouden we voor Heeswijk-Dinther ook zo’n Canon kunnen opstellen? Een voorstel Iedereen uit Heeswijk-Dinther (en geïnteresseerden van daarbuiten) worden bij deze uitgenodigd om de Canon van HaDee te vullen. Centrale vraag hierbij is: Welke gebeurtenissen waren er zo belangrijk dat ze opgenomen moeten worden in de lijst van 50 van Heeswijk-Dinther? En als we er meer dan vijftig hebben, discussiëren we via dit blad welke we het belangrijkste vinden. Na deze discussie wordt de officiële Canon van de geschiedenis van Heeswijk-Dinther vastgesteld. Het kan ook zijn dat iemand denkt: “Ik weet niet wanneer het was en ook niet precies hoe het zat, maar die of die gebeurtenis moet er in.” Dan zoeken wij dat eventueel wel uit. U hoeft dan alleen aan te geven wat U belangrijk vindt om op te nemen in de HHC (HaDeese Historische Canon). Iedereen die dat wil kan een feit, jaartal, gebeurtenis die hij/zij belangrijk vindt opsturen naar redactie@hadeejer.eu.Wij gaan er dan mee aan de slag. BvS Canon van de geschiedenis van HaDee Help mee om lijst van vijftig belangrijkste gebeurtenissen samen te stellen Een Canon van de Geschiedenis is zoiets als een lijst van zulke belangrijke gebeurtenissen, personen, gebouwen, feitelijkheden en dergelijke die eigenlijk iedereen, die tot een gemeenschap behoort, moet kennen en weten. D’n HaDeejer wil nu graag een Canon van Heeswijk-Dinther gaan samenstellen. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Koude drukte in Heeswijkse kasteeltuinen Voor het zien van th atervoorstellingen gelden maar twee opties: to see or not to see. Zeker de moeite waard om te gaan zien is de voorstelling Much ado about nothing op woensdag29augustus indekasteeltuinvankasteel Heeswijk. De reputatie van het prijswinnende gezelschap Illyria uit Engeland, de onbetwiste kwaliteit vanWilliam Shakespeare’s Much ado about nothing en de haast lyrische ambiance van een klassieke kasteeltuin op een zomeravond. Het zijn de drie ingrediënten die voor een geslaagde en bijzondere avond moeten gaan zorgen. Het Engelstalig opgevoerde Much ado about nothing zou in het Nederlands tegenwoordig vertaald worden met zoiets als Een koude drukte om niets, of populairder gezegd, Waar gaat het eigenlijk over…? Het komische stuk gaat over Claudio die houdt van Hero en Benedick die Beatrice haat. En dat is maargoed ook, want Hero houdt van Claudio en Beatrice haat Benedick..... Illyria is na 17 jaar nog steeds het enige reizende open lucht theater gezelschap uit Groot Britannie, dat op internationaal niveau prijzen gewonnen heeft voor hun vernieuwende Shakespeare producties. TUIN OPEN OP 29 Augustus: vanaf 18.00 uur AANVANG VOORSTELLING: 20.00 uur De voorstelling begint om 20.00 uur, de tuin is vanaf 18.00 uur open. Kaarten kosten 17,50 euro (kinderen tot twaalf jaar 12,50 euro) en zijn te verkrijgen via de website www.kasteelheeswijk.nl of per telefoon: tel 0413

20 Volgens de laatste berichten zal het aantal kinderen met overgewicht volgend jaar ruwweg 425.000 bedragen en naar verwachting in 2050 zelfs het grootste gezondheidsprobleem in Nederland zijn. Om dit te voorkomen is er door de fysiotherapeuten van Physioline en diëtisten van StichtingThuiszorg, Voeding en Dieet het programma KIDS GYM ACTIEF opgezet. Ook in Heeswijk-Dinther kunnen kinderen met overgewicht hieraan deelnemen. In gezondheidscentrum Intrafy aan de Balledonk 35, begeleiden fysiotherapeute Saskia van der Linden van Intrafy,diëtisteHanneke Kuijpers van de Thuiszorg, Voeding en Dieet en opvoedkundige Nettie Nabuurs het programma KIDS GYM ACTIEF. Dit programma, een effectieve combinatie van verbetering van eetgewoonten en bewegen, is ontwikkeld om het overgewicht van kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar aan te pakken. De gevolgen ervan zijn immers niet mis: ze kunnen er onder meer suikerziekte door krijgen, hart- en vaatziekten en slijtage aan de gewrichten, maar ook galstenen, aantasting van het gebit en slaapproblemen. Voorafgaandaandeelnamewordt bij iederkindhet lichaamsgewicht bepaald, de conditie gemeten en het eetpatroon onder de loep genomen. Vervolgens wordt er voor ieder afzonderlijk een stappenplan gemaakt. In drie maanden wordt er gewerkt aan het gewicht, gedrag en de motoriek van het kind. Fastfood De oorzaak van zwaarlijvigheid, in medische termen obesitas geheten, is niet alleen te verklaren door het vele eten, maar ook door te weinig beweging. Het leven van menig kind van nu speelt zich steeds meer af achter computer of televisie. Er wordt weinig op straat gespeeld en beduidend minder lichamelijke inspanning geleverd. Nog niet zo lang geleden gingen de meeste kinderen te Mieke v.d. Sangen (51) Nee, er wordt te weinig voor de jeugd gebouwd en het wordt te duur. Er zijn meer jongeren op zoek naar een huis dan dat er huizen zijn. Ze willen allemaal in een gewoon huis maar dat kan niet. Meer appartementencomplexen is geen optie. Ik zie geen oplossing, misschien goedkoper bouwen maar dat zal wel niet kunnen. Ellen v.d. Pol (24) Naar mijn gevoel wordt er voldoende voor hen gebouwd, het moet ook niet te hard gaan. Het project is wel nodig maar aan de ene kant vind ik het wel jammer,. Wij wonen er vlak bij en de woonomgeving zal wel veranderen. Aan de andere kant zal er wel gezelligheid bijkomen. Mais (59) en Maria (58) v.d. Pas Ik heb de indruk van niet. Ik denk dat het voor de jeugd op dit moment erg moeilijk is om aan een betaalbare woning te komen. In de eerste aanloop zou er voor hen hulp moeten zijn bij de financiering van de woning. Ze moeten in principe in huizen kunnen gaan wonen waarin ze eventueel ook een gezin kunnen stichten, dan is het duurzaam. Dorpspraat vanaf de markt: bouwt de gemeente V.l.n.r. Saskia van der Linden, fysiotherapeute en Hannie Kuijpers, diëtiste. Intrafy pakt overgewicht bij kinderen aan Bewegen en een bruine boterham met kaas in plaats van fastfood

21 voet of met de fiets naar school, tegenwoordig worden veel kinderen met de auto gebracht. Wat ook een rol speelt, is dat de hedendaagse maatschappij gericht is op directe behoeftebevrediging waardoor vette producten als fastfood en snacks vaak aan kinderen wordt aangeboden. Hierdoor wordt de behoefte aan een gewone bruine boterham met kaas en een glas melk met een appel steeds minder. Dit patroon van te weinig beweging en te vet eten is er geleidelijk aan ingeslopen en veroorzaakt overgewicht. Hoewel ouders er zich dikwijls best van bewust zijn dat dit een funeste combinatie is voor de gezondheid van hun kind, blijkt het niettemin voor hen nog een hele toer om dit patroon te doorbreken. En de op eten gerichte reclames die dagelijks via de buis de huiskamer binnenwandelen, maken het niet makkelijker. Daarom zijn voedingslessen van het grootste belang. Kilootjes afgevallen Veel kinderenmet overgewicht worden op school regelmatig gepest en omdat ze moeilijk bewegen is aansluiting bij een sportclub dan ook niet eenvoudig. Ze kunnen hierdoor zowel geestelijk als lichamelijk en sociaal in de knel komen. De huidige oefengroep bij Intrafy bestaat uit vijf meisjes die met enthousiasme aanden lijve ervarendat actief bezig zijnhelemaal niet vervelend is,maar juist leuk.Glunderend vertellen ze de diëtiste dat ze al een paar kilootjes kwijt zijn. Op de vraag van opvoedkundige Netty Nabuurs of ze ondertussen beter met de situatie kunnen omgaan, zeggen ze dat het af en toe nog best moeilijk is om nee te zeggen tegen het lekkers dat hen aangeboden wordt. Vooral oma’s maken zich nogal eens schuldig aan het verstrekken van te vet en calorierijk eten aan de kinderen. ‘Och een stukje taart mag toch best’. De meisjes hebben ondertussen geleerd om nee te zeggen en daar zijn ze best trots op, hoewel dat niet altijd meevalt. Het thuisfront moet wel meewerken natuurlijk. Dagboek Van diëtiste Hanneke krijgen ze een eetdagboek waarin ze dagelijks noteren wat ze gegeten hebben. Van fysiotherapeute Saskia, die tevens bewegingswetenschapper is, moeten ze een beweegdagboek bijhouden. En van haar krijgen ze ook huiswerk mee, zoals het dagelijkse hardlopen, fietsen en touwtje springen. Bij de bewegingssessie van Saskia zijn de meisjes heel gemotiveerd bezig en springen en bewegen dat het een lieve lust is. Ze hoeven zich hier niet voor elkaar te genereren omdat ze immers allemaal hetzelfde willen en dat is afvallen. En dat gaat op een heel spontane bewegelijke manier waardoor ook hun motoriek letterlijk met sprongen verbetert. De komende twee jaar zal deze groep nog acht keer door fysiotherapeute en diëtiste gecontroleerd worden op bewegingsgedrag en eetpatroon. In september wordt er weer begonnen met een nieuwe groep waarop ingeschreven kan worden. Niet alleen meisjes, ook jongens zijn van harte welkom. De verwijzende instantie kan de huisarts zijn, maar ook ouders kunnen dit aangeven. En natuurlijk kan de school hiervoor eveneens signalen afgeven. Want voorkomen is beter dan genezen en welk kind wil nu graag gepest worden omdat hij of zij te dik is, niemand toch? Aanmelden en info is te verkrijgen bij de Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost, Afdeling Voeding en Dieet, tel. 0900-8803, keuze 5. Sander Bosch (23) Nee, mensen zoals ik moeten allemaal het dorp uit. Als je een leuke, betaalbare woning wilt dan moet je echt naar Uden of Veghel. Als je een goede baan, hebt dan is een hypotheek geen probleem maar de huizen zijn hier duurder. Je zit hier al gauw op 4 ton. Gerard Snelders (64) Nee, er moeten er meer komen want ze vragen om meer. Als ze goed opletten, dan is het wel betaalbaar. Ze moeten meer gaan samenwerken, afspraken maken. Samen gaan bouwen en samen opdrachten geven. Dit kan ook als de gemeente de opdrachtgever is. Kleiner bouwen is geen optie, mensen willen toch wonen. Lia Schouten (40) Ik weet het niet. Naar mijn idee wordt er volop gebouwd, dus ik denk wel dat er voldoende woningen zijn, maar ik weet niet of er ook specifiek voor hen gebouwd wordt. Ik heb er geen overzicht over. Ik hoor daar wel veel over, over jongeren- en seniorenwoningen. AJ voldoende woningen voor starters, jonge mensen en alleenstaanden? Het interieur van Intrafy waar het programma gevolgd wordt.

22 � verwarming � loodgieterswerk � dakbedekking � sanitair Veldstraat 27 Heeswijk Tel.: 0413-29 27 65 Fax: 0413-29 30 00

23 Sporten, naar school gaan en feesten in Portugal Beste HaDeejers, In dit laatste artikel wil ik over mijn ervaringen in Portugal vertellen. Ik heb gekozen voor sporten, scholen en feesten. Door te sporten kom ik regelmatig in contact met studenten van de universiteit, die ik dan ook weer vaak ontmoet op feesten en evenementen, die hier deze zomer in Évora zijn geweest. Sporten Voor de jeugd in Portugal geldt dat sporten belangrijk is, of het nu voetbal, rugby, handbal, of wedstrijdzwemmen is. Sporten als hockey en zeilen zie je hier niet. Vaak wordt er drie keer per week getraind en in het weekend zijn er de wedstrijden. Vroeger konden veel mensen die in het binnenland woonden niet eens zwemmen. Nu leert de jeugd het meestal wel en daarom zie je veel privézwembaden of gaat men regelmatig naar het strand. De stranden zijn hier echt heel mooi. Paardrijden is ook populair. Veel mensen hebben een eigen paard en er worden tochten georganiseerd. Om mijn conditie een beetje op peil te houden ga ik regelmatig naar een fitnesscentrum, waar ze echt hele moderne apparaten hebben. Je kunt zien dat de Portugezen ook graag sporten, want het zit er meestal helemaal vol, zowel met jongere als met wat oudere mensen. Scholen Op de middelbare school kunnen de leerlingen kiezen uit vier richtingen: 1) sport, biologie, natuur- en scheikunde; 2) talen; 3) kunst; 4) economie. In alle richtingen krijg je zowel wiskunde als filosofie. De cijfers van de laatste drie jaar plus je eindexamencijfer bepalen of je genoeg gepresteerd hebt om een toelatingsexamen te mogen doen voor de universiteit. Je moet drie universiteiten opgeven waar je naar toe zou willen gaan en dan maar hopen dat je terechtkomt waar je het liefst heen wilt. Bijvoorbeeld op de universiteit op de Azoren, een eilandengroep in de Atlantische Oceaan, dat ook tot Portugal behoort. Feesten Ook Portugese studenten kunnen goed feesten. Dat doen ze regelmatig in kroegen of de discotheek van Évora, die trouwens ‘Praxis’heet. Daar stellen wij ons natuurlijk iets heel anders bij voor! Aan het einde van het academiejaar is er een week feest. Dat begint al in mei, vóór de laatste tentamens. Op een groot terrein met een enorm podium treden elke dag bekende Portugese artiesten en bands op. Het is er erg druk en gezellig en er wordt veel gedronken. De horeca kan trouwens nog wat leren van de Nederlanders, want als je méér dan 4 biertjes besteld staan ze gek te kijken en duurt het lang voor je alles hebt! De andere feestdagen hebben te maken met heiligen: Johannes de Doper (24/6) en Sint Petrus (29/6). Op die dagen is iedereen vrij en is er een grote jaarmarkt die tien dagen duurt. Er is een kermis en vele locale bedrijven staan hier met standjes om zichzelf te promoten. Aangezien ook het uitgaansleven van Évora, de verschillende kroegen en de ‘Praxis’zich hier met tentjes presenteren, waren ook wij hier te vinden. Het was erg gezellig met de locale Portugezen, die lieten zien ook wel van een biertje te houden. Naar huis Vanwege het slechte weer heb ik nog niet de vereiste vlieguren kunnen maken. Op de TB20 moet ik nog 2 examens afleggen.Daarna vlieg ik nog 20 uur in een 2-motorig vliegtuig, de Seneca V. Met mijn multi-engine examen op dit toestel, sluit ik mijn periode in Portugal af. Dit was dan het laatste artikel vanuit Portugal. Nu hopen dat ik hier vlug klaar ben, zodat ik weer terug kan gaan naar het altijd gezellige Heeswijk-Dinther! De groeten van Niels van Emmerik Oproep In de rubriek ‘HaDeejers over de grens’krijgen jongeren de gelegenheid iets te vertellen over hun buitenlandstage. Wil jij je ervaringen met ons delen? Stuur een berichtje naar redactie@hadeejer.eu HaDeejers over de grens: Portugal Eind november is de 20-jarige Niels van Emmerik vertrokken naar Portugal. Hij verblijft in Évora, dat zo’n 150 kilometer ten oosten van Lissabon ligt, in de streek Alentejo. Hier volgt hij het praktijkgedeelte voor zijn opleiding tot verkeersvlieger. Niels van Emmerik

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=