d'n Hadeejer april 2007

maandblad voor Heeswijk en Dinther Roadie Jan op stap met de sterren Nummer 04 Jaargang 04 April 2007

Brouwersstraat 13 5473 HB Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-228555 Fax. 0413-294260 jandewaaltransport@hetnet.nl Website www.jandewaaltransport.nl Jan de Waal JAN DE WAAL groente- en fruittransport bv H. Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther T(Fitness) 0413-22 84 21 T(Fysio) 0413-22 85 09 E info@mtc-bernheze.nl I www.mtc-bernheze.nl Blijf in beweging • Fitness • Bedrijfsfitness • Arbeidsreïntegratie • Preventie • Sportrevalidatie • HEERLIJK GENIETEN BIJ EEN SPORTIEF WEEKJE ������������������� voor uw barbecue, gourmet en steengrill of warm/koud buffet ���������������������������������������� ������������������������ Elke vrijdag op de markt in Heeswijk Abt van de Venstraat 53 • 5473 DB • Heeswijk-Dinther t. 0413 33 28 28 www.pedicurebrugmans.nl Gediplomeerd lid van ProVoet. Ook voor diabetische voet. Postbus 105 5473 ZJ Heeswijk-Dinther Tel. 0413-29 60 95 Viking Entertainment B.V.

3 Lente Voorwoord Lekker he? Dat weer? Tenminste, tijdens het schrijven van dit voorwoord maken we de heetste aprildag ooit mee. Maar de kans dat u deze HaDeejer met de kachel aan zit te lezen is even groot als de mogelijkheid dat dat in de achtertuin gebeurt in de brandende zon. Dat is Nederland, of beter gezegd, dat is het weer in Nederland. Heel divers en dat maakt het toch ook weer leuk. Dat overdenkende, geldt dit eigenlijk ook voor de HaDeejer. Een van de pijlers van het succes is naar onze bescheiden menig de diversiteit in de onderwerpen. Er zijn wellicht maar weinig bladen waarin je op de ene pagina het verhaal van drie priesters leest die hun hele leven in het teken van God stellen; en waar even verderop aandacht wordt besteed aan het drugsgebruik van Stones-gitarist Keith Richards. Nu kunnen we ons voorstellen dat er lezers zijn die het worst zal wezen dat drie Dintherse mannen vijftig jaar geleden tot priester zijn gewijd. En er zullen ook mensen zijn die denken ‘Waarom moet ik een verhaal lezen over een geflipte gitarist?’ Want dé HaDeejer, we bedoelen de méns HaDeejer natuurlijk, bestaat nu eenmaal niet. Ieder mens is nu eenmaal anders en dat is maar goed ook. De diversiteit in mensen en meningen maakt de wereld een stukje leuker, toch? Harrie Droesen stoort zich een beetje aan (zie de Ingezondenpagina) het feit dat sommige mensen anders denken dan hij, onze columnist Henk Habraken daarentegen generaliseert weer. ‘De lente is de tijd waarin mannen gaan denken aan dat waaraan vrouwen altijd al dachten’, zo citeert hij in zijn column op pagina 7 Willy Frost. Stof tot nadenken. Want de vraag die dan boven komt drijven is natuurlijk…. Juist ja! Wellicht krijgen we het antwoord van Henk nog eens te horen. Tot die tijd wensen wij u veel leesplezier met deze gevarieerde HaDeejer. En we hopen dat u ‘m lekker in de achtertuin of op het balkon kunt lezen. Want, hoe verschillend ook, over één ding zijn we het allemaal wel eens: de lente hoort een échte lente met weer dat bij de lente hoort, te zijn. De redactie Colofon D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie: Annemieke van der Aa Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer: Camiel Bissels Robert Deckers Kelly Dortmans Maartje van Eerd Henk Habraken Anita Jacobs Marko Konings Toon Konings Tonny van Liempt Riet Mariën Cathelijn van der Meijden Jeroen de Mol René van der Pas Bart van Schijndel Jan Schuurmans Wim Smits Michel van de Wetering Vormgeving: Antje van Deursen Corina van Drunen Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Fotografie: Astrid van den Broek René Kuijs Tamara Sigmans Trudy van de Wetering Piet van Zutphen Kopij/informatie: E-mail: redactie@hadeejer.eu Advertenties: E-mail: advertentie@hadeejer.eu Bel Harry Mikkers: 06-53222239 Vragen over bezorging: Bel Toon Konings 06-53584742 Jaarabonnement niet-inwoners: € 36,00 incl. verzendkosten Druk: Drukkerij Berne, Heeswijk Oplage: 3200 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 4

Advertorial & & Heeswijk Dinther uw bank Rabobank Bernheze Maasland Bankwinkel Heeswijk-Dinther Torenstraat 1 5473 EK Heeswijk-Dinther Het is tijd voor de Rabobank. Iedereen heeft dagelijks te maken met risico’s. Met kleine risico’s waar we amper over nadenken, met grotere risico’s waarover we liever niet willen nadenken en met risico’s die continue veranderen. Zowel op particulier gebied als zakelijk, kom je vroeg of laat in aanraking met risico’s en de vraag deze wel of niet te verzekeren. “Dat is nu precies waar wij als Rabobank Bernheze Maasland sterk in zijn,” vertelt Jan-Willem Baan, teamleider Verzekeringen, enthousiast. “In welke fase een onderneming zich ook bevindt, welke verandering iemand ook op het persoonlijke vlak meemaakt, wij zorgen dat de verzekeringen steeds passend blijven, indien nodig mee veranderen. Meer dan 100 medewerkers van onze bank, zijn dagelijks bezig met verzekeringen. Allemaal specialisten op hun eigen gebied. We hebben dus niet alleen de kennis in huis, we kunnen deze advieskracht ook nog eens grootschalig inzetten”. “Waar het om draait bij verzekeringen, is het goed in kaart brengen van de risico’s”, vult Jan-Willem aan. “Daarom houden we bij al onze klanten een risico-inventarisatie. We brengen zorgvuldig in beeld welke risico’s een onderneming of particulier loopt en bespreken open en helder welke risico’s men daarvan zelf wil nemen en voor welke situaties men zich beter kan of moet verzekeren. Tijdens al onze adviesgesprekken komen verzekeringen aan bod en kijken we of er iets in de situatie van de klant is veranderd of dat we zaken moeten up-daten”. Wilt u ook advies op maat? Maak gerust een afspraak met een van onze adviseurs. Rabobank Bernheze Maasland, telefoonnummer (0412) 45 77 77. Rabobank Bernheze Maasland staat midden in de samenleving. Dichtbij en betrokken. Actief zijn op het maatschappelijke vlak past bij de oorsprong van de Rabobank. En daarbij hoort ook het ondersteunen van lokale projecten en initiatieven. Eerder in uw Hadeejer hebben wij verteld over ons fonds ‘Steuntje in de rug’. Naast deze ondersteuning voor het verenigingsleven, leveren wij ook een bijdrage met het Coöperatie Projecten Fonds. Dit fonds is speciaal bedoeld om de samenwerking tussen diverse partijen te stimuleren. Aanvragen voor een bijdrage uit dit fonds hebben betrekking op meerdere verenigingen of kernen. Voorbeelden zijn het bevorderen van computergebruik via de KBO’s en het Rabobank Scholenproject, waar alle basisscholen in Bernheze en diverse culturele instellingen waaronder Kasteel Heeswijk bij betrokken zijn. Daarnaast vallen hieronder bijvoorbeeld ook grootschalige evenementen die een grote impact hebben op tenminste de hele dorpskern zoals Niet te Missen, de Pinksterfeesten en Broelliepop. De projecten moeten de intentie hebben mensen samen te brengen of mensen samen te laten werken. Meer weten over het Coöperatie Projecten Fonds? Kijk op onze internetsite: www.rabobank.nl/BernhezeMaasland of stuur een mailbericht naar: Communicatie @BernhezeMaasland.Rabobank.nl Coöperatie Projecten Fonds Wat er ook verandert, Rabobank Bernheze Maasland past altijd! Je werk verandert, Je salaris verandert, Je relatie verandert, Je woonplaats verandert, Je werk verandert nog een keer, Je kinderen veranderen, Je leeftijd verandert, Je behoeften veranderen, Jij verandert. Jan-Willem Baan

5 De volgende twee vragen stelden wij aan alle drie de jubilarissen: - welke doelstelling had je voor ogen bij je wijding en wat is daarvan terecht gekomen? - de geloofsbeleving is voor velen anders geworden. Ben je zelf ook anders gaan geloven? Vier mannen uit Dinther werden 50 jaar geleden tot priester gewijd. Eén van hen, Harrie de Laat, overleed op 19 januari 2006. De andere drie: Wim van Doorn, WimManders en Harrie van Doorn worden op 20 mei gefêteerd. Het rijke Roomsche leven uit de jaren vijftig is niet meer Op zondag 20 mei vindt er om 10.00 uur een plechtige eucharistieviering plaats in de St. Servatiuskerk te Dinther. Daarna worden de jubilarissen gehuldigd op het kerkplein en in zaal de Toren is aansluitend een receptie. In de Heemkamer is een fototentoonstelling. Een geldelijke bijdrage kan men overmaken op bankrekeningnummer 12.87.71.704 tnv. 50 jaar priesterjubileum. De opbrengst wordt besteed aan de afwerking van de kerk, die pater de Laat in Juz de Fora in Brazilië heeft gebouwd. JvdM Wim van Doorn “Vooral priester zijn, plaatsvervanger van God. Maar het was allemaal zo vanuit de hoogte. Het werd een kloosterleven met koorgebed en zielzorg. Priester zijn in gemeenschap met medebroeders.” “Kerk en samenleving zijn veranderd en ook wij hebben persoonlijke ontwikkelingen doorgemaakt. De kerk werd een open kerk voor iedereen.” Duitsland Wat was de reden om naar Duitsland te gaan? “Naar aanleiding van een toespraak van de Norbertijnse “Spekpater” rijpte bij mij het plan om met enkele confraters een kloostergemeenschap in een oude abdij te realiseren.” Arbeiders Waarom heb je je in het bijzonder ingezet voor arbeiders? “Ik heb steeds hun eerlijkheid en spontaniteit, hun gevoel voor solidariteit en rechtvaardigheid bewonderd. Sinds 20 jaar houd ik me bezig met mensen zonder werk, die helaas op straat moeten leven en geen enkel toekomst-perspectief hebben.” Waarom Norbertijn? “Vanwege de betrokkenheid met de abdij tijdens de studie op het gymnasium.” WimManders “Ik wilde graag pastoor worden, maar werd leraar, leidde daarna een studiehuis en werd later pastoor en teamleider van de Norbertijnerparochie van Heikant-Quirijnstok Tilburg.” “Misschien ben ik, volgens sommigen, wel wat vrijzinniger geworden, maar ik sta van harte achter de kerk van Jezus Christus, een kerk met een open mentaliteit, waar de mensen er niet zijn voor de wetten, maar omgekeerd. Ik heb een hekel gekregen aan de hiërarchische structuren en ik vind dat alle mensen gelijkwaardige kinderen zijn van één hemelse Vader. Ik heb moeite met bepaalde verordeningen van paus en bisschoppen ten aanzien van vrouwen en homo’s en gescheidenen. Ik vind dat de keuze voor het celibaat van niet-religieuse priesters vrij moet zijn en dat het ambt ook voor vrouwen moet worden opengesteld. Ik heb veel waardering voor lieve gelovige mensen, die méér dan Godgeleerden mijn ambt bepalen. Niemand kan mij afhouden van wat ik van hen aan opvattingen heb geleerd.” Waarom Norbertijn? “Omdat vele vrienden dat deden. Later ontdekte ik dat het een goede keuze was.” Harrie van Doorn “Het ontrafelen van wat mensen doen en bewegen heeft mij altijd getrokken en boeit me nog steeds. Bezig zijn met het mysterie van het leven is nog altijd de drive.” “Ja, ook ik ben anders gaan geloven; vrijer omdat je de wettelijke voorschriften beter kunt relativeren. We doen niet meer aan doemdenken maar we verkondigen een blij geloof.” Leraar Je was van ‘66-‘77 leraar aan de Pedagogische Academie. Hoe ging je om met de democratiseringsbewegingen onder de studenten? “Voor mij was het ’n zalige tijd omdat je iets bruisends, iets dynamisch proefde. Niets lag vast en het was samen ‘n zoeken naar begeestering. Alles werd ondersteboven geschopt en je voelde de charme van het leven.” Pastoor en deken Pastoor en deken in Oss en Tilburg. Wat trok je zo aan in beide functies? “Ik wilde graag pastoor worden. Een deken moet de pastoors bij elkaar houden, wordt wel eens gezegd. Je moet in een breder geheel één lijn zien te trekken in vriendschap met elkaar.” Waarom wereldgeestelijke? “Als je pastoor wil worden moet je niet in een klooster gaan zitten.” “Als je pastoor wilt worden moet je niet in een klooster gaan zitten” Wim Manders Wim is de 2e persoon van rechts.

Zaterdag 5 mei, 21.00 uur vrij entree: KeOss Zondag 6 mei, 18.00 uur € 7,00 vvk: A Band Named Cash (Johnny Cash tribute) Zaterdag 12 mei, 21.00 uur vrij entree: Mr @ Zaterdag 19 mei, 21.00 uur vrij entree: Buzz Off (voorheen De Bus) Zaterdag 26 mei, 21.00 uur vrij entree: Third Half & King’s Castle www.bloofoon.nl Tevens uw badkamerspecialist. Schoolstr 6 - 5473GE Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291695 - Fax: 0413-293642 Per direct! Personeel gevraagd. Ervaren verwarmingsmonteur. HDM Draaikasten Op maat gemaakt

Import over HaDee In deze rubriek geven “immigranten” hun visie over hun wel en wee in HaDee. Deze keer gingen we op bezoek bij Mariella (39 jaar, Oost-Maarland, Limburg), Rob (41,Eijsden, Limburg), Lieke (12), en Mariska (9) van Schie. Zij wonen sinds 1992 in HaDee. Eerst op het Hopveld, en sinds mei 2006 in de Veldstraat op nummer 5, waar voorheen Bertje Voets woonde. Bert komt nog regelmatig op bezoek. Rob werkt bij Hendrix UTD, en geeft voorlichting in de breedste zin van het woord aan varkenshouders. In zijn vrije tijd gaat hij graag duiken, hardlopen en mountainbiken. Mariella is huisvrouw, ze gaat ook graag hardlopen, en pottenbakken in de Lariestraat. Lieke zit op Jong Nederland, doet graag computeren, zingt bij Jeugdkoor OpMaat, en heeft van haar vader het duikvirus overgenomen. Mariska speelt graag buiten, zingt ook bij Op Maat, en zit op karate.Als ze twaalf is, wil ze ook duiklessen gaan nemen. Hoe zijn juli in HaDee terecht gekomen? Rob: “Via mijn werk zijn we in Brabant komen wonen. Eerst 5 jaar in Heesch. Maar we wilden bewust in een dorp gaan wonen, en Heesch was ons toch net iets te groot. Ik kende Heeswijk-Dinther al in verband met mijn werk, en het is vergelijkbaar qua grootte en verenigingsleven met Eijsden en Oost-Maarland.” Hadeejer, Brabander, of toch nog…. Limburger? Mariella: “Wij zijn 100% HaDeejers. We hadden het op het Hopveld al erg naar onze zin, en ook hier in de Veldstraat voelen we ons erg op ons gemak. En we hebben erg leuke buren. Waar wij wel aan heb moeten wennen, is uiteraard het Brabantse dialect. In het begin verstonden we er echt niets van. Maar nu zijn we behoorlijk ingeburgerd, en we spreken het nu zelfs, ook gewoon thuis en met vrienden.(en nog goed ook, rvdp) Je wordt hier ook snel opgenomen in de gemeenschap. Als je in Limburg als import beschouwd wordt, blijf je dat ook. Hier niet, we voelen ons dan ook geen import.” Rob: “Via Jong Nederland, waarin ik actief ben geweest, en nu nog passief als “Vriend van Jong Nederland”, hebben we veel mensen leren kennen, en we hebben nu dan ook een grote vriendenclub.” Merken jullie nog wat van rivaliteit tussen Ha en Dee? Rob: “Jazeker, en dat vinden we ook wel leuk. Ook tussen de buurtdorpen Eijsden en Oost-Maarland is er een dergelijke gezonde rivaliteit. Dus we kennen het wel. Onze vriendengroep bestaat voor een groot gedeelte uit mensen uit Dinther. Toen Mariella op het eind van haar zwangerschap was van Lieke, belde Marc van der Heijden op met de mededeling dat hij alles voor de bevalling klaar had: bed, commode, handdoeken etc. ,,Hoezo alles klaar staan?”vroeg Mariella. ,,Dan heb ik er ten minste alles aan gedaan om het kind niet in Heeswijk geboren te laten worden”, was het antwoord van Marc. Dat is toch kei leuk.” Gezinsmotto? Na enig nadenken weet Lieke het: “Je kunt niet beter dan je best doen!” RvdP Alweer lente! Het is volop lente! De lente staat voor het nieuwe. Zoals de winter de dood symboliseert, brengt de nieuwe lente nieuw leven, een nieuw geluid en is een nieuw begin. Bomen en struiken staan in de knop of zijn versierd met bloesem. Pas geboren lammetjes drentelen dartel door de wei en zelfs mensen lijken vrolijker. Ik weet wel; dit zijn allemaal clichés, maar toch lijkt de lente een soort wedergeboorte, een ontwaken uit een diepe slaap. De lente activeert ook. “De lente is de tijd waarin mannen gaan denken aan dat waaraan vrouwen altijd al dachten”, zei Willy Forst eens. Ook d’n HaDeejer is lenteachtig en vernieuwend. In het vorige nummer las ik dat de muur tussen Heeswijk en Dinther ‘Jonckerplaets’ zal gaan heten. Om de nieuwe afscheiding tussen Heeswijk en Dinther zo te noemen in de ‘ouderwetse spelling’ is heel vernieuwend. Als later, over veertig jaar, Heeswijk en Dinther echt één zijn, en die muur gesloopt wordt, zullen stenen van de Jonckerplaets waardevolle souvenirs blijken te zijn. Dat is pas echt lenteachtig! Maar toch, telkens als ik in dit blad het ‘HaDee kupke’ zie staan, denk ik echt nooit aan de lente. Dan denk ik:”sic transit gloria mundi” ofwel, zo vergaat de glorie van de wereld. Kan het ‘Hadee kupke’ dan nooit een kindje zijn, in de peuterspeelzaal, met een grote snottebel? Tenslotte nog dit. In de vorige HaDeejer las ik: “Brandweer zoekt nieuwe vrijwilligers.” Dat zal niet meevallen, want iedereen eist vandaag de dag een rookvrije werkplek. Dus de brandweer lijkt mij een aflopende zaak. Henk Habraken 7 Rob, Mariska, Marielle en Lieke van Schie

• Aannemer van grond-, sloop-, maai- en waterwerken • Puinrecycling • Containerverhuur • Zand, grind en puingranulaat Internet www.dijkhoff.nl Heeswijkseweg 7 & Lariestraat 25 - Heeswijk - Tel. 0413-291391 - Fax 0413-291075 Reizen met Regina HOTEL ALPINA REGINA De ideale bestemming voor een FAMILIE-UITJE of PERSONEELSFEESTJE Regina Vissers Orgler Reisonderneming V.O.F. Schoolstraat 10a-12 5473 GE Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291828 b.g.g. 06-53389345 www.hotelalpinaregina.nl Taxi Dortmans is op zoek naar een: Chauffeur m/v voor ochtend- en middagrit in Heeswijk-Dinther, 15 u.p.w., vervoer van verstandelijk gehandicapten. Eventueel in combinatie met andere ritten. Voor informatie over bovenstaande vacature: Tel.: 073-6314499, mevr. Elly van der Sanden

Voorheen gingen docenten van het Fioretti College alleen naar Gambia om te helpen op school, maar sinds vorig jaar gaan ook leerlingen mee naar het Afrikaanse land. De vijf hebben ontzettend veel zin om naar Gambia te gaan. ‘We gaan in Gambia helpen met het schilderen van de school. Er is een stuk aangebouwd, omdat de school groter moest worden, en daarmee gaan we helpen,’ vertelt Bas, ‘maar we gaan niet elke dag timmeren en schilderen. We gaan ook op excursie. Sommige excursies zijn verplicht, de andere mogen we zelf kiezen.’ De scholieren helpen uiteindelijk drie dagen op de school mee. ‘We gaan ook spelletjes spelen met de kinderen en kijken hoe er les wordt gegeven. Het lijkt me echt heel erg leuk om met de kinderen daar spelletjes te doen,’ vertelt Thelja. De vijf leerlingen mochten niet zomaar mee naar Gambia. ‘We moesten een brief schrijven waarin we uitlegden waarom we graag meewilden. Er waren heel veel aanmeldingen, daarom werd er geloot uit de brieven met de beste motivatie,’ legt Marjan uit. De meeste leerlingen wilden om dezelfde reden mee: de mensen en kinderen in Gambia helpen. ‘Maar,’ zegt Ilvy, ‘ik ben ook heel benieuwd hoe de mensen daar leven. Want het leven is daar heel anders dan hier. En ik vind het leuk om te helpen met het bouwen van de school zodat de kinderen naar school kunnen.’ ‘Ik heb nog nooit gevlogen, dat vond ik wel een goede reden,’ lacht Bas. Behalve dat de leerlingen meehelpen op school en wat van Gambia zien met de excursies, kunnen ze, onder begeleiding, ook bij de mensen thuis kijken. Daar kunnen ze zien hoe de mensen leven en hoe hun dag eruit ziet. ‘We slapen niet bij de mensen thuis,’ vertelt Marjan, ‘dat gaat niet met zo’n grote groep. Daarom slapen we met z’n allen in een hotel.’ ‘Ja,’ zegt Bas, ‘aan zee! ’ MvE Vijf scholieren uit HaDee van het Fioretti College in Veghel gaan van 11 tot en met 19 mei naar Gambia. Niet om vakantie te vieren, maar om te helpen op een basisschool in Busura. Daar staat namelijk de Fioretti Nursery School, een school die gebouwd is en ondersteund wordt door het Fioretti College. De vijf scholieren, Marjan Gevers (14), Ilvy van den Heuvel (14, maar viert in Gambia haar vijftiende verjaardag),TheljaThomassen (14), Bas van Uden (15 jaar) en Daisy Voets (niet aanwezig bij het interview), maken deel uit van een groep van eenentwintig leerlingen en eenentwintig begeleiders. Timmeren, schilderen en op excursie in Busura Vijf scholieren van het Fioretti College uit HaDee gaan naar Gambia Leerlingen van een school in Gambia krijgen bezoek van scholieren uit HaDee 9

van den berg & zn. v.o.f. tegelhandel tegelzetten 5473 AK Heeswijk-Dinther Dr. Boutkanstraat 9 telefoon (0413) 29 12 49 fax (0413) 29 39 52

11 Veul geld Es olliesjeik kunde oeweige venalles permittere. Mè die miljoene die ge verdient ôn d’n ollie kunde zon bietje kope wè ge mar wilt. Unnen Rols Rojs of ’n vliegtuig dè is al niks aparts mer vur ’n bietje ollieboer. Nee, ge moet oew èige reessirkwie hebbe of ’n èige eiland, of eilande groep zellefs. En netuurluk hedde es verkoper van ‘t zwarte goud’‘n dil vrouwe um oe hene. ’n Hillen harem van gebruinde dames mè skôn figuurkes en dansende buike. Of diejen Joeg Hefner; d’n bôs van de pleejboj. Inmiddels al in de tachtig mar altijd minstens vier vriendinnekes van rond de vijfentwintig. En dan nie zómar durskes hoor. Nee, de moiste vrouwe, vurzien van alle toeters en belle, die ge van ’n fotomedel meugt verwaachte. En zo hadde in Nederland Anton Heyboer. Die kwakte wè verref tege wè doeke terwijl hij ôn alle kante vertroeteld wier dur die vrouwe. Snapte trouwes niks van, hoe dè ge mè vèèf vrouwe nog ôn werke toe kunt komme. Ik ken mense die d’r haand al vol hebbe ôn één vrouw. Mar zo ès altet hedde bôs bove bôs. Dorvur moete we nor Bels. Doar zit inne Zján Pjér van Rossem. Unne opvallende verskijning die jôrre geleje onder andere int nèjs kwam durdettie zin dettie ’n siesteem ha um de beurs te kunnen vurspelle. Z’n èige beurs wier d’r in ellek geval (vurspelbaar) nie dunner op. Mar hij hi ok is un boek geskrève. Dè het Vrouwen 2609. Doarin skreef hij dettie tusse 1979 en 1985 ’t bed delde mè 2609 vrouwe. Gin wonder dè dieje mens d’r zo sleecht ùtzie. 2609 vrouwe in 6 joar tèt dè is elleken dag ’n aander, of gè moet ‘r ’n por tegelijk vatte, dan hedde tussendùr nog effe rust. Elleken dag ’n aander; stelt oeweige vur: elleken dag afskeid nimme van ’n aander vrouwke, en elleken dag ’n nèj begroete. Poeh denk is ôn elleken dag ’n vrouwke moete versiere. Elleken dag ’n aander openingszin. Of elleken dag dezelfde bah bah. Elleken dag ’n drènkske betôle of ’n etentje. Elleken dag ’n blauwtje loape, want ’t moet nauw lukke dè ’t elleken dag bè d’n ùurste meteen raak is. Elleken dag kompliementjes moete make over hoar of jurkskes. Nou, dè lekt me verskrikkeluk. Toch hi diejen mens nog geluk witte dè. Hij is nameluk oerlilluk. Dùrrum kwaamie nie wijer ès 2609 vrouwe. Want essie zo knap zô zen ès ondergetekende… TK Er zijn nogal wat vreemde straatnamen in Heeswijk en Dinther. Denk aan de Droevendaal, de Fokkershoek, Rukven of de Dodenhoeksestraat. Samen met heemkundekring De Wojstap ging de Hadeejer op zoek naar enkele betekenissen en dook in de archieven. Op zoek naar de toponiemen, de veld- en straatnamen. Deze keer de Dokter Boutkanstraat De Dokter Boutkanstraat loopt schuin weg van de Hoofdstraat naar de Veldstraat. Vroeger heette het daar de Hoge Pad. Deze straat, grenzend aan zijn achtertuin, is naar dokter Boutkan genoemd bij raadsbesluit van 9 september 1969. Abraham Boutkan is geboren op 4 augustus 1916 te Wassenaar. Hij studeerde medicijnen te Leiden en organiseerde daar gedurende de oorlog het eerste studentenverzet. Na de oorlog is hij afgestudeerd in Amsterdam. Als legerarts heeft hij 3 jaar dienst gedaan in Indonesië. Hij had zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt en voor zijn werk een hoge onderscheiding gehad van de geneeskundige militaire dienst. Het typeerde hem dat hij daarover nooit sprak. Op 1 september 1948 trouwde hij met G.P. Remmerswaal. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren. Hij vestigde zich in 1951 als arts in Heeswijk en werd door de Heeswijkse bevolking op feestelijke wijze ontvangen. Hij was namelijk de eerste eigen dokter die ze kregen. Hij was een zeer sociaal voelend mens en werd zodoende de raadsman en de steun in veel van “zijn” gezinnen. Zijn ijver voor de gemeenschap bracht hem er de laatste jaren zelfs toe zich in de dorpspolitiek te begeven en zich tot lid van de gemeenteraad te laten kiezen. Na de vereniging van beide gemeenten is hij hiermee gestopt om zich beter aan zijn werk te kunnen wijden. Dokter Boutkan was ook lid van het kerkbestuur en van het schoolbestuur, bestuurslid van de voetbalclub, erelid van het gilde en lange tijd medisch adviseur van het Wit-Gele Kruis. Hij overleed door een noodlottig ongeval op 25 januari 1969 en werd in Wassenaar, waar ook zijn moeder ligt, begraven. De gemeenschap was diep getroffen door dit verlies en besloot al snel te zijner gedachtenis een monument op te richten. Het is een plaquette met zijn beeltenis, die staat op de hoek van de Mgr.v.Oorschotstraat/Baron v.d.Bogaerdelaan. Bron: weekblad De Brug van 31-1-1969 Peter Kriele Dokter Boutkanstraat

CRAFTSMAN FURNITURE VISION NIEUWE COLLECTIE UIT EIGEN MEUBELMAKERIJ Laag Beugt 1 Heeswijk-Dinther dressoir Vision massief kersenhout 200 x 45 x 85 cm Tel. 0413 29 15 90 www.heerkensinterieurs.nl Reparatie en Verkoop van Witgoed Maarten van den Akker Elektro 0412-453681 / 06-42512958 0413-292690 / 06-36159887 E-mail: akkerelektro@hetnet.nl Elektrotechnische installaties Reparaties en Verkoop Witgoed HOOFDSTRAAT 39 5473 AN HEESWIJK-DINTHER TEL. : 0413-291745 B L O E M S I E R K U N S T

13 Het bestuur van FC Bernheze verwacht dat 35 van de 51 leden meedoen met de expositie. Iedereen krijgt daarvoor een eigen ruimte buiten, die hij zelf naar eigen bevinden mag aankleden. En daarin zijn mooiste werk kan tonen van het afgelopen jaar. Wim Roefs: “Veel foto’s komen voort uit projecten van het afgelopen jaar. Zo zijn we met een grote groep foto’s wezen maken in het Lidwuinaklooster in Schijndel, Boschweg. Ook het Papayaproject rond handgemaakte sieraden uit de derdewereldlanden heeft veel opgeleverd. Dat was vooral licht en studiowerk. Ook verwacht ik dat de uiteenzetting van Martijn van de Griendt (fotograaf voor o.a. De Volkskrant) veel effect gehad heeft. Hij fotografeert mensen puur in actie.” Daarnaast is men bezig geweest met een project Verkadefabriek, en een opdracht waarbij het ging om contrast. “Dat kon zijn zwart – wit, maar ook rijk tegenover arm, of rust naast snelheid. Maar dan op één en dezelfde foto.” Noor Dohmen-Loeffen gaat in op het doel van FC Bernheze. “Je moet leren anders te kijken naar het fotograferen. En er natuurlijk vooral veel plezier in hebben. Van te voren moet je bedenken wat je wilt, ofwel je moet conceptueel bezig zijn. Anderzijds moet je ook het toeval zijn werk laten doen. Je eigen kwaliteit moet beter worden, en daardoor kunnen zowel beginners als beroeps bij ons terecht. Je bent met zo’n opdracht best een tijdje bezig.” Popfoto’s Een speciaal onderdeel van de expositie vormen de zogenaamde popfoto’s. Ieder lid heeft een week lang een etalagepop meegekregen en moest daar foto’s mee maken die hij niemand mocht laten zien. Wim Roefs: “Iedereen heeft er enkele afgedrukt en op een avond werden alle foto’s gepresenteerd. De club adviseert dan welke de beste is. Van alle leden wordt zo’n popfoto gepresenteerd op De Kersouwe in een soort corridor, waarbij ieder één meter ruimte krijgt. Zelfs wethouder Ad Donkers doet hieraan mee.” Volgens Noor Dohmen blijft het subjectief of je een bepaalde foto wel of niet mooi vindt. “Ik moet er een verhaal bij hebben”, vertelt ze. “En een belangrijk criterium is of je hem binnen op zou willen hangen. We werken bij de beoordeling met vijf kernvragen die in 2005 door Frans van Lokven zijn opgesteld. Het komt erop neer dat je vanuit een eerste spontane indruk gaat beschrijven wat je letterlijk ziet. Dan zoek je naar de betekenis voor jou. Staan er mensen op, dan vraag je je af wat die willen, voelen of denken. Maar een foto roept ook een sfeer op, of een herinnering of een fantasie. En: waarom zou de fotograaf deze foto zo gemaakt hebben? Misschien verandert daardoor je oordeel over de foto. Tenslotte kun je je nog afvragen of jij die foto anders gemaakt zou hebben. Al met al is dit zeer leerzaam.” Tijdens de expositie op 13 mei van 10.00 tot 17.00 uur is er veel te zien. Er zijn foto’s uit allerlei landen: Suriname, Japan, De Antillen, Vietnam, Frankrijk (en Loosbroek). De kloosterfoto’s worden apart gepresenteerd op de zolder van de spelersruimte.Verder heeft ieder lid van FC Bernheze nog de opdracht om in april nog iets te doen met 100 meter. Die foto’s moeten nog gemaakt worden, dus dat is een verrassing. En er komen een stel zelfportretten. Om 11.00 uur verricht wethouder Donkers de officiële opening. En omdat het moederdag is, krijgen alle moeders gratis koffie van De Kersouwe. AvS FC Bernheze exposeert op moederdag in De Kersouwe Nadenken maar ook het toeval zijn werk laten doen De fotoclub Bernheze is twee jaar geleden ontstaan onder de vleugels van de BKK en is sinds vorig jaar september een zelfstandige vereniging. Vorig jaar hield men al een kleine expositie, maar dit jaar pakt men extra uit op moederdag, zondag 13 mei, in natuurtheater De Kersouwe. We staken ons licht op bij voorzitter Wim Roefs en secretaresse Noor Dohmen-Loeffen. Een gedeelte van de fotoclub met in het midden Wim Roefs

����������������������������������������������� ����������������������������������������� van € 15,75 voor € 11,25 ����������� ������������������ ���������€10,- Koffiestraat 3b, Dinther - Tel.: 0413-292456 ��������������� ���������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������� De Morgenstond 35 5473 HE Heeswijk-Dinther T. 0413 29 36 63 F. 0413 29 36 69 info@adviesburojanvangerwen.nl www.adviesburojanvangerwen.nl Beton- staal- en houtconstructies Brandpreventie Hadeejer.indd 1 11-04-2006 21:37:38 J. van Schijndel Notendreef 2 5473 SN Heeswijk-Dinther Tel./Fax: 0413-291106 B.g.g.: 06-51599960 Vloerenbedrijf e-mail: jvs.vloeren@hetnet.nl van den Akker vof voor al uw stukadoorswerk Meerstraat 12 5473 VW Heeswijk-Dinther Tel. 0413-292678 De Dageraad 15

15 Vijf enthousiaste jongeren hebben het organiserende stokje overgenomen van de oude werkgroep. Vorig jaar hebben ze voor het eerst onder supervisie van de oude coördinator Hendri Sigmans de survivaltocht georganiseerd, en nu staan ze dan op eigen benen. De werkgroep die onder leiding staat van Bart Aerts bestaat verder uit Stefan Laros, Kirsten van der Heijden, Teun Pepers en Marlies Dortmans. Ze variëren in leeftijd van 18 tot 22 jaar. Via hun leider bij Jong Nederland en tevens oud bestuurslid van stichting Ranja, Maik van Zutphen, zijn ze ‘gecharterd’ om eens mee te helpen bij de organisatie van de survivaltocht. Bart, Teun en Stefan hadden zelf ook ooit deel genomen aan de tocht en waren al snel enthousiast. De survivaltocht Het startpunt van de tocht is bij jongerensoos I Meet aan het raadhuisplein. Daar vertrekken vanaf 11.00 uur de deelnemers in groepen voor een tocht door het onherbergzame buitengebied van Heeswijk-Dinther. Onderweg worden er allerlei Op zoek naar de S-factor op Koninginnedag Wederom een survivaltocht van stichting Ranja op 30 april Het is inmiddels een goede traditie geworden dat er voor de jeugd van 11 t/m 16 jaar op Koninginnedag een spectaculaire activiteit georganiseerd wordt. Deze groep jongeren is namelijk te groot voor de spellen die door het oranjecomité georganiseerd worden, maar nog te jong voor de festivals. Een werkgroep van stichting Ranja is druk doende geweest om de jaarlijkse survivaltocht nog leuker en spectaculairder te maken dan de voorgaande jaren. En naar eigen zeggen is de nog jonge groep daar goed in geslaagd. Of dat klopt kun je op Koninginnedag zelf komen bepalen. spelen gedaan en kun je je uitleven op onder andere een touwbrug, tokkelbaan en skelterparcours.Maar ook vlotvaren, een badkuipenrace en een klimwand staan op het programma. Onderweg lekker pannenkoeken bakken om weer nieuwe krachten op te doen voor de rest van de tocht. Ook het traditionele kratstapelen staat weer op het programma, mogelijk dat zelfs het record van 28 kratten dit jaar verbroken wordt! Rond 15.00 uur is iedereen als het goed is weer terug bij de soos waar ze feestelijk ontvangen worden en er een gezellige afsluiting is. Het thema van de tocht is dit jaar “Heb jij de S-factor?”, waarbij de S natuurlijk staat voor Survival. Deelname aan de tocht kost slechts 1,50 euro, dus daar hoef je het niet voor te laten. Zorg wel dat je een beetje gekleed bent voor een survivaltocht, water en vuil zijn daarbij vrijwel vaste ingrediënten, en weer of geen weer, een survivaltocht gaat altijd door. Hulp is welkom De vijf organisatoren kunnen op de dag zelf natuurlijk niet alles alleen regelen. Het aantal deelnemers ligt meestal tussen de 50 en 80 jongeren, en daarvoor hebben ze toch zo’n 25 tot 30 vrijwilligers nodig om alle posten te bemannen. En hoewel ze kunnen rekenen op een fiks aantal vaste krachten (als je eenmaal meedoet ben je verkocht) zijn nieuwe helpers steeds weer nodig. Iedereen boven de 18 jaar kan zich melden bij Bart Aerts, telefoon 06-43567932. En natuurlijk zijn ouders en andere belangstellenden van harte uitgenodigd om gedurende de dag een kijkje te komen nemen. Wil je meer weten over de survivaltocht, of een van de andere activiteiten van stichting ranja, bezoek dan ook eens de website www.stichting-ranja.nl. MK Teun Pepers, Stefan Laros, Bart Aerts, Marlies Dortmans en Kirsten van der Heijden (van links naar rechts)

Van Soest & Partners richt zich vooral op ondernemers uit het midden en kleinbedrijf, agrarische sector, vrije beroepsbeoefenaren en vermogende particulieren. In een open informele sfeer zijn wij onze cliënten van dienst. Werkelijke betrokkenheid en aandacht vinden wij daarbij onontbeerlijk. Wij verrichten o.a. de volgende diensten: Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Loonadministraties Juridische en fiscale adviezen Belastingaangiften Bedrijfs- en bedrijfsovernamebegeleiding Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther Tel. 0413-29 31 92 Fax 0413-29 35 20 Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Tel. 073-532 55 22 Fax 073-532 55 44 info@soestacc.com - Administratieve rompslomp de deur uit ? - Gaat er wel een erg groot deel naar de fiscus ? - Bedrijf starten, kopen, verkopen, overdragen ? - Tijd om de onderneming eens goed door te lichten ? KORTOM: Behoefte aan deskundige administratieve, Fiscale en bedrijfseconomische ondersteuning ? Bel Confidence 0413 – 297788 Of loop eens binnen bij de Raadhuisplaza. Wij staan voor u klaar . Gerrit van Schijndel Pieter van Zutphen Dianca Gooijaarts Lies van Venrooij Confidence – Raadhuisplaza 17 – 5473 CX Heeswijk-Dinther Tel. 0413 297788 email: confidence.adm@planet.nl

17 Ingezonden Bezet Ergens in ons dorp zijn bankjes en daar zitten wel eens mensen op. Ik vind dit een mooi voorbeeld van welbesteed gemeentegeld. De mensen die op het bankje zitten hebben blijkbaar de tijd en de rust gevonden om daar te zitten. Daar ben ik jaloers op. Ik heb het veel te druk om zomaar op een bankje te gaan zitten. Ik ben niet de enige. Veel mensen die langs een bezet bankje komen, zijn volgens mij ook jaloers. Ik ben namelijk al regelmatig in een gesprek verzeild geraakt waarin mensen zeggen dat ze zich storen aan mensen op een bankje. Ik stoor me daaraan. Ik stoor me aan mensen die zich storen aan mensen die op een bankje zitten. Als je jezelf druk maakt over mensen die ergens zitten, dan denk ik dat je af en toe wat rustiger aan moet doen. Neem bijvoorbeeld eens de tijd om zelf ergens op een bankje te zitten. Of probeer eens te praten met de mensen op het bankje. Vraag wat hun beweegt om te gaan zitten. Ik wens vanaf nu niet meer gestoord te worden door mensen die zich storen aan andere mensen zonder dat ze die mensen daar zelf op aanspreken. Ik kan me daar zo druk om maken. Ik denk dat ik maar even ga zitten. Harrie Droesen Nationaal Fonds Kinderhulp aan de deur Deze week (van 22 tot en met 28 april) krijgt u wellicht een collectant van het Nationaal Fonds Kinderhulp aan de deur. Dit is een organisatie die zich al bijna vijftig jaar inzet voor kinderen die met jeugdzorg te maken krijgen. Het gaat om zo’n 250.000 kinderen in Nederland die (meestal als gevolg van een ontwrichte thuissituatie) op zoek moeten naar professionele hulp. De hulp die het fonds biedt, bestaat uit bijdragen die rechtstreeks aan het kind ten goede komen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een aantal gitaarlessen of een tweedehands fiets. Maar ook een klimrek in een tehuis, een pakje van Sint of een lidmaatschap van een sportclub kan met de opbrengsten van een collecte betaald worden. Het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning voor kinderen met minder kansen blijft stijgen. De collecteweek die deze week wordt gehouden is dan ook hard nodig om geld daarvoor binnen te halen. In Heeswijk-Dinther was de opbrengst in 2006 267.05 euro. Dit jaar hoopt de organisatie dat bedrag minstens te evenaren! HaDee Kupke Cor van Doorn, Actief lid van de Woijstap oud werknemer van de Vigor (van Harry van Ven) Ben jij die enthousiaste vrijwiliiger die ons wil komen helpen met de vormgeving en opmaak van d’n HaDeejer? Neem dan contact op met Jan Schuurmans Tel: 0413-291060 Werkgroep DTP d’n HaDeejer. Gezocht: Spreuk van de maand Verwen je moeder maximaal met een mooie foto

18 Van sterrenroadie tot weer ‘gewone burger’ Nog even en de Rolling Stones zijn weer voor een optreden in Nederland. Tienduizenden mensen zullen het concert van de oude rockers weer bezoeken. Wat er allemaal komt kijken bij een dergelijk megaspektakel, weet Jan van Lieshout als geen ander. Jarenlang werkte hij achter de schermen als roadie bij topacts als de Stones. Onlangs besloot hij ermee te stoppen. Het is mooi geweest en bovendien is hij druk met de bouw van zijn huis. De herinneringen blijven, net als de verhalen. “Keith Richards is echt een geflipte hippie die de hele dag stoned of dronken is. Dat is geen pose van hem.” Jan van Lieshout hield aan elke tour t-shirts over De vrachtwagen is nu weer het werkterrein voor Jan HaDee interview met Jan van Lieshout

19 Gezeten aan de keukentafel van zijn huis aan de Kaathovensedijk (“Het laatste huis van Heeswijk, verder van Dinther af kan ik niet zitten, zet dat er maar in”) doet de 41-jarige Jan van Lieshout zijn verhaal. Een spannend jongensboek lijkt het wel. Hoe hij als vrachtwagenchauffeur toevallig via een vriend belandde in het circus van rondtrekkende bands. Eerst als chauffeur, later ook als podiumbouwer. Bon Jovi was zijn eerste band.Wat volgde is een indrukwekkend rijtje artiesten. Tina Turner, U2, AC/DC, Metallica, Joe Cocker en James Brown. En natuurlijk de Stones, waar Jan zes seizoenen lang mee toerde. In totaal deed hij het werk dertien jaar. “De eerste jaren altijd gecombineerd met mijn werk als chauffeur. In de zomer toerde ik, in de winter zat ik op de vrachtwagen. De laatste jaren ging ik het hele jaar door met de band mee. In Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Europa, ik ben overal geweest. Vorig jaar heb ik het hele jaar zomer gehad, ik heb misschien drie keer een regenbui meegemaakt.” Jan van Lieshout werkte bij Stageco, een bedrijf uit België, dat een van de twee grootste podiumbouwers ter wereld is. “Vijf dagen voor een concert beginnen wij met de bouw van het podium. De eerste drie dagen het staalwerk, daarna het licht en geluid en de testen. Na de show breken we alles meteen weer af, we moeten immers meteen door naar de volgende locatie. Eigenlijk staat het podium er maar een paar uur, tijdens de show zelf.” Luizenbaantje “De Stones gebruiken tijdens deze tour, de Bigger Bang Tour, het grootste podium dat ooit op een tour is gebruikt. Dertig trailers met staalwerk en nog eens veertig voor het licht en geluid. Mijn specialiteit was het uitzetten van het podium en het klimwerk. Het is geen luizenbaantje, om 8 uur ’s ochtends begin je en om 19.00 uur stop je. En op concertdagen werk je nog langer. Het is fysiek slopend.” Daar komt nog bij dat tussen de bedrijven door de roadies ook het leven leiden van popsterren. Dat betekent veel reizen, Jan heeft de halve aardbol gezien en gelukkig was er altijd wel een vrije dag ingepland voor sightseeing. Slapen in exclusieve hotels (‘Geweldig die gezichten als je in zo’n sjiek hotel in je werkplunje binnen komt lopen’), dure feestjes en het bekende sex and drugs and rock ‘n’ roll. “Al die verhalen die je hoort, ze zijn allemaal waar”, lacht Jan. “In onze vrije tijd bezochten we exclusieve feestjes, we hoefden nooit in de rij te staan, er was gratis drank en drugs. Hotelkamers werden gesloopt. Of die eigenaren dat erg vonden? Echt niet, ze vinden het alleen maar leuk, die extra aandacht. De meeste collega’s gebruikten ook drugs. Ik was een van de weinigen die niets gebruikte, ik rook nog geen joint, ik houd het bij een pilsje. Daar zijn ze dan heel verbaasd over. Het verdient goed, maar bij veel van de collega’s ging alles op aan drugs. We hadden zelfs een eigen dealer mee, als die er niet was brak er totale paniek uit.” “De keerzijden leer je ook kennen. Twee collega’s zijn gestorven aan een overdosis, een derde pleegde zelfmoord. En het is een nepwereld. Mensen vinden je alleen maar aardig omdat je bij een grote artiest hoort.” Maar als je er boven staat, is er geen mooier leven, aldus Jan: “Je bent met een gemotiveerde club onderweg en je hebt maar één doel, dat streef je na. Het is een uitdaging, wat er ook gebeurt, dat podium moet er staan. En daar doe je alles voor. The show must go on.” Moordwijf Het rijtje artiesten waar Jan mee werkte is niet mis. De bands kies je niet zelf, je wordt gewoon per toer ingepland. Tina Turner is volgens Jan een ‘moordwijf ’: “Die ging met ons mee op stap en was altijd erg geïnteresseerd in de mensen die het podium bouwen. De Stones idem: dat zijn working class jongens, die drinken bier uit een fles. Mick Jagger is heel geordend en leeft supergezond, Keith Richards is een regelrechte junk. Dat die man nog leeft snapt niemand. Bon Jovi vond ik een beetje te veel kapsones hebben en Bono van U2 is echt heel begaan met de wereld en het milieu, dat speelt hij niet. Hoe groter de band, hoe fijner ze zijn om mee te werken. Zo hoorde ik van collega’s dat zo’n bandje als Oasis, dat vanuit het niets opeens opkomt, echt vreselijk is om mee te werken. Snoop Doggy Dog idem, daar hebben we ooit bijna ruzie mee gehad, zo’n kapsones die vent. Maar AC/DC was weer erg leuk, wist je dat Agnus Young (de gitarist) zijn kleren in een kinderkledingzaak moet kopen? Zo klein is hij.” Nu hebben de sterren en het luxe leventje plaatsgemaakt voor een leven als vrachtwagenchauffeur. Een vijfsterren hotel in Rio de Janeiro is de cabine van zijn vrachtwagen geworden. Het Hilton heeft plaatsgemaakt voor de oude boerderij aan de Kaathovensedijk waar Jan en vriendin Sigrid tijdelijk wonen tot het nieuwe huis klaar is. Hun droomhuis moet het worden. Hij is, zoals hijzelf zegt, weer een ‘gewone burger’. Niks geen Hilton meer, maar op vakantie met de tent. En VIP-plaatsen bij concerten zodat je oog in oog staat met Bono? Gewoon een kaartje kopen en opgaan in de massa. Jan vindt het goed zo. Hij kijkt uit naar het gewone leven en vooral ook naar de bouw van zijn nieuwe huis. Bedankbrieven van de bands, cadeau’s en vooral heel veel t-shirts herinneren aan het leven als roadie. En hij heeft er een aardig centje aan overgehouden, niet opgesnoven zoals veel van zijn collega’s. Spijt?“Tja, als ik nu in de vrachtwagen zit en het regent, denk ik wel eens bij mezelf ‘Wat doe ik hier?’ En dan word ik ook nog regelmatig gebeld of ik geen zin heb terug te komen. Maar het is mooi geweest. Het is een slopend leven, ik was niet voor niets een van de oudsten.” Als de Rolling Stones straks in Nijmegen staan, gaat hij wellicht als ‘gewone burger’ kijken. Jan van Lieshout zei het sterrendom vaarwel. En de Stones? “Ach, die blijven doorgaan tot ze neervallen.Wat moeten ze anders? Het hele jaar door in een hangmat op de Caraïben liggen, is ook niet alles.” AvdA ‘Ik heb misschien drie keer een regenbui meegemaakt” “Mensen vinden je alleen maar aardig omdat je bij een grote artiest hoort” Jan in zijn werktenue met helm en uitrusting

� verwarming � loodgieterswerk � dakbedekking � sanitair Veldstraat 27 Heeswijk Tel.: 0413-29 27 65 Fax: 0413-29 30 00 www.epsbv.nl • Heeswijk-Dinther • 0413-296073 “Uw voordeel ligt in onze combinatie” E.P.S. Asbestsanering B.V. Het gecertificeerd verwi jderen door middel van: CONTAINMENT (BINNENSITUATIE) • vloerzei l • betimmeringen • leidingen • etc. BUITENSANERINGEN • golfplaten • dakbeschot • gevelbeplating • etc. E.P.S. Demontage B.V. Het vakkundig uitslopen (handsloop) van: • woningen (incl. dakpannen) • kantoren, winkels • sloopobjecten        Mw. N. Timmermans-van de Kamp Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel Tel. 06-21.59.24.35 www.interpunctie.nl info@interpunctie.nl LET OP!! Bij inlevering van deze advertentie € 10,-- korting Algemene workshop OPVOEDEN (bestemd voor ouders van jonge kinderen EN van pubers) Dinsdag 8 MEI 2007 van 13.30 – 15.30 UUR kosten € 35, -- per persoon Inhoud workshop: - algemene vaardigheden : belonen en straffen - communiceren met uw kind - het belang van grenzen aangeven - pesten

21 OPROEP In de rubriek ‘HaDeejers over de grens’ krijgen jongeren de gelegenheid iets te vertellen over hun buitenlandstage. Wil jij je ervaringen met ons delen? Stuur een berichtje naar redactie@hadeejer.eu Telefoonbomen om elkaar weer te vinden Beste HaDeejers Rondom het dorp Palumeu ligt een uitgestrekt regenwoud. De kostgrondjes liggen dicht bij het dorp. Het jachtgebied is veel groter. Ze gaan ook niet iedere keer in hetzelfde gedeelte jagen. Voordat de mannen op jacht gaan, moeten ze vertellen waar ze heen gaan en hoe lang ze denken weg te blijven. Mocht iemand niet op de ‘afgesproken’ tijd terug zijn, dan wachten de thuisblijvers nog een halve dag om te gaan zoeken. Natuurlijk is er geen beginnen aan om in het oerwoud rond te gaan lopen in de hoop die persoon tegen te komen. Nee, ze maken gebruik van de bomen en noemen die ‘telefoonbomen’. Met een stok slaan ze hard op de wortels en dit geluid klinkt kilometers ver door in het oerwoud. Als de gezochte indiaan dit hoort kan hij op dezelfde manier antwoorden. Ze hebben bepaalde codes om aan te geven hoe het met ze gaat. Contact met andere dorpen In de buurt van Palumeu zijn maar weinig dorpjes. De 2 dichtstbijzijnde dorpen liggen 70 km. stroomopwaarts en 80 km. stroomafwaarts. De mensen hebben onderling een goede band. Het zijn allemaal Trio of Wajana dorpen. Palumeu is het enige dorp waar de Trio en Wajana indianen gemengd leven. Eens in de 4 jaren vindt er een ontmoeting plaats tussen de Trio en Wajana indianen. Zelfs stammen uit Brazilië en Frans-Guyana zijn er dan bij. Dit jaar is die ontmoeting toevallig in Palumeu. Naar de stad Zodra de kinderen in klas 6 zitten maken ze een toets. Als ze die voldoende maken kunnen ze naar Paramaribo voor een vervolgopleiding. In bijna alle gevallen is dit de Mulo. Vorig jaar maakten 6 kinderen de toets voldoende. Zij zijn naar de stad gegaan, maar er zijn er slechts 2 overgebleven. De anderen konden het stadse leven niet aan. Ze moeten ineens alles gaan betalen en dus moeten ze gaan werken voor hun geld. Ook moeten ze op tijd komen en hun huiswerk maken. Allemaal dingen die ze van huis uit niet gewend zijn. Eén leerlinge was pas getrouwd voor ze naar de stad vertrok. Haar man kon het niet aan dat zij in de stad verbleef en heeft haar teruggehaald. Diepvrieskisten, maar geen stroom Er komen steeds meer invloeden vanuit de stad naar Palumeu. Enkele jongeren zijn op jonge leeftijd naar de stad verhuisd om daar bij familie te gaan wonen. Deze jongeren komen af en toe terug naar Palumeu en nemen dan bijvoorbeeld de muziek uit de stad mee. Zo ging er een paar maanden geleden het gerucht dat er stroom in het dorp zou komen. Een paar mensen hadden nog wat geld over en zijn naar de stad gegaan en hebben daar diepvrieskisten gekocht!!! Wat de stroomvoorziening betreft, zijn er in het dorp wel een paar zonnepannelen geplaatst, maar deze zijn niet sterk genoeg om een diepvrieskist draaiende te houden. Nu zie je onder verschillende hutten ‘werkloze’ diepvrieskisten staan. Primitief en gelukkig Vaak wordt mij gevraagd wat ik het leukste vond van mijn verblijf in Suriname. Hier heb ik geen duidelijk antwoord op. Het totaalplaatje is zo mooi: dat mensen zo primitief en toch zo gelukkig kunnen leven! Wat kunnen wij daar nog veel van leren! Ik heb Palumeu voor altijd in mijn hart gesloten! Tegen iedereen die ooit de kans krijgt om te gaan, wil ik zeggen: DOEN!!! Het is een ervaring voor het leven . . . Ëwëpa, (tot ziens) Dorris Heijmeriks Op 3 januari is Dorris Heijmeriks vertrokken naar Suriname voor een stage van drie maanden. Als paboleerlinge verbleef zij die periode temidden van een indianenstam, diep in het oerwoud, verstoken van elektriciteit, internet en telefoonverkeer. Ze is al weer thuis en doet hierbij haar laatste verslag. Dorris Heijmeriks HaDeejers over de grens: in Suriname

Lange dagen in het teken van gebed en studie De vorige aflevering eindigde met het jaar 1648 toen de ‘zetel ’ van de abdij een vervolg kreeg in een burgerhuis in het Belgische Vilvoorde. Hier vonden gedurende ongeveer 150 jaar de abten van Berne met een wisselend aantal kanunniken een onderkomen.De overige ledenvan de ‘voormalige’ abdij bleven onder moeilijke omstandigheden hun parochies in Holland en de Meijerij verzorgen. Een benarde onderneming gezien het verbod op de uitoefening van een vrije katholieke godsdienstuitoefening. Het ledental van de abdij bedroeg enkele eeuwen lang niet meer dan twaalf tot vijftien personen. In 1795 werd in de Noordelijke Nederlanden de Bataafse Republiek opgericht. Vilvoorde gelegen in de Zuidelijke Nederlanden, werd bij Frankrijk ingelijfd. Met als gevolg dat het klooster door het daar gevoerde beleid eveneens werd opgeheven en de goederen in beslag genomen. Het archief, de bibliotheek, kerkzilver, abtsportretten en het wapenbord konden tijdig naar het noorden worden gesmokkeld. De toenmalige abt Jacobus Grevers vertrok naar het Slotje in Heeswijk dat tevens dienst deed als pastorie. De voornaamste zorg bleef echter het voortbestaan van de abdij, zeker nu er door het verlies van goederen nauwelijks nog voor het levensonderhoud van de verspreide parochies kon worden gezorgd. Tussen de abt en de Bossche apostolisch vicaris Anthonius van Alphen, tevens pastoor van Schijndel, ontstond echter een conflict. Van Alphen was van mening dat de abdij van Berne een Zuid-Nederlandse instelling was waar het verbod van kloosters en bisdommen gold. Daardoor had Berne geen bestaansrecht meer, Tweede deel geschiedenis abdij van Berne Wilma van Gerwen (48) Nee, ik ga daar niet naartoe. De dag ervoor heb ik een speciaal feest wat tot in de kleine uurtjes duurt en ik vind het niet nodig om haar te zien. Ik vind het wel leuk dat ze komt maar vaak is het er veel te druk, wij kijken liever toe vanaf de achtergrond. Op de televisie is het ook goed te zien. Henny Dortmans (49) Misschien ga ik wel naar Den Bosch toe maar niet speciaal voor de koningin. Ik moet die dag eerst werken en misschien fiets ik ´s middags nog wel naar Den Bosch toe maar dus niet speciaal voor Beatrix. Ik ga voor de gezelligheid en voor de terrasjes maar dat zou ik ook doen ook als Beatrix niet zou komen. Toon Meulenbroek (52) Nee, ik ga niet. Ik zit in een dweilorkest (´t kumt wel) en ze hebben aan ons gevraagd om die middag bij de Toren te komen spelen dus dat doen we. Als ik niet hoefde te spelen dan zou ik ook niet gaan. Ik heb geen hekel aan koninginnedag maar ik ben niet zo oranjegezind. Dorpspraat vanaf de rommelmarkt op het Raadhuisplein: Dit jaar komt Abt Gerardus Neefs die in 1857 het kloosterleven herstelde 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=