d'n Hadeejer december 2005

3 Colofon D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie: Annemieke van der Aa Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer: Camiel Bissels Robert Deckers Henk Habraken Marko Konings Toon Konings Riet Mariën Jeroen de Mol Jan Schuurmans Wim Smits Harry van de Ven Miriam Verkuijlen Michel van de Wetering Vormgeving: Lobke van Aar Antje van Deursen Corina van Drunen Jan-Pieter Habraken Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Fotografie: Astrid van den Broek René Kuijs Tamara Sigmans Trudy van de Wetering Piet van Zutphen Kopij/informatie: E-mail: redactie@hadeejer.nl Advertenties: E-mail: advertentie@hadeejer.nl Bel Harry Mikkers: 06-53222239 Vragen over bezorging: Bel Toon Konings 06-53584742 Exemplaren niet-inwoners: E 36,00 excl. verzendkosten Druk: Drukkerij Berne, Heeswijk Oplage: 3150 stuks D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden over- genomenzonderschriftelijketoestemming van de uitgever. Terugblik Nog een paar dagen en dan zit 2005 er weer op. Nu is zo’n laatste nummer vanhetjaaraltijdbijuitstekgeschiktomterugteblikkenendatdoenwedan ook.VerschillendemensenuitHaDeewaarvoor2005eenbijzonderjaarwas kijkenterugenvertellenwaaromheteenspeciaaljaarvoorhenpersoonlijkis geweest.Endanziejeallesweervoorbijkomen:opmondiaalvlakdegevolgen vandetsunami-rampendichterbijhuisbijvoorbeeldhetjubileumjaarvande Kersouwe,ofdeopeningvaneenkroeg.Drietotaalverschillendegebeurtenissen diezohuneigenimpacthebbengehadopdrieverschillendemenseninHaDee. BijzonderisookhetinterviewmetMichelenAnnieHaeve,dieterugblikkenop eenvoorhenpersoonlijkrampjaar.Eenverhaaldatjenietindekoudekleren gaat zitten. ZoterugdenkendiserenormveelgebeurdinHaDee.DebruginHeeswijk,die wekenlanghetonderwerpvangesprek(énergernis)was,ommaareenswatte noemen.Ofdeoudevertrouwdepostbodesdieonseenvooreenontvallendoor reorganisatiesbijTantePos.Deopgravingendie’tRetselophunkopzettenen opsportiefvlakhebbendeherenvoetballersheteerstegedeeltevanhunseizoen er weer op zitten. Het is allemaal te lezen in deze HaDeejer. 2005was ookhet eerste volledige jaar voorD’nHaDeejer.Twaalf HaDejeers rolden van de persen en natuurlijk gaanwe in 2006 gewoonmet hetzelfde enthousiasmedoormet hetmakenvanons blad. En tja, wellicht door al dat enthousiasmesluipterweleenseenfoutjein.Vanwegeeentechnischestoring opdedrukkerijzijnervanhetnovembernummereenonbekendaantalmisdruk- kengeproduceerdensommigelezershebbendezeontvangen.Onzeexcuses ervoor. RestonsnogunamensallemedewerkersvanD’nHaDeejerallegoeds toete wensen voor het nieuwe jaar. Maak er wat moois van! De redactie Voorwoord

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=