d'n Hadeejer augustus 2005

Colofon D’n HaDeejer, maandblad voor inwoners van Heeswijk en Dinther Redactie: Annemieke van der Aa Jacques van der Meijden Harry Mikkers Ad van Schijndel Medewerkers aan dit nummer: Camiel Bissels Robert Deckers Henk Habraken Marko Konings Toon Konings Riet Mariën Jeroen de Mol Jan Schuurmans Wim Smits Harry van de Ven Miriam Verkuijlen Michel van de Wetering Vormgeving: Lobke van Aar Corina van Drunen Jan-Pieter Habraken Carlijn van der Steijn Monique van de Ven Fotografie: Astrid van den Broek René Kuijs Tamara Sigmans Trudy van de Wetering Piet van Zutphen Kopij/informatie: E-mail: redactie@hadeejer.nl Advertenties: E-mail: advertentie@hadeejer.nl Bel Harry Mikkers: 06-53222239 Vragen over bezorging: Bel Toon Konings 06-53584742 Exemplaren niet-inwoners: E 36,00 per jaar incl. verzendkosten Druk: Drukkerij Berne, Heeswijk Oplage: 3100 D’n HaDeejer is een uitgave van Stichting Dorpsnieuws. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorwoord Sport Het zou wellicht eens een onderzoekje waard zijn. Hoe staat het met de sport en de sportclubs in HaDee? Merken ze allemaal aan hun ledental dat er steeds minder gesport wordt, met name in teamverband? Dat de ‘jeugd van tegenwoordig’ hele avondenaanhetmsn-en is inplaats van inclubverbandeenballetje te slaan, trappen of spelen?Endatde jeugdvanvroegerblijkbaargeentijdmeerheeftomnogsportief te doen en zich massaal laat uitschrijven bij sportclubs? Of is dat allemaal wat over- dreven en valt het wel mee? Blijkbaar valt er voor beide voorgaande stellingen wat te zeggen. Want wat blijkt? Terwijl de ene club uit HaDee, Smash’70, op sterven na dood is, floreertdeander, Altior, alsnooit tevoren.Devolleybalclubbestaatnogbij de gratie vaneenpaar recreantenen telt een tiental leden. De korfbalsters daarentegen reppenvaneenstijgendelijnwaarmaargeeneindeaanlijkttekomenendoenindeze HaDeejer een oproep aan de gemeente om toch vooral in de gaten te houden dat uitbreiding van het complex broodnodig is. Twee totaal verschillende verhalen dus. De‘laatstenderMohicanen’vanSmash’70doenpogingendeoorzakenvandeteloor- gangvanhetvolleybalinHaDeeteomschrijven.Eninhetinterviewmetdedamesvan Altior is te lezen hoe zij juist het succes van de club proberen te verklaren. Naast al dit sportieve nieuws, natuurlijk ook aandacht voor andere zaken in deze HaDeejer. Naast de vaste rubrieken is er een groot interview met Marco V. In goed Dinthers Marco Verkuijlen, bij de wat oudere lezers misschien niet zo bekend, maar een deejay die internationaal hoog aangeschreven staat. Ook is te lezen hoe u de bewaarmap voor HaDeejers kunt aanschaffen. Regelmatig kregenwe de vraag of er ‘niet iets is waarin we ze kunnen bewaren’. En met de ‘ze’worden dan de HaDeejers bedoeld die tot nu toe zijn uitgekomen. Want misschien staat u er niet zo bij stil, maar volgendemaand is het alweer een jaar geleden dat de eerste HaDeejer van de persen rolde. En er schijnen nogal wat lezers te zijn die alle edities hebben bewaard. De eerste verjaardag van ons magazine gaan we trouwens ook vieren met een heel speciale HaDeejer, maar daarover is alles te lezen als het zover is, volgende maand dus. Tot die tijd kunt u genieten van dit augustusnummer, veel leesplezier. De redactie 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=