d'n Hadeejer juli 2006

17 ‘Van alle bestaande systemen worden de krenten uit de pap gepikt en die worden dan in een eigen Bolderiks systeem verwerkt’ De missie De nieuwe school kreeg als missie van de oprichters de volgende opdracht mee: - individueler onderwijs, minder klas- sikaal; - meer zorg voor kinderen die minder goed meekunnen en ook voor kinder en die er bovenuit steken; - een goed pedagogisch klimaat, wat moet blijken uit samenwerking tussen kinderen, vieringen en werken in de kring; - de inhouden van het onderwijs meer brengen in een thematische samenhang. Dat gold in 1986 en dat geldt nog steeds. Want hoewel een aantal zaken is gerealiseerd tot tevredenheid van de ouders,wordt er nog steeds verder gewerkt aan differentiatie, individualisering van het onderwijsproces, het verbeteren van het pedagogisch en didactisch klimaat. Daarbij wordt niet een bepaald systeem aangehangen, zoals bijvoorbeeld het Jenaplan-, Dalton- of Montessorionderwijs. Van alle bestaande systemen worden de krenten uit de pap gepikt en die worden dan in een eigen Bolderiks systeem verwerkt. Op die manier kan de school de missie van 20 jaar geleden nog steeds waarmaken en verbeteren. Twee voorbeelden Een tweetal voorbeelden geeft duidelijk aan hoe aan de zorg voor de zwakkere én voor de betere leerlingen aandacht wordt besteed. Op dit moment wordt hard gewerkt aan differentiatie in de instructie.Wat wil dat zeggen? Sommige kinderen hebben aan één keer uitleg niet voldoende, soms zelfs aan twee keer niet. Maar anderen hebben aan een half woord genoeg om zelfstandig aan de slag te gaan. Bovendien moet je het ene kind op de ene manier iets uitleggen (door het voor te doen bijvoorbeeld) en het andere kind op een andere manier (door het hem meer zelf te laten ontdekken). Dat houdt in dat je dus niet alle kinderen dezelfde uitleg en instructie moet geven. Je moet ze ook niet evenveel instructie geven, want de een gaat zich bij de tweede uitleg vervelen, terwijl de ander misschien nog wel een derde keer nodig heeft. Zo moet je in de hoeveelheid en de wijze van uitleg verschil maken.Deze verschillende instructie voor verschillende kinderen is niet eenvoudig te realiseren. Het vergt nogal wat van het organisatievermogen van de leerkracht. Maar binnen de Bolderik wordt er hard aan gewerkt. Schaken Een ander voorbeeld is dat kinderen op de Bolderik vakken als Toegepaste Wiskunde, Frans en Schaken kunnen volgen, als ze daar aan toe zijn en daar zin in hebben. Dat zijn gebieden die niet in de wet staan en die dus ook niet verplicht zijn. Maar kinderen die dat willen kunnen eraan meedoen. Dat zorgt dat ze zich zeker niet hoeven te vervelen en schept ook nog een voorsprong in het vervolgonderwijs. Niet dat ze daarmee al een stukje van de brugklas gedaan hebben, maar meer dat ze zich een manier van denken hebben eigen gemaakt, waar ze later alleen maar plezier van hebben. Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen ook kinderen van de andere basisscholen Het Palet en Het Mozaïek meedoen aan Toegepaste wiskunde.Hier blijkt ook uit dat er een mooie samenwerking is tussen de verschillende scholen in Heeswijk-Dinther. De toekomst De Bolderik zal zeker een openbare school blijven, om zodoende de principiële keuze van ouders te kunnen honoreren. Daarnaast zal de school zich blijven profileren op de terreinen individualisering en vakkenintegratie. Gedifferentieerde instructie is hierboven al genoemd. De komende jaren wordt onder begeleiding van het KPC hard gewerkt aan een andere manier van integratie van de vakken. Het doel daarbij is om enerzijds hoge eisen te stellen aan de kinderen voor wat betreft kennis en werkhouding, maar anderzijds veel meer dan tot nu toe tegemoet te komen aan de belangstelling van de kinderen. Vanuit die eigen interesse moeten de kinderen leren om hoge eisen aan zichzelf te stellen. Kinderen zijn allemaal leergierig en willen soms het naadje van de kous weten. Maar het ene kind heeft meer belangstelling voor dingen uit de geschiedenis en een ander kind wil meer weten over techniek. Daarmee wil De Bolderik zich onderscheiden: ieder kind tot zijn recht laten komen en de talenten optimaal benutten. Op deze manier heeft De Bolderik zich een eigen plaats gezocht en gevonden in de HeeswijkDintherse gemeenschap. Het 20-jarig bestaan is bescheiden gevierd, de toekomst wordt met optimisme tegemoet gezien. Als het aan het personeel en de ouders ligt komen er nog vele vieringen van het zoveel-jarig bestaan. BvS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=